onsdag, januari 11, 2012

Unga muslimers partisympatier

Till sin kandidatuppsats gjorde teologen Jonatan Bäckelie en enkät om bland annat partisympatier vid Sveriges Unga Muslimers stora konferens 2009. Underlaget är litet, metoden svajig, och det vetenskapliga värdet tvivelaktigt, men det kan ändå vara värt att notera att de fyra borgerliga regeringspartierna tillsammans inte ens erhöll 10 procent.

Tabell 6
Favoritparti (svar på frågan ”Vilket parti tycker du bäst om idag?”).
Individer: Procent
S: 118: 54,6
MP: 60: 27,8
V: 19: 8,8
M: 15: 6,9
C: 2: 0,9
KD: 1: 0,5
P: 1: 0,5
FP: 0: 0
SD: 0: 0
Totalt: 216: 100
Resultatet kan med fördel jämföras med statsvetaren Magnus Hagevis tidigare iakttagelser, där han genom att ta siffror ur sex undersökningar av SOM-institutet drog en liknande slutsats:
"Totalt får det rödgröna blocket 80–90 procent av svenska muslimers partisympatier."
Man ska nog ändå akta sig för att dra slutsatser utifrån enkätsvaren på SUM-konferensen. Möjligen kan man ta resultatet som ytterligare bevis för att SUM på intet sätt kan sägas representera någon bredare grupp.

Intressant är också att läsa om de komplikationer Bäckelie stötte på vid insamlingen, vilket säger en del om den föreställningsvärld som förekommer bland aktivisterna i SUM.
"Senare framkom det att det florerade ett rykte om att jag var från Säpo och att det var ett skäl till att många vägrade fylla i undersökningen".