måndag, april 23, 2012

Broderskap och Brödraskapet, igen

I helgen valdes Omar Mustafa in i styrelsen för Stockholms arbetarekommun, det vill säga styrelsen för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Omar Mustafa är ordförande för Islamiska Förbundet i Sverige (IFIS), och har som sådan utmärkt sig för att hårdnackat försvara att den antisemitiske Salah Sultan inbjudits som gäst till organisationens stora konferens.

"Antisemitisk talare bjöds in av Islamiska Förbundet", berättade Dagens Nyheter i mars förra året. Omar Mustafa replikerade på Newsmill att artikeln byggde på "citat som sades vid något tillfälle av en person från andra sidan jorden" och att avslöjandet var ett resultat av islamofobi, och en del i ett försök att "utfärda en livstidsdom i antisemitism på alla som har någonsin uttalat ett kritiskt ord mot staten Israel".

Klippet med Salah Sultan står i ganska stark kontrast mot hur Omar Mustafa beskriver det hela, om man nu inte anser att påstådda judiska ritualmord skulle vara kritik mot Israel.Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) försökte därefter ett flertal gånger väcka opinion i frågan, och reste krav på att IFIS skulle ta avstånd från antisemiterna.

SKMA:s ordförande Willy Silberstein skrev en debattartikel på Newsmill:
"Myten om judiska ritualmord, om en judisk världskonspiration, om judisk kontroll och manipulationer av medier, ekonomi och politik utgör alla centrala beståndsdelar i klassisk antisemitisk propaganda, inklusive den nazityska. Det är lögner som haft förödande konsekvenser för judar. Det är djupt beklagligt att Islamiska förbundets ordförande Omar Mustafa varken ångrar beslutet att bjuda in talare som gett uttryck för judehat eller tydligt tar avstånd från deras antisemitiska uttalanden."
SKMA och IFIS möttes också i en debatt, vilket Silberstein skrev om i en ledare i SKMA:s nyhetsbrev:
"Att Islamiska förbundet, som på sin hemsida talar om sin kamp mot rasismen, bjuder in en talare som sprider hat av detta slag är oerhört. En kontroll ligger bara några google-sökningar bort. Det hade bara varit att skriva in Salah Sultan och ordet 'Jew' för att få veta den bistra sanningen. 
Det jag skrivit så här långt är illa nog. Tyvärr blir min berättelse ännu värre. För kort tid efter artikeln i Dagens Nyheter blev jag uppringd av redaktionen för Människor och tro i P1. De ville ha en debatt mellan mig och Omar Mustafa som är ordförande för Islamiska förbundet. 
Som gammal journalist tyckte jag att idén var dålig. Vad skulle vi diskutera? Vi skulle ju vara eniga om att det här var olyckligt och självklart inte skulle upprepas. Jag var helt övertygad om att Islamiska förbundet skulle backa. Detta hade SKMA också krävt i en artikel (som återges på annan plats i tidningen). 
Jag hade fel. Tyvärr. 
När jag satt i studion med Omar Mustafa trodde jag inte mina öron. Visst, han tog nu avstånd från de antisemitiska uttalanden Salah Sultan fällt. Men – Omar Mustafa skulle ha bjudit in Salah Sultan också om han känt till filmen på Youtube."
Islamiska förbundet i Sverige betraktas som knutet till Muslimska Brödraskapet. SVT:s Uppdrag Granskning beskrev i ett reportage 2006 Brödraskapets taktik i Sverige. "Man ska etablera relationer med olika makthavare för att gradvis utöka inflytandet för islam i ett samhälle", hette det, och reportaget kunde också visa hur Socialdemokraterna fungerade som tacksam måltavla.
"Efter valet 2002 skickade Sveriges muslimska råd ett gratulationsbrev till statsminister Göran Persson. I brevet står det att muslimerna runt om i landet arbetat hårt för socialdemokraternas seger, och att man hoppas att statsministern kommer att uppfylla några av muslimernas krav i framtiden."
Uppdrag Granskning beskrev det hela som en konspirationshistoria, men i sak är det naturligtvis inget konstigt att stora religiösa organisationer också är politiskt aktiva. Brödraskapets taktik riktar sig heller inte enbart mot Socialdemokraterna – exempelvis är IFIS förre ordförande Abdirisak Waberi riksdagsman för Moderaterna.

Frågan är om det får andra konsekvenser än vad politikerna har tänkt sig.

Jag vill vara tydlig med att påpeka att jag inte tror att Omar Mustafa är antisemit eller att Abdirisak Waberi tycker att det är okej att makar slår sina fruar. Men uppenbarligen anser de att de har som uppgift att stärka islam i Sverige genom att försvara alla uttryck av islam, även de problematiska uttrycken.

De politiska partierna å andra sidan – i alla fall Socialdemokraterna – tycks tro att det är en övergående fas, att de islamiska förbunden snart kommer att gå med i Pride-tåget, att det givna slutmålet för varje civilisation eller kultur är en socialdemokratisk välfärdsstat med könsneutrala toaletter och genusdagis. Så då kan man pruta lite med värderingarna idag, tillfälligtvis, tills det fixar sig.

För ett drygt år sedan avslöjade jag i två artiklar i Svenska Dagbladet (1, 2, länksamling på bloggen) hur organisationen för troende socialdemokrater, Broderskap (numera Socialdemokrater för Tro och Solidaritet), slopade kampen för HBT-rättigheter i sitt manifest för den muslimska sektionen.
"Broderskapsrörelsens kongress fastslog i augusti 2009 ett 'Manifest för kristen vänster'. Häri återfinns en grundläggande paragraf om jämlikhet. 
'Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan etniska och religiösa klyftor, utan ojämlikhet på grund av kön eller sexuell läggning, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.' 
Men i motsvarande 'Manifest för muslimska socialdemokrater', som antogs av Broderskapsrörelsens förbundsstyrelse den 28 maj 2010, låter samma jämlikhetsparagraf annorlunda: 
'Vi strävar efter en värld utan över- och underordning, utan klasskillnader, utan klyftor, ojämlikhet och förtryck på grund av hudfärg, religion eller kön, där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och värde.' 
Notera frånvaron av strävan efter lika rättigheter oberoende av sexuell läggning i det senare manifestet."
Broderskapsledaren Peter Weiderud bekräftade i en replik mina farhågor. Strykningen var helt medvetet gjord – man inte ville "röka ut" muslimska medlemmar ur föreningen genom att säga sig kämpa för lika rättigheter oavsett sexuell läggning.

Så kan det gå.

Och nu väljer alltså Stockholms stads Socialdemokrater in Omar Mustafa i styrelsen, fullt medvetna om den kritik han ådrog sig från Svenska kommittén mot antisemitism.

Men ideologi är ju inte allt. Man kan också enkelt föreställa sig en krass politisk kalkyl. Hur många judiska väljare finns det?