lördag, augusti 04, 2012

Mohamed Moummous son omhändertagen – skulle ut i krig

Kammarrätten i Stockholm fastslog den 18 juni Förvaltningsrättens beslut från den 28 maj, efter ansökan från Socialnämnden, att omedelbart omhänderta en viss Abdullah Moummou, född 1995, enligt LVU, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Kammarrätten skriver i sin dom (målnr 3706-12):
"Av utredningen i målet framkommer bl. a. uppgifter från rikskriminalpolisen om att Abdullah befinner sig i en kriminell miljö och riskerar att rekryteras till krigstjänst utanför landet. Vid tidpunkten för det omedelbara omhändertagandet fanns indikationer på att Abdullah var på väg att lämna landet för att delta i väpnad konflikt."
I Förvaltningsrättens dom (målnr 10667-12) refereras socialtjänstens utredning.
"Av socialnämndens utredning framgår att Abdullah sedan hösten 2010 vistats i Sverige under långa perioder utan vårdnadshavare. Han har under tiden bott och umgåtts med äldre bekanta till familjen. Dessa män har en kriminell bakgrund. Den man som Abdullah huvudsakligen bott hos avtjänar för närvarande ett fängelsestraff. Det framkommer även att Abdullah i september 2011 under en resa till Mellanöstern vistats i olämpligt sällskap och gripits för bl.a. illegal inresa i landet."
Abdullah Moummou är son till Mohamed Moummou, svensk medborgare född 1965 i Fez i Marocko, utbildad vid ett av al-Qaidas träningsläger i Afghanistan och vid sin död 2008 i Mosul andreman för al-Qaida i Irak.

Han blev mest känd som Abu Qaswarah, men ett av Mohamed Moummous många täcknamn som angavs när han fördes upp på FN:s sanktionslista var just Abu Abdallah – fader till Abdullah.

Såväl ynglingen Abdullah som mamman Camilla Olofsson – numera bosatt i Alexandria i Egypten men enligt egen uppgift ändå med snudd på daglig kontakt med sonen – bestred omhändertagandet. De beskriver Abdullahs huvudsakliga umgänge och lägenhetskamrat som "en god vän inom familjen" och "anser inte att Abdullah är i fara".

Den person som Abdullah Moummou är folkbokförd hos saknar dock inte intresse. Han sitter i styrelsen för bolaget bakom den butik på Gamla Brogatan som länge drivits av Farid Lamrabet, utpekad som centralfigur i Stockholms jihadistiska kretsar (senast aktuell som knuten till det svenska terrorkommando som sitter i fängelse i Danmark för att de försökte attackera Jyllands-Postens redaktion).

Mamman tycks även hon vara del av samma ideologiska miljö (fortfarande; hon bodde med maken i Afghanistan och har offentligen bedyrat hans oskuld).

Hon kallar sig på Facebook för "Um Shaheeda Camilla Olofsson", vilket betyder ungefär "martyrmodern Camilla". Bland hennes sexton FB-vänner finns den svenska änkan till al-Qaida-martyren Makram Mejri och flera andra jihadister.


Mamman förekommer även i journalisten Magnus Sandelins utmärkta bok Jihad – svenskarna i de islamistiska terrornätverken:
"Uppgifter tyder på att Egypten efter Hosni Mubaraks fall lockar personer inom den svenska våldsbejakande islamistiska miljön, både kvinnor och män. Ett exempel är 46-åriga Camilla, änka efter den dödade al-Qaida-ledaren Mohammed Moummou. På sin Facebooksida uppger hon staden Alexandria norr om Kairo som sin nya bostadsort." 
[...] 
"En svensk släkting låter hälsa att Camilla inte vill svara på några frågor från journalister."
Sammantaget kan man alltså skapa sig en tämligen god bild av vilken ideologisk omgivning som unge Abdullah vistas i, och av vilken sorts väpnad kamp som kan ha varit aktuell vid tiden för omhändertagandet. Ordet jihad förekommer dock inte i rättsprotokollen.

Förvaltningsrätten konstaterade:
"vad som befunnits vara utrett om Abdullahs förehavanden de två senaste åren får anses vara en följd av omsorgsbrister samt ett socialt nedbrytande beteende. Det finns således en påtaglig risk, om ingen förändring kommer tillstånd, att Abdullah hamnar utanför samhället och tillägnar sig ett kriminellt beteende. Det föreligger således ett vårdbehov."
Kammarrätten poängterade, som nämnts ovan, att Abdullah tycks ha varit på väg till en väpnad konflikt.
"Av utredningen i målet framkommer bl. a. uppgifter från rikskriminalpolisen om att Abdullah befinner sig i en kriminell miljö och riskerar att rekryteras till krigstjänst utanför landet. Vid tidpunkten för det omedelbara omhändertagandet fanns indikationer på att Abdullah var på väg att lämna landet för att delta i väpnad konflikt. Mot denna bakgrund finner kammarrätten att det är sannolikt att Abdullah behöver beredas vård enligt 1 och 3 §§ LVU och att situationen för närvarande är sådan att skäl föreligger för ett omedelbart omhändertagande med stöd av 6 § LVU. 
Vad Camilla Olofsson har anfört föranleder inte någon annan bedömning."
Uppdatering 07.56:

Enligt uppgift till bloggen ska det ha varit i Jemen som Abdullah Moummou, som Förvaltningsrätten skriver, "i september 2011 under en resa till Mellanöstern vistats i olämpligt sällskap och gripits för bl.a. illegal inresa i landet."

I Göteborgs-Posten har Gösta Hultén, från den så kallade MR-organisationen Charta 2008, idag en debattartikel om samma ärende. Han skriver inget om resor till Jemen eller om andra planer på att dra ut i jihad. Hultén kritiserar i lätt raljerande ordalag omhändertagandet av "en ung muslim som tänker fel, en så kallad islamist" som bara "haft oturen att genom sin far ha känt och även tidvis bott tillsammans med någon av [de 200 islamister som Säkerhetspolisen kartlade i rapporten Våldsbejakande islamistisk extremism]".

Hulténs beskrivning står i viss kontrast till Förvaltningsrättens, som skriver:
"Förvaltningsrätten kan inte heller bortse från att Abdullah har uppnått en sådan ålder att han även till viss del måste ansvara för de beslut han tagit och sin egen situation. Trots att Abdullah har familj i Sverige på mammans sida och som han själv uppgett även vänner i sin egen ålder har Abdullahs huvudsakliga umgänge, åtminstone det senaste året, bestått av personer som har en kriminell bakgrund. Det är vidare ostridigt att han har varit närvarande när några av dessa personer begått brott."
Hultén har även talat med föremålet för omhändertagandet, som på bekant maner säger:
”Om jag inte varit muslim, hade det här aldrig hänt, säger min advokat. En annan kille här som dömts för vapenhot och våld ska flyttas till en öppen anstalt. Jag sitter här inte för något jag gjort eller ens tänkt göra, utan för något som Säpo tror att jag tänker.”
De flesta muslimer umgås dock inte i kriminella jihadistkretsar.

Hulténs uppgifter om själva omhändertagandet är dock nya och inte ointressanta.
"Den 18 maj greps 16-åringen på ett tåg i Sverige efter ett interimistiskt beslut av vice ordföranden i en socialnämnd i Stockholm. Sedan dess sitter han inlåst på ett ungdomshem. Det är enligt socialkontoret första gången som Säpo initierat ett tvångsomhändertagande enligt LVU".