söndag, september 16, 2012

Åter på jobbet

Pappaledigheten är över, och sedan två veckor är undertecknad åter i tjänst på Svenska Dagbladet.

I papperstidningen har det blivit en del korta stycken, men också ett par större pjäser. Jobbfrågan står fortsatt i centrum. Sverige har inte råd att släcka ned en stad till samt Rädda arbetslinjen belyser jobbfrågor på olika sätt. Jag har också skrivit om kultur: Public service-betänkandet har genererat en text, och dessutom har jag skrivit en ännu icke publicerad text om svensk punk. Störst bråk kom dock av min uppgörelse med avfallsutredningen: Bevare oss för sopsamhället.

Jag har även diskuterat rut-avdrag i SVT:s morgonprogram, pratat progg med Blå tågets Leif Nylén i Nordegren & Epstein i P1, kommenterat triangulering i Agenda (om det nu sänds) och debatterat om både Bildt och den arabiska våren i Debatt.

I samband med framträdandet i SVT:s Debatt skrev jag även en text om den arabiska våren: Mordet på USA:s ambassadör visar hur avlägsen demokrati är i arabvärlden. Den blev mycket läst och kommenterad.

En del reaktioner på min återkomst har noterats. I synnerhet väckte Lars Ohly viss munterhet.


Veckorna har även bjudit på en del ledarbloggande. Mest notabelt här är mitt avslöjande att Hizb ut-Tahrir nu verkar under eget namn, helt öppet, i Stockholm. Deras årliga kalifatskongress hålls delvis här i staden.

Och apropå det sistnämnda.

Den 15 september höll Hizb ut-Tahrir ännu ett evenemang i Stockholm, i Kista träff. Rubriken var Khilafah: The way forward for the Islamic Ummah. På Facebook angavs Yasir Ali vid Stockholm Uni, Taimoor Arif vid Atlas Copco, Jalil Arif vid Kungliga Tekniska högskolan, Lway El Toqui Al-Maeeni vid Kungliga Tekniska högskolan, Yosef Abou Hachem, Wasim Hentati, Sayed Jalabi, Tariq Bhutto vid Blekinge Tekniska Högskola samt Muhammad Yasir som värdar.
"Is it possible to implement a radical change? What is change? Gradual or radical change, which is correct? Can the Islamic parties deliver any change? Come and join in the discussion.  
The ummah has gone through a lot of change in the last two years. We have seen revolutions in Tunisia, Egypt, Yemen, Libya and Syria. Regimes have been toppled and the Islamic parties have won elections. What next????????? 
The ummah wants Islam but how to implement Islam? Should we follow a gradual process of change through democracy or should we have a more radical approach? Come and discuss all these questions and many more...."
 Att döma av Facebook marknadsfördes evenemanget med flyers och affischer.