söndag, januari 11, 2015

Säpo: 130 bekräftade, kanske 300, resenärer

Omkring 130 personer från Sverige kan bekräftas ha rest till kriget i Syrien och Irak. Det uppgav Säkerhetspolisens chef Anders Thornberg vid en pressträff på Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Han hade också en uppskattning om ett mörkertal: kanske ända upp till 300 personer kan ha rest totalt. Ett 80-tal av de 130 resenärerna har återvänt till Sverige.

Så nyss som strax före jul sade Säpos operative chef Anders Kassman att man hade 110 bekräftade fall. Uppgången är dock inte så dramatisk som siffrorna kan tyckas antyda.

Säkerhetspolisen har, för att göra siffrorna mer jämförbara internationellt, börjat räkna in de kvinnliga resenärerna i statistiken över bekräftade fall. Tidigare har polisen bara bokfört de stridande – dvs män – men nu räknar man även de kvinnor som bidrar logistiskt eller fyller någon form av funktion i den Islamiska staten. Detta nya sätt att räkna förklarar en del av uppgången.