lördag, februari 07, 2004

Fridolin frolic!

Moderaternas efterbearbetning av självbilden och kommunikationen - efter valnederlaget alltså - fortgår, trots att Reinfeldteffekten satt in.

Det är i Fria Moderata Studentförbundets tidning Svensk Linje (unket namn, eller hur?) som ordväxlingarna är som allra fränast. Det är även i Svensk linje taket är som högst.

I det sprillans nya numret har redaktionen frågat Gustav Fridolin (mp) vad moderaterna gjort för fel. Fridolin skräder inte orden. Det är faktisk den elakaste, och roligaste, politiska analys jag läst på mycket länge.

"Lundgrens avgång lämnade plats för en politiker som jag betraktar med en lika stor portion ointresse som han betraktar mig: Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt är allt det jag beskylls för att vara. Inkarnationen av en politisk broiler."

Reinfeldt beskylls för att pressa in moderaterna mot den överfyllda politiska mitten.

"Moderaterna har aldrig varit något ytterkantsparti, utan tvärtom vilat i den socialdemokratiska konsensusfamnen. Partiledarbytet från en intressant Bo Lundgren till en politisk broiler som Fredrik Reinfeldt förstärker orienteringen mot mitten."

Gustav Fridolin introducerar oss för ett nytt, roligt begrepp när han beskriver Reinfeldts arbetsmetod.

"... Fredrik Reinfeldt, som mångårig ledamot av finansutskottet, gör med moderaterna vad Johan Lönnroth gjort med vänsterpartiet. Får siffrorna att gå ihop. I vänsterns fall handlade det om att inte längre lova mer än penningpungen kan hålla. I de vänsterpartistiska budget-motionerna finns numera inte större löften än vad ekonomin och dogmerna om de sunda statsfinanserna klarar av. En "Lönnrothifiering" av moderaterna, under ledning av Fredrik Reinfeldt, skulle alltså handla om att tona ner kraven på skattesänkningar till nivåer där de kan framstå som praktiskt genomförbara."

Fridolin sörjer bortgången liksom av en kär ovän - den militanta högerideologin - som han grälat med många sena kvällar.

"Därför behövs det ett moderat parti som konsekvent står på en ideologisk grund till höger, väcker liv i (den i mina ögon helt förkastliga) nyliberalismen och för det ideologiska samtalet. Människor efterfrågar klara och tydliga alternativ i politiken, meningsskiljaktigheter som baseras på ideologisk grund, inte käbbel för gallerierna."

"Som ideologiskt sinnad grön ser jag med sorg och förskräckelse på vad jag befarar blir insomnandet av det ideologiska spåret inom högern. Även om jag politiskt givetvis kan applådera detsamma."

Läs hela texten. Den är kul såväl för vänstermän som för högerspöken.

Summary in english:
Gustav Fridolin, the young Green Party member of parliament, has been invited to analyze the recent defeat suffered by the Moderate Party. His text is printed in Free Moderate Students magazine (only in swedish).

Fridolin is cruel, on the spot, witty and damn right. His main point is that the new Moderate party leader Fredrik Reinfeldt is a boring political broiler who pushes the party into the crowded middle.