söndag, oktober 03, 2004

Den glade bloggaren

Jag kan inte låta bli att notera att den oefterhärmliga Maria AbrahamssonSvenska Dagbladets ledarsida idag skriver om motionsfloden (pdf). Och som slumpen fallit sig skriver Abrahamsson specifikt om centerpartisten Lars-Ivar Ericson. Vilket sammanträffande!

För allmänheten är nog Lars-Ivar Ericson en rätt okänd figur. Det tänker jag ändra på nu. Ericson är centerpartist och riksdagsledamot för norra och östra Skåne. I det civila är han kyrkoherde, och nog märks det kyrkliga intresset i hans motion om tv-gudstjänster.

Ja, var får de allt ifrån, ledarskribenterna?

Abrahamsson nämner också i sin text lite gamla motions-klassiker. Men om det är tillåtet att använda gamla motioner - då går det inte att klå mig.

Jag behöver bara dra fram...

/trumvirvel/

/Tadaaaaa!/

Standardiserad färgsättning på mjölkförpackningar!

Motion till riksdagen
2000/01:L712
av Peter Pedersen (v)
Standardiserad färgsättning på mjölkförpackningar

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att verka för införandet av standardiserade färger vad gäller olika mjölkprodukters kartonger.

Motivering

Konsumtionen av mjölk har minskat i landet, inte minst bland flickorna. Många väljer istället mindre nyttiga produkter, t.ex. olika läskedrycker. Mjölken innehåller en rad viktiga ämnen, t.ex. olika vitaminer, kalcium m.m., som, i rätt mängd, är av stor vikt för uppbyggnaden av våra kroppar. Detta gäller inte minst för barn och ungdomar. Mjölkdrickandet borde därför populariseras och underlättas. Ett irritationsmoment för landets mjölkdrickare är att färgsättningen på olika mjölkprodukters kartonger varierar över landet. I vissa områden är t.ex. standardmjölkens kartong röd, mellanmjölkens grön, lättmjölkens blå och minimjölkens gul, medan det på andra håll i landet kan vara helt annorlunda! Detta kan vara förvirrande för mjölkkonsumenter på resande fot och kan leda till felköp. En enkel åtgärd vore därför att införa standardiserade färger för olika mjölkprodukters kartonger, oavsett var de produceras och säljs i landet. Detta borde även underlätta mjölkköpandet för dem med nedsatt syn. En sådan standardisering sker lämpligen utifrån en dialog med de olika mjölkproducenterna i landet. Regeringen bör därför uppdra åt Konsumentverket, Livsmedelsverket eller annat organ, som regeringen finner lämpligt, att verka i föreslagen riktning. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.


Stockholm den 4 oktober 2000

Peter Pedersen (v)

Roligare än så kan inte politik bli.