tisdag, oktober 24, 2006

Siewerts grabb blir stor!

De nya ministrarna, Lena Adelsohn Liljeroth på kultur och Sten Tolgfors på handel, skapar luckor för andra att fylla. Ny riksdagsledamot från och med idag är, om jag räknar rätt, Siewert Öholms son Oskar.

Oskar Öholm blir ersättare åt Tolgfors. Gläds med Oskar gör förstås inte bara pappa Siewert, utan även hustrun Regina (f Kevius), som också är aktiv moderat.

In efter kulturministern kommer stockholmspolitikern Margareta Cederfelt. Om henne har jag inget skvaller.

Uppdatering:

Man kan inte annat än jubla åt nya kulturministerns humoristiska förhållningssätt till sitt gamla vapenbrott (hon innehade ju tårgas, och ådömdes 30 dagsböter för detta):

"När jag satt i tingsrätten kunde jag konstatera att det finns saker som är mycket farligare på marknaden än tårgas. Nu har jag överfallsalarm, skunkspray och en allsköns grejer. Jag har en hel arsenal. Jag har dessutom vapenlicens och hagelbössa men den är inlåst."
De kulturkonservativa tycks vara nöjda med valet. Reaktionen sammanfattas av HAX: "Fler cocktailpartyn på Strandvägen!" Men kan kulturvänstern verkligen andas ut? Resumé noterar att kulturministern tidigare tyckt att uppdraget för public service är för brett:
”Breda underhållningsprogram och viss sportproduktion behöver inte nödvändigtvis finansieras av offentliga medel för att produceras."