torsdag, oktober 19, 2006

Skillnad på folk och folk

För första gången någonsin får jag läsa något begåvat om Folkpartiet liberalerna.

På frågan "Betyg ska ges från årskurs 6" svarar 74 procent av ett urval svenskar "Mycket bra" eller "Ganska bra" förslag. 23 procent svarar "Ganska dåligt" eller "Mycket dåligt" förslag.

Vi vet av en tidigare opinionsmätning, utförd av Sifo på uppdrag av de båda lärarförbunden, att svenskarna vill att lärare och rektorer ska ha instrument för ökad disciplin i skolan. 73 procent anser att det är rätt att kunna ge elever kvarsittning, 91 procent att lärare ska ha rätt att beslagta exempelvis mobiltelefoner och 89 procent att en elev som stör lektionen för övriga elever ska kunna avvisas från klassrummet (nu tillåtet endast i tio minuter).

Krav för medborgarskap. Fp har hävdat att medborgarskap är en stor sak, som medför både rättigheter och skyldigheter. Till rättigheterna hör att få rösta. Till skyldigheterna för att få medborgarskap, när man kommer från ett annat land, bör höra att man kan förstå vad som sägs på landets språk inför ett val.

Sverige är ett av ytterst få länder som helt saknar kriterier för att få bli medborgare. På frågan "För medborgarskap i Sverige ska man ha klarat ett språktest i svenska" svarar 69 procent av svenskarna att det är ett bra förslag, 29 procent att det är ett dåligt förslag.

Kamp mot grov brottslighet. I en demokrati måste rättsstaten kunna behålla monopolet på legitimt våld. När människor börjar känna att rättsstaten inte förmår skydda dem mot andra maktbärande krafter, som maffia och gäng, är det fara å färde. När vittneshot och organiserad brottslighet med internationella förgreningar blir mer allvarliga, behöver den demokratiska staten få starkare motinstrument.

Så, ungefär, lyder den grundlinje som fp numera (liksom Thomas Bodström) hävdar. På frågan om "Hemlig avlyssning (buggning) ska tillåtas vid bekämpning av grova brott" svarar 88 procent av svenska folket "bra förslag", 9 procent "dåligt förslag".

De politiska handlingslinjer för vilka folkpartiet nu beskrivs som udda, på gränsen till extremt, har i snitt stöd av tre svenskar av fyra. De möter bred anslutning långt in i socialdemokratiska väljarled. På varje medborgare som är emot folkpartiets inriktning i de här sakfrågorna går det tre som är för.

Föga förvånande fördubblades fp:s andel bland de inbjudna i studion för SVT:s
valtest, när de jämfört sina egna åsikter med partiernas.

Slutsatsen styrks av Vallokalundersökningens bild av väljarströmmar. Sedan framgångsvalet 2002 har fp vunnit ytterligare väljare netto från vänster (både s och v). Däremot tappade partiet hela 5 procentenheter till m. Möjligen kan ett visst tapp till centern skrivas på kontot för den liberala pressens hyllning av Maud Olofsson som liberal internationalist.

Det mesta talar för att folkpartiets tydliga hållning i frågor som skola, brott och medborgarskap bidrog till att partiet inte drabbades ännu hårdare av affären med dataintrånget.

Glöm inte att folkpartiet i Lars Leijonborgs första val som partiledare 1998 - före uppgörelsen med "snällismen" - fick endast 4,7 procent och var nära att åka ur riksdagen.

Glöm heller inte att Bengt Westerbergs stora framgångsval 1985 kom i hägnet av att han framstod som en ytterst tuff, och kompetent, sanningssägare om svensk ekonomi - inklusive hårda besparingar för att sanera statsfinanserna.

Journalisterna som kår vill framstå som företrädare för "folket" men befinner sig åsiktsmässigt på långt avstånd från dominerande folkliga stråk och erfarenheter (se journalistundersökningarna från Göteborgs universitet).

Medieradikalismen älskar ett liberalt parti som inte är folkligt och som få röstar på. Det bör partiets medlemmar vara medvetna om när de idkar eftervalsprövning.
Kanske är jag inte sinnessjuk ändå.