onsdag, januari 10, 2007

300.000 $ från norden till jihadisterna i Somalia

Hur stort har egentligen stödet varit ifrån exilsomalier i Europa till Islamiska Domstolarnas Förbund i Somalia? Det är en fråga som börjar väckas ute i Europa.

I Storbritannien har det blivit viss uppståndelse i pressen, när det nyligen avslöjats att etiopisk och somalisk mititär tillfångatagit och kanske också dödat islamister med brittiska pass. The Times:

Åtminstone sju britter sägs ha tillfångatagits på flykt tillsammans med krigare i den Islamiska rörelsen när de tvingades ut ur huvudstaden Mogadishu.
(min övers.)
The Times skriver i en annan artikel att det är oklart hur många det kan vara frågan om totalt:
Ett antal unga människor från somaliska familjer i Storbritannien återfinns i den internationella brigad som tjänstgör som frivilliga i landets islamiska milis.

Myndigheterna säger att de inte har någon absolut siffra på hur många med brittiskt pass som deltagit i de senaste stridigheterna, men de tror att det snarare gäller något dussintal än hundratal. De flesta tros ha dubbla medborgarskap.
(min övers.)
Nyheten att britter tagit till vapen för islamisterna har också väckt intresse för hur mycket stöd islamisterna har fått ekonomiskt hemifrån England. Times citerar en uppgift från FN om att 600.000 pund skickats ner de senaste månaderna från Storbritannien till Islamiska Domstolarnas Förbund, och att ytterligare bidrag dessutom slussats via Förenade Arabemiraten.

FN-rapporten "Report of the Monitoring Group on Somalia pursuant to Security Council resolution 1676", sammanställd 16 oktober, men publicerad i november 2006, nämner också Sverige. På sidan 39 specificeras hur mycket pengar man tror skickats från de nordiska länderna.
Finansiering från utlandet

Enligt uppgifter insamlade av MG (the Monitoring Group) bad Islamiska Domstolarnas Förbund välbeställda somalier utomlands att lägga på lite extra pengar i varje penningförsändelse hem. De extra bidragen kunde variera mellan 5 och 10 % av det totala. Förklaringen som gavs var att man behövde finansiering för att kunna säkra stabilitet och säkerhet i de områden som kontrolleras av Domstolarna.

Potentialen för Islamiska Domstolarnas Förbund att plussa på sina redan expanderande finanser kan vara avsevärd: sammanlagt kanske flera miljoner dollar per år. Till exempel så har, under de senaste månaderna, donationer från exil-somalier genom Hawala-systemet antagits uppgå till 1.100.000 dollar från Storbritannien. Exil-somalier i Sverige, Norge, Danmark och Finland tros ha donerat uppskattningsvis 300.000 dollar.
(min övers.)
Trehundratusen dollar från norden, alltså, under vad FN i oktober kallade de senaste månaderna. Man kan på goda grunder anta att svensksomalier står för lejonparten av detta, givet storleken på våra respektive befolkningar.

De två donationstillfällen som i bild och text dokumenterats här på bloggen tidigare (Svenska stödet till jihadisterna i Somalia och Svensk julklapp: 9.000 $ till jihad) är alltså inga undantagsfall - snarare sandkorn i öknen.