onsdag, januari 10, 2007

Abdirisak Aden fördömer USA

Noterar i förbigående, som väntat, att förre socialdemokratiska riksdagskandidaten Abdirisak Aden och Svensk-somaliska riksförbundet i ett uttalande till TT fördömer USAs flygräder in i Somalia.

"USA:s flygbombning innebär att USA deltar aktivt i den etiopiska aggressionen mot det somaliska folket", heter det i ett gemensamt pressmeddelande från flera svensk-somaliska organisationer.
Mot bakgrund av Abdirisak Adens tidigare stöd till Islamiska Domstolarnas Förbund, som beskrevs i inlägget Svenskt fredsrop var islamiststöd, kan ingen förvånas över att Svensk-somaliska riksförbundet sätter likhetstecken mellan det somaliska folket och jihadisterna som försökte störta den legitima regeringen och härbärgerar terrorister.