måndag, januari 08, 2007

Svensk julklapp: 9.000$ till jihad


I juletid fick Islamiska Domstolarnas Förbund i Somalia ett välkommet tillskott i kassan. Det var bara timmar kvar tills etiopiskt flyg skulle bomba Mogadishus flygplats, och Islamiska Domstolarna stod inför den stora striden i det heliga krig som proklamerats två månader tidigare och som alla somalier världen över välkomnats att delta i. Vad kunde vara mer behövligt än 9.000 dollar insamlade av svenska somalier?

I dagarna publicerade Qaadisiya bilder från det tillfälle då Sveriges bidrag till slutstriden lämnades över.

Qaadisiya är en tidning som är lojal med Islamiska Domstolarnas Förbund, och som tyvärr bara publicerar sina artiklar på somali. Den nyfikne kan dock skapa hjälpliga översättningar, eller åtminstone begripa huvuddragen i texterna med översättningsverktyget på somalism.com.

Den svenska delegationen överlämnade donationen till Sheikh Abdulkadir Ali Omar, vice ordförande i Domstolarnas högsta styrande råd. Omar anses vara relativt moderat, och är en av dem som offentligt talat om fredssamtal, enligt biografin från Jamestown Foundation. Dock har han varit mer hårdför på det samhällsmoraliska området. Han har exempelvis försvarat förbudet att visa utländska filmer på biograferna och det omstridda förbudet mot att visa fotbolls-vm:

"Det här är Domstolarnas krig mot alla människor som visar filmer som förespråkar pornografi, knarkhandel och all sorts ondska. Vi kommer inte ens att tillåta att någon visar fotbolls-vm, därför att de bryter ner våra ungdomars moral när vi vill fostra dem på islams väg."
(min övers.)


Pengarna gick naturligtvis inte till Sheikh Abdulkadir Ali Omar personligen, utan torde ses som ett stöd till Domstolarnas allmänna verksamhet - om man nu inte betraktar det som ett bidrag direkt till det heliga kriget.

Den svenska delegationen frontades av Mohamed Saadaq (aka Ahmed Sadaq - transkriberingarna varierar), som i oktober också överlämnade ihopsamlade svenska pengar, då 7.000 dollar, till Islamiska Domstolarnas Förbund.

PS: några av mina tidigare noteringar om kopplingar mellan Sverige och somalisk islamism:
Svenskt fredsrop var islamiststöd
Barnens jihad
Bellevues islamister
Svenska stödet till jihadisterna i Somalia
Somalia och Bildt
Kalla kriget igen
von Rosens ande över Mogadishu