tisdag, januari 23, 2007

Mirsad Bektasevics hemliga liv på internet

Få svenska säkerhetspolitiska frågor de senaste trettio åren har varit lika omdebatterade som den hemliga övervakningen av kommunistgrupper, som genomfördes dels av säkerhetspolisen och dels av det socialdemokratiskt färgade spionorganet IB. Slutsatsen som dragits efter trettio års diskussion - att övervakningen var i stort sett onödig, integritetskränkande, alltför omfattande, främmande för ett demokratiskt styre, etcetera - har manifesterats på flera sätt. Dels har övervakningen kartlagts i offentliga utredningar, dels har lagstiftningen förändrats så att exempelvis åsiktsregistrering nuförtiden är förbjuden. Den dominerande åsikten idag tycks vara, att visserligen uttalade KPML(r) med flera offentligt att de skulle störta demokratin med våld, men att detta i sig inte var tillräcklig grund för säkerhetstjänsterna att föra bok över medlemmar och sympatisörer.

Jag undrar om detta är en hållbar ståndpunkt, och om säkerhetspolisen egentligen lever efter dess andemening idag.

När Mirsad Bektasevic dömdes till 15 år och 4 månaders fängelse för terrorbrott uttalade sig vänner och bekanta i medierna, och berättade att de inte kunde förstå hur Bektasevic genomgått förvandlingen från tonårskille till terrorist. De hade inte sett någonting, mer än att han blivit mer inåtvänd och religiös.

Av någon anledning anade dock Säkerhetspolisen omvandlingen, eftersom man, enligt uppgift i pressen, kunde tipsa sin bosniska motsvarighet om att hålla ögonen på Bektasevic.

Jag har tidigare framfört två teorier om hur Säpo kunde veta. Antingen, som jag skrev i Bektasevic och integriteten, så hade säkerhetstjänsten på ganska lösa boliner genomfört en omfattande övervakning av en ung kille vilken vars omgivning inte kunde ana var terrorist, eller, som jag skrev i Spel och horor i dansk terrorism, så hade man blivit informerad av någon säkerhetstjänst utomlands som upptäckt Bectasevics förehavanden i en egen utredning.

Jag ska här fortsätta med den första teorin: att svenska Säpo övervakade Bektasevic på eget initiativ.

Mirsad Bektasevic hade en ganska omfattande kommunikation på internet. Jag kan idag avslöja att han under signaturen Abu Imaad as Sandzaki på nätet propagerat för Jihad åtminstone sedan år 2004.

Man behöver inte leta särskilt länge bland Bektasevics spår på internet innan man hittar en sörja av våldsförhärligande, judehatande, antivästlig, religiöst grundad retorik. Och då har jag ändå bara sökt bland det som är lättåtkomligt och inte kollat på slutna sajter som noor.se.

Bektasevics medlemssida i det debattforum som drevs av ungdomsföreningen TUFF (Troende Unga Framtida Förebilder, radikal muslimsk förening baserad främst i Göteborg och Malmö) säger en hel del.

Som avatar hade han valt ett automatvapen.

Som favoritlänk hade han angivit bosnaislamskadrzava.com, en sajt som när den fanns hade mottot "Vårt mål är guds välsignelse, vår idol är profeten, vår konstitution är koranen, vår väg är heligt krig, och att dö på Allahs väg är vår högsta önskan" (min övers).

Ett av hans inlägg på forumet illustrerar tydligt hur extrem han var. Diskussionstråden handlade egentligen om glädjen över att Mehdi Ghezali frigivits från Guantanamo och förhoppningarna om att övriga muslimer i fånglägret också skulle befrias, men Bektasevic vänder det hela med bräcklig läs- och skrivståelse till ett tillfälle att kräva hämnd och propagera för det heliga kriget.

Abu Imaad As-Sandzaki - July 21, 2004 10:57 AM (GMT)

BismiAllah.

Hörde jag någon nämna "Vapen" aaa Subhana'Allah dagens situation är inte med kram och handskakningar, utan dagens läge är med hjärtat av Iman och vapen.

Fistas eller vad du nu kallar dig, Islam spred sig med Svärdet och alla vi vet hur många avtal kuffar har brutit mot oss så hur ska vi kunna lita på dem mer.

Muhammed (salla laho alejhi wa salam) sa:"Kuffars asl är halal tills dem säger trosbekkännlsen"

Saheh hadith finns i buhkari.

Den som säger fred hos Islamiska folket vet inte vad Qur'an och Sunnah är, enligt Islam vi har något som kallas AVTAL och bryter man dessa AVTAL så råder det krig och alla vet hur många ggr Kuffar har brutit deras avtal med oss. Självaste Abu Haneefa RahiMullah har sakt:"Det finns inga avtal med kuffar" Det finns inga avtal med dem menas att när dem gör nåt mot den islamiska folket så krigar man tills man har dödat varenda en av dem.

Allah säger i Qur'anen att vi MUSLIMER ska terrorisera våra fiender, hur vågar du säga emot Allah?

Allah säger i Qur'anen:
Waa'ido lahum istat'atoom min Quwatin wa min ribati alkhayli Turhiboona.....

Och minns hur det gick för Palestina och våra heliga Masjeed al-Aqsa. Hur Palestina tog emot Judarna och var vänner med den och hjälpte dem men dem glömde bort vad Allah sa i Qur'anen om dem. Allah fördömde Judarna i Qur'anen och Allah beskrev dem som maktgalna som vill ta över allt. Har du glömt hur det gick för Palestina?

Har du inte läst hur Allah beskriver Kristna i Qur'anen? Allah fördömer dem och beskriver dem som folk av Shirk och Allah säger i Qur'anen:"Shirk är värre än DÖDEN"

Ska vi gå i samma fotspår som Palsetina?

Varför tror du att vi har vår Qur'an och våra Hadither för?

Islam är Fred och ingen muslim vill ha krig men Vid Allah om dem skadar vårt rena folk från Millat Ibraheem's avkomma så följer vi Allah's ord för där finns ljus och där kan vi söka oss till hjälp.

Allah säger i Qur'anen:
"5:45. And We ordained therein for them: "Life for life , eye for eye, nose for nose, ear for ear, tooth for tooth, and wounds equal for equal." But if anyone remits the retaliation by way of charity, it shall be for him an expiation. And whosoever does not judge by that which Allâh has revealed, such are the Zâlimûn (polytheists and wrongdoers - of a lesser degree).

Och:
16:126. And if you punish (your enemy, O you believers in the Oneness of Allâh), then punish them with the like of that with which you were afflicted. But if you endure patiently, verily, it is better for As-Sâbirin (the patient ones, etc.)

Så man ska inte hämnas?

Är detta enligt Islam eller enligt Kristendomen du snackar om?

Jag är ledsen om jag gick ut en bit från det som ni diskuttera om men jag läste "vapen" och jag löste "man ska inte hämnas" så jag ville dela med mig lite av kunskapen som finns om detta.
Utfallet mot judar var ingen tillfällighet, eller någon felskrivning relaterad till en aktuell konflikt i mellanöstern. Tvärtom tycktes judehatet genomsyra Bektasevic. I en debatt på muslimska forumet Sindbad om något helt annat förklarar Bektasevic plötsligt att andra debattörer är vilseledda eftersom de hämtar information från det antisemiter alltid klagar över: judekontrollerade medier.
Många muslimer här vet inte vad dem snackar om utan dem tar nyheter från TV4 eller nån annan jude sak som har i sitt mål för att förstöra för islam och muslimerna.
I samma diskussionstråd förklarade Bektasevic att han anser att Irak ska styras av islamisk lag, Sharia, och att han menade att talibanernas Afghanistan var ett typexempel på en stat under islamisk lag.

Ovanstående axplock visar att det fanns goda möjligheter för en internetspanare på Säpo att kartlägga Bektasevics jihadistiska åsikter.

Jag har naturligtvis ingen aning om det var så det gick till. Men om det gjorde det, så finns det frågor att ställa sig.

Mirsad Bektasevic var sexton, sjutton år när han lämnade sina jihadist-avtryck på nätet. I vissa ögon säkert en sökande och politiskt förvirrad tonåring som inte alls innebar något hot mot samhället, i andras ögon en blivande terrorist. Andra internetdebattörer med liknande uttalade åsikter återfinns i drivor på samma fora. Är det rimligt att kartlägga dessa forummedlemmar? Är det rimligt att inleda övervakning av människor som säger sig vilja delta i jihad?

Och vad är det då som skiljer sig ifrån den föraktade gamla övervakningen av KPML(r)?