söndag, januari 21, 2007

Till minne av Fadime?

Fem år efter mordet på Fadime Sahindal har politikerna fortfarande ingen uppfattning om storleken på problemen med hedersrelaterad brottslighet, och ingen aning om de pengar som avsatts haft effekt, rapporterar TT.

Åren 2003—2007 har regeringen avsatt 180 miljoner kronor för att bekämpa hedersrelaterade övergrepp. Pengarna till länsstyrelserna har i sin tur slussats vidare till en rad projekt och skyddade boenden.

Mest pengar har gått till de tre storstadsregionerna — Stockholm län, Västra Götalands län och Skåne län.

Nyamko Sabuni deltog på fredagen i en konferens på länsstyrelsen i Stockholms län. Hon hade förväntat sig att få höra vilka resultat projekten gett, men gick besviken därifrån men bara ännu en sammanställning.

— Efter fem år har vi fortfarande inte hunnit utvärdera de här projekten. Vi vet inte vilka resultat de ger eller vilka metoder som fungerar bäst, säger hon till TT.
Upsala Nya Tidning illustrerar i en artikel med ett exempel på hur pengarna använts.
- Vi undrar hurpass väl pengarna har använts, och är kritiska mot att det nästan enbart är religiösa och etniska grupper som fått del av bidragen. Hade pengarna använts på ett bra sätt hade det kanske räckt med hälften, säger Sara Mohammad.

Hon anser att länsstyrelsetjänstemännen inte haft tillräcklig kompetens i frågan, och att vissa organisationer fått pengar till integrationsprojekt som i själva verket haft motsatt effekt.

- Resultatet har tvärtom blivit ökad segregation.

Som exempel på bidrag som "gått fel" nämner Sara Mohammad en somalisk förening i Sverige som satsade sitt bidrag på att bjuda in en imam från Somalia.

- Han uppmanade åhörarna att "försöka ta hand om sina kvinnor" och att "inte blanda in dem i det svenska samhället". Han sade i sin föreläsning också att "friheten skadar vår kultur och våra traditioner".
Suck.