måndag, februari 12, 2007

Maladia Europa

Till slut fick de som de ville, Kommando Holger Meins.

När Karl-Heinz Dellwo, Siegfried Hausner, Hanna Krabbe, Bernhard Rössner, Lutz Taufer och Ulrich Wessel ockuperade och sprängde västtyska ambassaden i Stockholm den 24 april 1975 var kravet frisläppandet av 26 terrorister i tyskt fängelse - däribland Brigitte Mohnhaupt.

Idag beslutade tysk domstol att Mohnhaupt, som suttit fängslad i 24 år, inte längre utgör ett hot.

Både SvD och DN återger från TT:

57-åriga Brigitte Mohnhaupt är dömd för bland annat inblandning i mordet på industriledaren Hanns-Martin Schleyer 1977 och kommer efter 24 år i fängelse att få åka hem den 27 mars.

Detta är ingen benådning, utan ett juridiskt beslut. Beslutet om villkorlig dom fattades utifrån bedömningen att ingen säkerhetsrisk föreligger, meddelade en domstol i Stuttgart på måndagen.

Mohnhaupt greps 1982 och dömdes till livstids fängelse. Förutom mordet på Schleyer dömdes hon även för dödandet av bankdirektören Jürgen Ponto och åklagaren Siegfried Buback.
Men med den historieskrivningen missar man en viktig detalj, som har bäring även på den nutida kampen mot terrorismen.

Det var ju ingen felskrivning av terroristerna i Sverige när de begärde Brigitte Mohnhaupt fri.

Mohnhaupt satt faktiskt inne före 1982. Brigitte Mohnhaupt greps redan i juni 1972 för att hon var medlem i en kriminell organisation (ett begrepp som inte finns i svensk juridik), nämligen Röda Armé-Fraktionen. Hon dömdes till fängelse, ett straff som delvis avtjänades i Stammheim-fängelset. Den 8 februari 1977 släpptes hon - ett beslut som det tyska samhället rimligen ångrade.

Brigitte Mohnhaupt gick efter frigivningen omedelbart under jorden. Under den terrorvåg som drabbade Tyskland samma år (som förändrat vår förståelse av begreppet "tysk höst") var Mohnhaupt en centralfigur.

1978 greps Mohnhaupt igen. Denna gång dock i det terroristsponsrande kommunistblocket, som ju inte hade några dubier mot att hjälpa sina bröder och systrar på andra sidan järnridån. Efter ett halvår var hon således fri att lämna Jugoslavien och åka till vilket land hon önskade.

Därefter, långt därefter, närmare bestämt den 11 november 1982, greps hon och kunde ådömas det straff staten nog helst önskat ge henne från början, det straff som räckt till idag. Fem gånger livstid, med ett minimum på 24 år.

Hur många liv hade skonats om det ursprungliga fängelsestraffet för att vara medlem i RAF hade varit strängare? Eller om man betraktat dessa samhällets fiender som unlawful combatants som man kunnat hålla till konflikten var över - som en viss kritiserad amerikansk president gör?

(ps: bra sajter om de tyska terroristerna är Baader-Meinhof.com och German Guerilla)

(pps: och ja, ungjävlar, rubriken anspelar passande på en låt på andra albumet av tyska industrimusikerna SPK, som ju fick sitt namn från Sozialistiche Patienten-Kollektiv, där Mohnhaupt var medlem)

Uppdatering:


Sedan ovanstående skrevs har DN kompletterat TTs med en egen text på samma länk som ovan.