torsdag, februari 08, 2007

På dom jävlarna!

Kommerskollegium håller koll på de värsta galenskaperna som Sveriges olika myndigheter och institutioner företar sig för att förhindra handeln inom EUs öppna gränser. Förra året gjordes i Sverige över hundra anmälningar om hinder för den fria rörligheten, varav hälften berör specifikt svenska problem.

Två exempel från förra året, ur pressmeddelandet:

En tysk medborgare flyttade till Sverige och tog sin personbil med sig. I samband med flytten måste han betala skrotningsavgift för bilen i Sverige. Vid återflyttningen till Tyskland några år senare ville han få avgiften återbetald eftersom bilen inte skulle skrotas i Sverige. Vägverket och en länsrätt vägrade återbetalning med hänvisning till svensk lagstiftning.


I april 2006 beslutade Länsstyrelsen i Norrbotten att endast i Sverige folkbokförda jägare får delta under jaktens 2 första veckor (från jaktpremiären den 25 augusti t.o.m. 11 september). Dessa veckor är de mest attraktiva från jaktsynpunkt.

Ett svenskt företag tillhandahåller jakttjänster till jägare från andra medlemsländer inom EU, liksom till norska jägare. Företaget säljer, för Länsstyrelsen räkning, jaktkort och erbjuder flera olika tjänstepaket som hittills gett icke-svenska jägare möjlighet att jaga under den mest attraktiva delen av jaktsäsongen. Flera andra företag i regionen erbjuder liknande tjänster. Beslutet har för företaget lett till att alla utländska jaktgäster som tidigare hade anmält intresse för denna säsong har avbeställt.
Herregud. På dom jävlarna!