torsdag, februari 08, 2007

Klent försvar i danska terrormålet

Den som enbart läser svensk press har naturligtvis ingen aning om det, men i Danmark avslutades igår rättegången i det så kallade Glostrup-målet, där kumpaner till den svenske självmordsbombaren in spe Mirsad "Maximus" Bektasevic står åtalade bland annat för att ha varit delaktiga i det terroristbrott som gav Bektasevic femton år i bosniskt fängelse.

Svenska mediers ointresse är lite sorgligt. Rättegången är intressant på flera plan. Dels kan den ge ökad insikt i hur Sverige fick sin första självmordsbombare, dels kan den visa hur radikaliseringen av unga män går till i norden, och dels kan den åskådliggöra kopplingarna till den internationella jihadismen.

Under rättegången har åklagarsidan försökt visa att några av de åtalade planerat och begått rån för att finansiera Bektasevics tänkta bombdåd, att terroristgänget varit fast övertygade om att de bedrev heligt krig, att en av de åtalade stod i kontakt med 'Al Qaidas webmaster' Younis Tsouli och att de tillsammans med Bektasevic försökte grunda Al Qaida Nordeuropa, att en av de åtalade egentligen skulle ha varit med Bektasevic i Bosnien, att det fanns kopplingar till Irak, med mera.

De fyra försvarsadvokaterna, däremot, verkar inte ha haft mycket att komma med. Häromdagen lanserade en av advokaterna tesen att det faktum att Bektasevic ertappats med ett självmordsbombarbälte tillsammans med sprängämnena talade till den åtalades fördel, eftersom åklagaren då måste bevisa att bältet skulle användas för att skada någon annan - självmord är ju inte brottsligt...

Uppenbarligen tröttnade rätten på försvarets krumbukter. Igår, när det var dags för slutpläderingar för de två advokater som var sist ut på banan, så halvsov en domare. Och sen avbröt den andre domaren advokaten mitt i en mening och klubbade igenom en kaffepaus.

Hittills har Politiken bevakat rättegången bäst, men tydligen är Jyllands-Posten bättre på mat-och-sov-klocke-bevakningen:

Den ene dommer faldt halvt i søvn, og den anden afbrød en af forsvarerne midt i en sætning under sin procedure - bare for at holde kaffepause.
Domaren Nils Boesen nästan låg ner i stolen.
I det hele taget virkede dommerne ikke synderligt interesserede i at høre de sidste to forsvarsadvokaters procedurer. Under Kristian Mølgaards procedure havde landsdommer Niels Boesen således ualmindelig svært ved at holde øjnene åbne, da først han var gledet så langt ned i den gråpolstrede kontorstol, at nakken hvilede mod ryglænets top.
Jyllands-Postens reporter på plats uttrycker dock förståelse för domarna. Advokaterna hade inget att komma med - utom svada.

Det var ellers lidt af en svada, som både Niels Forsby og Kristian Mølgaard turede frem med.

»Pseudobevisførelse« kaldte de anklagerens dokumentation og harcelerede i det hele taget over brugen af karaktervidner og hele fremgangsmåden i sagen. Forsvarsadvokat Thorkild Høyer beskyldte anklagerne for at være »illoyale«, og Kristian Mølgaard bebrejdede anklagerne for at bryde med dansk retspraksis ved at fremlægge dokumenter under deres procedure, som ikke havde været fremme i selve bevisførelsen. Den påstand tilbageviste anklagerne dog.

Dom väntas på fredag om en vecka.