onsdag, juni 20, 2007

Terrorstämpla Hizbollah, säger USA till EU

I USA:s kongress har Robert Wexler, ordförande för The House Subcommittee on Europe, idag haft en hearing för att sätta press på EU att terrorstämpla Hizbollah.

Bland talarna fanns James Phillips, terrorism- och mellanösternexpert från The Heritage Foundation, som påpekade att Hizbollah är verksamt bland annat i Sverige, och att Europeiska länder riskerar att åter bli utsatt för organisationens våld:

Hezbollah operatives are deployed throughout Europe according to intelligence officials, including Belgium, Bosnia, Britain, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, Lithuania, Norway, Romania, Russia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, and Ukraine.

Europe’s vacation from Hezbollah terrorist attacks could come to a swift end if Hezbollah succeeds in its attempts to convert European Muslims to its harsh ideology. Young Muslim militants in Berlin, asked in a television interview to explain their hatred of the United States and Jews, cited Hezbollah’s al-Manar TV as one of their main sources of information. Ideas have consequences. In July 2006, four months after Hezbollah leader Hassan Nasrallah, in an interview broadcast on al-Manar TV, called for Muslims to take a decisive stand against the Danish cartoons featuring the prophet Mohammed, two Lebanese students sought to bomb two trains in Germany as a reprisal for the cartoons, but the bombs failed to detonate.

Clearly, Europeans are exposing themselves to increased risks of terrorism as long as they allow Hezbollah’s political and propaganda apparatus to spew a witch’s brew of hatred, incitement, and calls for vengeance.
Michael Jacobson, från Washington Institute for Near East Policy och deras särskilda terrorismenhet The Stein Program on Terrorism, Intelligence & Policy, beskriver i sitt anförande varför EU inte terrorstämplat Hizbollah. Han identifierar Frankrike som den främsta motståndaren till tanken, men räknar också Spanien, Grekland Italien och Belgien dit. Förespråkarna för en terrorstämpling pekas också ut: Storbritannien, Tyskland och Holland. Vårt Sverige nämns inte, men det är väl inte en dum gissning att vi förespråkar dialog även med det här terroristgänget, vilket ungefär är vad Alexander Ritzmann, från The European Foundation for Democracy sade i sitt anförande, där det påpekas att Sverige länge motsatt sig terrorstämpling.

Michael Jacobson förklarar förresten också varför en terrorlistning vore bra, med det bästa möjliga argumentet: därför att Hizbollah själva sagt att det vore ödesdigert.
According to Secretary General Hassan Nasrallah, the effect of this action would be devastating. In a widely quoted 2005 interview, Nasrallah commented that an EU ban would ““destroy” the organization as “[t]he sources of our funding will dry up and the sources of moral, political and material support will be destroyed.”

While Nasrallah may be somewhat overstating the likely impact, Hezbollah does have reason to be nervous. Until now, Europe has been a permissive operating environment for the group, in large part because there were no EU-wide little restrictions.
En kollega till Jacobson, Matthew Levitt, berättar i sitt anförande om den kriminella aktivitet som skulle kunna avslöjas om Hizbollah terrorstämplades i EU, vilket har hänt på andra platser. Men även Levitt anser att finansieringsfrågan är huvudsaken. I anförandet hänvisar han till en israelisk rapport från 2003 som pekar ut Al Aqsa-stiftelserna som Hizbollah-finansiärer, dock utan att specifikt peka på Al Aqsa Spannmål i Malmö.

Hearingen har uppmärksammats av AP, men en god gissning är att den texten aldrig kommer att dyka upp i Europa. Och att Carl Bildt läser den törs man väl inte hoppas.