fredag, augusti 31, 2007

Evenemangstips: Yttrandefrihet och politisk islam

Ett evenemangstips för de stockholmare som har så mycket som tre veckors framförhållning här i livet:

Till försvar av yttrandefriheten

Centralrådet för ex-muslimerna i Sverige och Humanisterna i Stockholm, inbjuder till öppet seminarium mot politisk islam och för ett sekulärt samhälle.

Tisdagen 18 september, kl. 18, 30 – 21 00
Plats: Sveriges Radio, Studio 3, Oxenstiernsgatan 20.
Samling från kl. 18.00. Seminariet börjar 18.30

Inledning: Karim Shamohammadi
Moderator: Nima Daryamadj

Medverkande:
Dilsa Demirbag - Sten, Humanisternas förbundsstyrelse. Mina Ahadi, ordförande för Ex- muslimerna i Tyskland. Lars Vilks, konstnär. Arne Ruth, före detta redaktör för DN, publicist, Mahin Alipour, ordförande för Ex- muslimerna i Skandinavien. Afsaneh Vahdat, ordförande för Ex-muslimerna i Sverige. Mahnaz Masori, vice ordförande för Ex- muslimerna i Sverige och Ingwar Åhman- Eklund, ordförande för Humanisterna Stockholm.

I decennier har människornas vardagsliv i Iran, Afghanistan, Saudiarabien och andra "islamiska länder" styrts av politisk islam. Den politiska islam har samma roll i 2000- talet som kristendomen hade under medeltiden.

Den har skapat fruktan och oro runtom i världen och har hittills dödat, avrättat, stenat, torterat och amputerat tusentals människor framförallt i Afghanistan, Iran, Nigeria och Irak.

I västvärlden försöker den begränsa de mänskliga rättigheterna genom att hota och trakassera dem som kritiserar islam. Ska vi låta de bakåtsträvande tankarna som tillhör det förflutna sprida sig i moderna länder?

Hur ska man motverka den rädsla som finns bland journalister och författare och vanligt folk för kritik av religioner och islam?

Hur ska vi göra för att bevara det sekulära samhället, yttrandefriheten och de mänskliga rättigheterna?

Välkommen! Delta och tyck till!

Anmäl dig gärna till seminariet!

Humanisterna Stockholm: stockholm@humanisterna.se