fredag, augusti 31, 2007

Mirsad Bektasevics mobil fällde kollegorna

The Guardian har en ny twist på den verksamhet som bedrevs av svenske terroristen Mirsad Bektasevics polare i England. Det visar sig att de använde nätet som främsta arena för den brottslighet som skulle finansiera det heliga kriget. Pengar från stulna kreditkortsuppgifter tvättades på pokersajter.

Men det gick som det gick.

In the end, the trio weren't however captured by some brilliant surveillance of activity on online gambling sites, even allowing for Betfair's protestations. Instead, it came after a 19-year-old Swede of Bosnian origin, Mirsad Bektasevic, was caught: he had saved one of their numbers on his personal mobile phone.