torsdag, augusti 16, 2007

Rothstein: Putnam motsägs av Sverige

Kristna tidningen Dagen uppmärksammar Robert Putnams forskning om att etnisk mångfald minskar förtroendet mellan folk i ett samhälle, och statsvetarprofessor Bo Rothstein kommenterar. Rothstein menar att i ett samhälle med starka institutioner - som Sverige - uteblir den negativa effekten Putnam beskriver: sänkt förtroende mellan människor har inte uppmätts i Sverige.

- Vi har kommit fram till att i den mån människor som kommer hit uppfattar att de blir korrekt behandlade av myndigheterna, och i den mån de inte lever allt för segregerat i egna enklaver, så ser man inte att mångfalden får någon negativ effekt för förtroendet. Vi kan heller inte se den effekt Putnam visar på i de nordiska länderna.

Är det inte en kombination: Både institutionerna och de medborgare du möter bidrar väl till vilken uppfattning du får om ett samhälle?

- Ja, fast sannolikheten att människor som du inte känner nära ska uppträda hederligt ökar om de offentliga institutionerna fungerar. Vi började upptäcka det för sju, åtta år sedan, när vi hittade tydliga samband mellan förtroendet för polis och domstol och förtroendet för andra människor.

- Vi förstod först inte hur det hängde ihop. Då började vi tänka: polis och domstol har en särskild roll, att upptäcka och bestraffa de som uppträder ohederligt. Och om de gör detta någorlunda väl, så tänker de flesta att merparten andra människor också är att lita på.

Det handlar möjligen inte om olika politisk grundsyn, med tanke på att du fokuserar det politiska och Putnam det privata?

- Nej, jag har jobbat med honom och det skulle jag nog inte säga. Men vi lever i olika samhällen.