tisdag, oktober 16, 2007

Då ärat ditt namn flög över jorden

Dokumentären om våra hemodlade jihadister, Det svider i hjärtat, som jag rafsade ner en snabb recension av igår, får också internationell uppmärksamhet. Ivar Ekmans text åt International Herald Tribune/Times-koncernen är bra. Dels lägger artikeln tyngd på att relatera den sociala förklaringsmodell som regissören Oscar Hedin använder, dels låter texten Magnus Norell förklara att förståelse inte är allt.

"To deal with this, it is necessary to know where these people are coming from, why they think what they think and do what they do," said Magnus Norell, a terrorism researcher at the Swedish Defense Research Agency.

"But we have to remember that understanding doesn't give us all the answers of how to deal with it, and it doesn't help us avoid a conflict."