fredag, maj 02, 2008

I Paris schangtila salar, värsta buse...

I SVTs Debatt ställde Janne Josefsson sin favoritfråga om vad han tidigare kallat "det största journalistiska sveket som min generation journalister genomfört i det här landet", nämligen den bristfälliga rapporteringen om invandringens olika följder. Och det verkar ju ha blivit som förväntat. På webbomröstningen på SVT Opinion svarar just nu 89 procent JA på frågan "Mörkar media om invandringen?"

Då fick vi ju det avklarat. Vad händer härnäst? Vem blir först att följa upp Washington Post: In France, Prisons Filled With Muslims? Ingen frivillig? Nej, jag tänkte väl det. Artikeln är inte helt bra, heller. Men kanske ett exempel på hur en text kan skrivas med två vinklar samtidigt.

Nå. Jag vill nog vidga det hela mer. Jag tror att var man lägger band på sig i frågan, och inte bara journalister, av både bra och dåliga orsaker. Dels är det extremt lätt att bli utpekad som rasist, i synnerhet därför att alla "antirasistiska organisationer" (utom Expo, som jag är en stark anhängare av) kuppat igenom en socialistiskt grundad världsåskådning - där det blir förbjudet att ifrågasätta en förment svagare parts agerande. Men det är dels också av vettiga anledningar folk håller tyst: av vetskap om att mänskligheten spårat ut i oförblommerad rasism och systematiskt dödande genom årtusendena (och gör så än idag).

Det ska hur som helst bli spännande att se vad som händer. Jag tror att de flesta journalister inte kan tänka tillräckligt långt utanför boxen för att det ska ske en förändring. Vissa kan, förstås, men jag tror att det är kulturskribenter, författare och kanske någon tankesmedja som måste sätta en sådan agenda om den ska bli av.