lördag, maj 03, 2008

Vänsterpartiet har inte gjort slut med Svensk-kubanska

Jag kanske är extra känslig just nu, efter resan på Kuba. Men det här med svenskar som är särskilt lojala med den kubanska diktaturen stör mig just nu.

Jag drar mig till minnes att det blev ett förfärligt oväsen över att Lars Ohly var medlem i Svensk-kubanska föreningen långt in i modern tid. När han gick ur blev det stor nyhet i Ekot. Det ansågs graverande för Ohly och Vänsterpartiet att han var med i en förening som inte kunde skilja på demokrati och diktatur. Och trycket var hårt på Ohly sedan länge - och det blev inte bättre när föreningshöjdaren Eva Björklund valdes in i styrelsen 2004. Så nu, den 24 september 2005, sade Ohly att Svensk-kubanska var...

...en organisation som slaviskt följer det som den kubanska regimen säger och då är jag inte intresserad att vara medlem längre.
Och det var ju bra, om än i senaste laget. Men Vänsterpartiets förhållande till föreningen är fortfarande komplicerat.

Fotot nedan är från Svensk-kubanska föreningens årsmöte för lite drygt en månad sedan.

Drygt 75 medlemmar från drygt 20 orter deltog på Svensk-Kubanska Föreningens årsmöte på Café Marx i Stockholm, varav 41 ombud. Stämningen var hög och med stor optimism inför framtiden.
Café Marx är samlingslokalen i Vänsterpartiets hus på Kungsgatan 84 i Stockholm. Evenemanget beskrivs på Svensk-kubanskas hemsida:
Årsmötet inleddes med ett tal av Kubas ambassadör Ernesto Melendez Bachs. Ambassadören tog bland annat upp den ökande hetsen mot Kuba de senaste åren. En av frågorna som media och borgarna använder för att smutskasta Kuba är de mänskliga rättigheterna. Där landet anklagas för att vara en enpartidiktatur med politiska fångar och att folket inte har rätt att yttra sig. Ambassadören sade att Kuba visserligen inte har samma politiska system som länderna i Latinamerika eller USAs tvåpartisystem, men menade att Kuba har rätt att välja sitt eget system precis som sina grannländer.

– Vi har en deltagande demokrati som utgår ifrån gräsrötterna och vi har rätt till att utveckla vårt eget samhälle utan inblandning från andra nationer, sade Ernesto Melendez Bachs.
Förresten. Deltagande demokrati - är inte det titeln på en bok av vänsterparti-pinglan och den här bloggens gamla favorit America Vera Zavala? Nå. Det var inte det som det skulle handla om.

Kvällen avslutades sedan med fest på Kubanska ambassaden. Alltså, Vänsterpartiet står bakom det helt diktaturlojala Svensk-kubanska årsmötet, bara några år efter att Ohly tvangs lämna föreningen.

Varför det inte anses graverande att partikansliet utgör bas för Svensk-kubanska föreningen begriper jag inte. Var det bara Ohlys eget engagemang som var tvivelaktigt? Och mindre intressant om partiet som sådant stödjer Svensk-kubanska föreningen?