fredag, april 15, 2011

Hatpredikanten hos TUFF - Ungdomsstyrelsen gav halv miljon

Hatpredikanten Bilal Philips är huvudgäst i dagarna när den islamiska ungdomsföreningen TUFF (Troende unga framtida förebilder) håller konferens i Göteborg. Philips, som försvarar självmordsbombare, uttrycker antisemitiska ståndpunkter och förespråkar dödsstraff för homosexualitet, framträder under två dagar, inför en könsseparerad publik, varefter han åker till Danmark för ett liknande evenemang.

Konferensen med Philips har väckt viss kontrovers. Nyheten om att han inbjudits presenterades först här på denna blogg, men det är under de senaste dygnen som bredare medialt intresse har uppstått. I Studio Ett i P1 framträdde på torsdagen exempelvis en representant för TUFF, Amanj Aziz, vars åsikter var så radikala att den annars härdade debattören Nalin Pekgul (S) fann sig tvingad att markera missnöje genom att lämna studion. Radioprogrammet hade också ett ingående referat av några av Bilal Philips kontroversiella ståndpunkter.

Att det finns en så extrem muslimsk ungdomsrörelse att Bilal Philips blir inbjuden är naturligtvis ett problem i sig. Men lika illa är att det är skattepengar som finansierar evenemanget - skattepengar som egentligen var avsedda att bekämpa intolerans.

Statliga Ungdomsstyrelsen delar ut statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser som bedriver ungdomsverksamhet som inte "strider mot demokratins idéer, det vill säga tanken om alla människors lika värde". Särskilda bidrag utgår bland annat till projekt samlade under rubriken "mot rasism och intolerans".

Ungdomsstyrelsens årsredovisning för 2010 (den senaste, alltså, daterad 2011-02-21) visar att Troende unga framtida förebilder då beviljades 550.000 kronor för att "Motverka islamofobi genom ökad kunskap och förståelse om islam och muslimska ungdomar idag" - vilket onekligen ligger i linje med TUFF-konferensens tema om "Islamofobi och unga muslimers position i Sverige".

Nyamko Sabuni, ministern med ansvar för ungdomsfrågor och tidigare integrationsminister, som inrättade just den pott pengar som går till att motverka intolerans, lär dock inte tycka att överensstämmelsen med ändamålet är rimlig.

Kunde då Ungdomsstyrelsen ha anat något innan man beslöt sig för att lägga upp en dryg halv miljon till en förening som snarast verkar för intolerans? Givet de muslimska ungdomsorganisationernas problem med internationella gäster hade man ju kunnat googla på organisationsnamnet i kombination med "judar" - och funnit Sydsvenskans fina porträtt av TUFF:s förre talesman Faik Rustemi, som "ser talibanernas Afghanistan som ett idealsamhälle och kallar Usama bin Laden hjälte" och som anser "att man inte kan vara kompis med kristna eller judar om man är muslim".

Nej, det går inte att missa. TUFF är en erkänt radikal miljö som både har kopplingar till global terrorism och vars företrädare bedriver en öppet antidemokratisk agenda i Sverige.

Ta exempelvis talesmannen Amanj Aziz. Bror Amanj, som han kallas, är också chefredaktör för den mycket intellektuella och antidemokratiska webtidningen Ummah Observer. Där publicerar han artiklar som exempelvis förklarar varför muslimer inte bör rösta (”Islam domineras inte, utan dominerar”) eller relativiserar julruschbombarens självmordsattack i Stockholm ("vem är jag att döma när Allah azza wa djall är Domaren?"). Och när Amanj Aziz skriver själv är det inte mindre uppenbart:

"När stora representanter för muslimer går ut i media och basunerar ut att Islam betyder fred så begår de orätt mot sig själva och sin publik. Islam kommer inte från Salam som betyder fred, utan från Asslama, som betyder att ”ge upp” eller att ”underställa sig”. Därmed betyder Islam inte fred utan underkastelse. Men, och ett stort men, är att med Islam så kommer fred till samhället. I alla tider när Islam har varit den styrandes ideologi och muslimernas intresse har satts i främsta rum, så har samhället präglats av rättvisa, akademia, utveckling och moral."
Islam är i krig med demokratin - först när demokratin underkastat sig islam kommer freden, menar han alltså.

Det är motsatsen till tolerans, och det är skamligt att Ungdomsstyrelsen skickar våra gemensamma pengar dit - skattepengar som skulle motverka intolerans.