söndag, november 28, 2004

Glada gossar arga

Alla är inte nöjda med den huvudlösa inriktning försvarspolitiken tagit sedan socialdemokratin börjat betrakta den som gottepåse att muta trädkramare och kommunister med.

Min vän Daniel tipsar om en hemsida med information om bakgrunden till det vettlösa beslutet att flytta flottan till Karlskrona.

Sidan har tillkommit på initiativ av anställda i Försvarsmakten som kommer att drabbas av ett genomförande av det, enligt vår övertygelse, felaktiga och illa underbyggda beslutet att förlägga en huvudbas för Marinen i Karlskrona.

Vår uppfattning är att Marinens nya Huvudbas skall förläggas vid Muskö/Berga inom Haninge garnison.

Anledningen är att Muskö/Berga i motsats till vad som anges i regeringens proposition har de bästa förutsättningarna för en marin huvudbas. De argument som redovisas som stöd för att flytta verksamheten till Karlskrona är inte korrekta. Detta redovisas med önskvärd tydlighet på sidorna för Argument, Fakta och Bakgrund.

Vad är det då som är fel? Exempelvis får man inte plats med fartygen i hamnen.

När vi ändå tittar på hamnförhållanden kan vi inte låta bli att kommentera den fartygsförläggning som man redovisat rörande en marinbas i Karlskrona. För den som vet hur man manövrerar medelstora och större fartyg är Karlskrona kommuns presentation av hur man tänkt sig kunna förlägga fartygen rena skämtet. I bild 4 nedan kan vi se hur man tänkt sig det hela.

Bild 4. Förläggning av samtliga fartygsförband enligt Karlskronas presentation. (bilden är hämtad från kommunens broschyr och något redigerad med röd märkning av ett fartyg)

Det fartyg vi märkt med röd färg är en av de fem nya Visbykorvetterna. Hur fartyget skall kunna lägga till innanför den inre "avgränsningen" tvärs över hamnbassängen är en gåta. Jo, visst, det finns en passage in i denna inre hamnbassäng, men hur manövrerar man fartyget? Det finns ju ingen plats för manövrar annat än vid absolut stilltje och med hjälp förhalning från land.

Den enda rimliga lösningen till detta, och även många av de andra fartygens lika omöjliga förtöjningsplatser, är att Karlskrona-alternativet pga de enorma kostnader det kommer åsamka Försvarsmakten resulterar i att fartygsflottan blir ständigt stillaliggande i hamn. Det kanske är därför försvarspropositionen nämner ökad turism i Karlskrona vid val av staden som huvudbas - se svenska flottan, alltid samlad i hamn!!

Eftersom Daniel har humor skickade han samtidigt en detaljerad artikel ur Expressen om hur man jobbar med lobbying i Karlskrona.

I mitten av juli bar det av till Karlskrona tillsammans med Anitra Steen, vd på Systembolaget. De äkta makarna skulle hälsa på Perssons goda vän och tidigare regeringskollega Ingegerd Wärnersson, numera landshövding i Blekinge, skriver Sydöstran.

De två trerättersmiddagar som serverades sköljde Persson, Steen och värdparet ned med sydafrikanska, franska, italienska, ungerska och portugisiska viner.

"Skvättar kvar"

Notan för alkoholen gick på totalt 1 433 kronor.

– Allting dracks inte upp, säger Anders Ovander, ekonomichef på länsstyrelsen i Blekinge till Expressen.

– Det finns några skvättar kvar.

Under besökets andra dag införskaffades två flaskor snaps – en flaska Skåne Akvavit och en flaska Aalborgs Jubileums Akvavit. Men spriten rördes aldrig, enligt Ovander.

Sju hekto lösgodis


Förutom mat och dryck bjöd residenset på färska blommor, dagstidningar, sju hekto lösgodis och choklad. Festandet kostade cirka 2 500 kronor, enligt länsstyrelsen i Blekinge.

Ingegerd Wärnersson anser att man fått bra valuta för skattepengarna.

– Jag har redan fått beröm för att statsministern var här före försvarsbeslutet. Det bästa var att jag kunde visa dem vad som händer om vi mister marinbasen och flyget, säger hon.

Lögner, dålig information, jäv, dumhet och regionalpolitik. Där har ni svensk försvarspolitik idag.

Gary Brecher hade rätt:

A battalion of armadillos could take Sweden these days.