onsdag, maj 27, 2015

Svenska Umm Anas make död i Syrien

Said Arifs dödsruna på ett svenskt facebookkonto.
Algeriern Said Arif uppges dödad i Syrien, rapporterar Long War Journal:

"Said Arif, an al Qaeda veteran who trained in Afghanistan in the 1990s, has reportedly been killed in Syria while leading Jund al Aqsa’s forces. Arif’s death has been reported by multiple jihadists on social media, but has not yet been confirmed on Jund al Aqsa’s official Twitter feed. He was allegedly killed in an airstrike conducted by the US-led coalition just days ago."

Arif har varit en följetong här på bloggen (1, 2, 3, 4) eftersom det var här som det avslöjades att han har varit gift med en svenska, som han också har barn med, och som lobbat för mjukare terrorlagar i Sverige i föreningen Charta 2008. Det var också till Sverige som Arif första gången rymde från sin franska husarrest.

Svenska Umm Anas, Anna Sundberg, kommer för övrigt i höst med en självbiografi benämnd "När paradiset nalkas : 16 år med militanta islamister".  Hon är idag aktiv i – surprise! – Miljöpartiet.

onsdag, maj 20, 2015

Ali Berzengi får anmälningsplikt hos polis - vad säger Mehmet Kaplan nu?

Den i Rinkeby bosatte irakiske imamen Ali Berzengi, som dömdes för terroristbrott i oktober 2005 och släpptes 2007, har åter ålagts anmälningsplikt hos polisen fem dagar i veckan. Domstol konstaterar att Berzengi "upprätthåller kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer" och att det föreligger "en konkret fara" för terroristbrott eller brott mot rikets säkerhet, varför anmälningsplikt enligt Säkerhetspolisens begäran är "nödvändigt av säkerhetsskäl."

Den 12 maj fastslog Svea Hovrätt (målnr B 1099-15) Stockholms Tingsrätts beslut från 14 januari att Ali Kamal Berzengi ska anmäla sig hos polisen i Solna fem dagar i veckan.

I Tingsrättsdomen tecknas bakgrunden:
"Ali Kamal Berzengi dömdes den 3 oktober 2005 av Svea hovrätt för bl.a. förberedelse till terroristbrott under tiden den 1 januari 2003 till den 19 april 2004 till fem års fängelse samt utvisning med förbud att återvända hit. Han frigavs villkorligt från straffet den 18 april 2007 med en återstående strafftid på 1 år och 8 månader. Prövotiden utgick den 19 april 2009. Vid frigivandet togs Ali Kamal Berzengi i förvar enligt ett regeringsbeslut. År 2008 beslutade regeringen att Ali Kamal Berzengi skulle ställas under uppsikt med anmälningsplikt fem dagar per vecka. Denna uppsikt upphörde att gälla i juni 2011. Ali Kamal Berzengi har därefter beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd med anledning av att utvisningsbeslutet inte gått att verkställa. Senast den 9 juni 2014 beviljades Ali Kamal Berzengi ett tidsbegränsat uppehållstillstånd giltigt ett år av Migrationsverket. Utvisningsbeslutet kvarstår fortfarande. 
[...] 
Det terroristbrott som Ali Kamal Berzengi dömdes för ovan avsåg bl.a. att han tagit emot och lämnat pengar som avsett betalning för terroristbrott eller gått till att täcka kostnader för sådant brott utfört av Ansar al-Islam/Ansar al-Sunna i Irak under början av 2000-talet. Det konstaterades att Ali Kamal Berzengi ingått i nätverket Ansar al-Islam/Ansar al-Sunna, vilka var klassade som terrororganisationer av FN och EU.  
Säpo har anfört att Ali Kamal Berzengi fortfarande konstaterats aktiv i Säpos kontraterroruppföljande verksamhet. Han upprätthåller kontakter med personer med misstänkta kopplingar till terrornätverk och organisationer."  
Tidsramen är intressant. Berzengi tycks ha ansetts ofarlig mellan juni 2011 och december 2014. Men i januari 2015 begär Säpo plötsligt att Berzengi ska ha anmälningsplikt. Kan det ha något att göra med utvecklingen i Syrien och Irak? Eller hänger det ihop med den i januari frisläppte Mullah Krekar och hans pågående cirkus i Norge?

Säkerhetspolisens bevisning är sekretessbelagd fram till 2035, så vi lär aldrig få veta hur Berzengis kontaktnät ser ut. Men uppenbarligen har både tingsrätt och hovrätt ansett att Säpo har styrkt att "det finns en risk för att Ali Kamal Berzengi begår eller medverkar till brott mot rikets säkerhet eller brott som anges i 1 § första stycket 2 lagen om särskild utlänningskontroll" (dvs terrorbrott).

Intressant vore också att få en kommentar från nuvarande bostadsminister Mehmet Kaplan. Han har som styrelseledamot i Charta 2008 pläderat och kampanjat för att ge Berzengi benådning, resning och permanent uppehållstillstånd. Står Mehmet Kaplan bakom lagstiftningen här? Tror Kaplan på domstolarna och Säkerhetspolisen? Eller står Kaplan fast vid sin ståndpunkt att Berzengi ska få permanent uppehållstillstånd?

lördag, maj 16, 2015

17-årig predikant från Lund poserar med AK47 i Syrien


En ung predikant och nasheedsångare kallad Mustafa Abu Aaliyah från Lund har anslutit sig till Islamiska staten. Den 10 maj publicerade han en video från Kalifatet där han ses sjunga en religiös hymn och posera med automatvapen. Han skriver om sin tillvaro i gudsstaten: "Jag önskar bara säga att jag önskar att ni kunde vara med mig här. Det är precis så perfekt och underbart som jag hade förväntat mig. Jag är vittne till att lagen här är enbart för Allâh och förståelsen är på metodologin av Salaf."

I ett inlägg på engelska uppger han att han förklarat trohet till Islamiska statens ledare, och han uppmanar andra att följa exemplet: "This is the Khilāfah upon the Methodology of the Prophethood, and I have given bay‘ah to Sh. Abu Bakr al Baghdadi (hafidhahullâh). Here is our ‘izzah, here is our success. My brothers and sisters, come, let us unite."

Mustafa Abu Aaliyah heter egentligen Mustafa Suldan. Han är född i december 1997 av en svensk mamma som konverterat till islam och en somalisk pappa, och uppvuxen i Lund. Han avvek från gymnasiet tidigare i år.

Han har uppfostrats som muslim. På hans Facebooksida kan man höra när han som tioåring reciterar verser ur koranen, en inspelning hans pappa gjort i Lunds moské. I Sydsvenskan kan man hitta en artikel om hur hans mor grundade Lunds islamiska scoutkår.

Mustafa Abu Aaliyah har trots sin låga ålder varit verksam i offentligheten. Primärt är det som nasheedsångare han har gjort sig ett namn, med sin väna röst, men han har också predikat. Hans framträdanden säger något om vilken miljö han vistats i.

I oktober 2014 besökte den berömde islamiske spoken word-poeteten Boonaa Mohamed Malmö. Predikan hölls av Abu Muadh, numera känd från Uppdrag gransknings program om jihadistscenen i Göteborg. Som mellanakter framträdde Poeten från Levanten, alias Hussein Hamad från Borlänge (son till imamen i Borlänge), och Mustafa Abu Aaliyah.

I december 2014 hölls konferensen "Ett sändebud till världen" i Ahl al-Sunnah Moskén i Helsingborg. Bland predikanterna fanns både Örebromoskéns förre talesman Aisar Al-Shawabkeh, känd för att ha spridit antisemitiska vandringshistorier, och Fryshusets Kajs Atallah, som kombinerar sitt uppdrag som fredsagent med att hylla svenska jihadister i Syrien. På filmen därifrån håller Mustafa Abu Aaliyahs sin predikan "Profetens relation till sin skapare" sittande bredvid Bilal Borchali, en av de mest inflytelserika predikanterna bland unga salafister i Sverige.

Hemmaplan har varit Lunds moské, som tyvärr får anses vara en del av samma rörelse.

Facebookkontot förstärker bilden av en ung man med ett nätverk som leder rakt in i den salafistiska radikala miljö som utgör den ideologiska jordmån i vilken den svenska jihadismen frodas. Bland kontakterna finns välkända radikala predikanter och jihadister på plats i Syrien.

Mustafa Abu Aaliyah har ett konto på Youtube, benämnt Munshid Abu Aaliyah, där han har publicerat en rad nasheeder. Hans skönsång förekommer även i andra kanaler.

För den som har matats med bilden av svenska jihadister som dåligt pålästa halvkriminella element i utanförskap är möjligen nyheten om Mustafa Abu Aaliyah förvånande. En finlemmad, skönlockig, närmast effeminerad, sjungande pojkscout som lägger upp korta videoklipp där han tackar gud för det fina vädret, motsvarar inte riktigt schablonbilden.

Men det är samma person, pojken vars ljuva stämma kallar till bön i Lunds moské, och pojken som försvarar hur Islamiska staten bränner sina offer levande.

tisdag, maj 12, 2015

Bostad, jobb, vård och bidrag till Stockholms jihadister

"Abu Ikrema" från Stockholm. Det är män av denna typ strategin gäller.
Tisdagen den 19 maj klubbas Stockholms stads strategi mot våldsbejakande extremism av Socialnämnden.

Strategin är inte okontroversiell, då den dels betonar ett påstått behov av socialt stöd till hemvändande jihadister, och dels då den gör gällande att det är viktigt att stödja vad som kan sägas vara den svenska grenen av Muslimska Brödraskapet för att stävja radikaliseringen.

Nedan några utdrag ur det niosidiga strategidokumentet (mina fetningar):
"Efterperspektiv: när en person vill lämna en våldsbejakande extremistisk gruppering eller kommer hem från strider utomlands är det avgörande med anpassade inkluderande insatser. Även då är det viktigt med ett lokalt samarbete emellan olika aktörer. Frivillig-organisationer kan erbjuda målgruppen stödinsatser och råd. Även trossamfund arbetar med rådgivning, men också psykosocialt stöd. 
När det gäller personer som deltagit i strid är hälsoinsatser med största sannolikhet ett stort behov. Därför är det viktigt med samverkan mellan socialtjänstens socialpsykiatri och missbruksenheter, samt vårdcentraler och psykiatrin (PTSD, trauma etc.). 
När det gäller försörjning är det viktigt med samarbete mellan socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg och andra insatser vid arbetsmarknadsförvaltningen, samt länk till Arbetsförmedling. 
Slutligen, är boendefrågan en förutsättning som behöver fungera och därför bör även bostadsbolagen ingå i en samverkan under efterperspektivet.  
[...] 
Risk att grupper stigmatiseras 
Ett förebyggande arbete får inte leda till att invånare stigmatiseras, exempelvis måste religiösa begrepp hanteras varsamt så att de inte kopplas till våldsbejakande extremism. Stadens sätt att kommunicera frågan har en viktig roll. 
[...] 
Stöd till föreningar och andra aktörer lokalt 
Det finns exempel på lokala aktörer som bidrar med insatser lokalt. Exempelvis har Islamiska förbundet och moskén i Rinkeby-Kista startat föräldra- och ungdomsutbildningar för berörda i Järvaområdet. Det är mycket viktigt att stödja sådana lokala initiativ. Det är också viktigt att involvera lokala föreningar som i vissa fall har kontakt med invånare som myndigheter inte kommer i kontakt med."
Strategin ligger i linje med vad svenska experter föreslår. Det kommer ändå att bli svårt för staden att förklara varför hemvändande jihadister ska få hjälp med bostad, jobb, vård och bidrag. I synnerhet som strategin inte med ett ord nämner jihadisternas offer som knappast heller förlänas motsvarande omsorg.

En annan kommunikativ utmaning blir att motivera varför Islamiska förbundet, som kan anses vara Muslimska Brödraskapets svenska gren, skulle vara lämpade att bekämpa jihadism. Muslimska Brödraskapets valspråk lyder "Allah är vårt mål, profeten är vår ledare, koranen är vår lag, jihad är vår väg, och döden för Allahs ära är vår högsta strävan." Det syriska Muslimska Brödraskapet strider i koalition med Jabhat al-Nusrah, som officiellt är al-Qaidas syriska gren.

Det lär också blir problematiskt att komma åt jihadismen om staden undviker de religiösa begrepp som är intimt sammankopplade med våldsutövningen. Tyvärr handlar jihadism inte om något missförstånd – tvärtom är våldet väl förankrat i en levande religiös tradition.

"Djiboutisvenskarna" erkänner sig skyldiga

Mohamad Yusuf i filmen "Inspire the Believers
– An Invitation to the Lands of Jihad and Ribat".
De två svensksomalier som greps i Djibouti och åtalas i USA för att ha stridit med al-Shabaab erkände sig idag skyldiga. Åtminstone den ene av männen har viss betydelse. Mohamed Yusuf framträdde 2010 i en propagandafilm från al-Shabaab, där han på svenska uppmanade muslimer i Sverige att ansluta sig till det heliga kriget och dessutom dödshotade Lars Vilks.

Pressmeddelande från åklagarkontoret i Eastern District of New York:

Earlier today, Madhi Hashi, Ali Yasin Ahmed and Mohamed Yusuf pleaded guilty to conspiring to provide material support to al-Shabaab, a designated foreign terrorist organization. Today’s plea took place before United States District Judge John Gleeson. At sentencing, each of the defendants faces a maximum of 15 years in prison and automatic removal from the United States.

The guilty pleas were announced by Kelly T. Currie, Acting United States Attorney for the Eastern District of New York, John P. Carlin, Assistant Attorney General for National Security and Diego Rodriguez, Assistant Director-in-Charge of the Federal Bureau of Investigation, New York Field Office.

As stated in court today and according to court documents, between approximately December 2008 and August 2012, the defendants served as members of al-Shabaab in Somalia, where they agreed with others to support al-Shabaab and its extremist agenda. In early August 2012, the defendants were apprehended in East Africa by local authorities while on their way to Yemen. On November 14, 2012, the Federal Bureau of Investigation took custody of the defendants and brought them to the Eastern District of New York for prosecution.

“The defendants were committed supporters of al-Shabaab, a violent terrorist organization that has demonstrated its capabilities and motives in numerous terrorist attacks overseas, and has publicly called for attacks against the United States,” stated Acting U.S. Attorney Kelly T. Currie. “We will use every tool at our disposal to combat terrorist groups, deter terrorist activity, and incapacitate individual terrorists around the world. Today’s convictions demonstrate that criminal prosecution is an effective tool in our efforts to combat international terrorism.”

“Hashi, Ahmed and Yusuf all pleaded guilty to conspiring to provide material support to a designated foreign terrorist organization, al-Shabaab,” said Assistant Attorney General Carlin. “The National Security Division remains committed to identifying, disrupting and holding accountable all who seek to provide material support to terrorists both at home and abroad. I would like to thank all of the agents, analysts and prosecutors who are responsible for this case.”

During the time of the charged conspiracy (and thereafter), al-Shabaab successfully recruited individuals from around the world, like the defendants, to come to Somalia and join the organization. These individuals, known within al-Shabaab as “foreign fighters” and muhajireen, lived, trained, and often fought separately from, but in coordination with, other al-Shabaab fighters. They were also especially valuable to al-Shabaab for several reasons. For example, al-Shabaab frequently made Western foreign fighters the face of its fund-raising and propaganda efforts as part of a broader strategy of emphasizing that the conflict in Somalia was part of a global jihad aimed at creating an Islamic caliphate. Indeed, one of the defendants, Mohamed Yusuf, is featured in an al-Shabaab propaganda video in which he encouraged young men to travel to Somalia and join al-Shabaab and threatened a cartoonist who had depicted the prophet Mohammad. In addition, Yusuf and defendant Ali Yasin Ahmed fought in battles in Somalia against African Union forces. Defendant Madhi Hashi was a close associate of American-born al-Shabaab leader Omar Hammami.

Assistant Attorney General Carlin joined Acting U.S. Attorney Currie in thanking the federal, state and local law enforcement agencies who participate in the FBI’s Joint Terrorism Task Force in New York.

The government’s case is being handled by the Office’s National Security and Cybercrime Section. Assistant United States Attorneys Shreve Ariail, Seth D. DuCharme, and Richard M. Tucker, along with Trial Attorney Annamartine Salick of the Department of Justice’s Counterterrorism Section, are in charge of the prosecution. Trial Attorneys Shanna Batten and Dan Stigall of the Department of Justice’s Office of International Affairs also provided invaluable assistance.

The Defendants:

MADHI HASHI, also known as “Talha”
Age: 25
Nationality: Somali

ALI YASIN AHMED, also known as “Ismail”
Age: 30
Nationality: Swedish

MOHAMED YUSUF, also known as “Abu Zaid,” “Hudeyfa” and “Mohammed Abdulkadir”
Age: 32
Nationality: Swedish

lördag, maj 02, 2015

Svenskirakier uppges död i strid mot IS

Dödsbud över påstådd svenskirakier från irakiska Folkmobiliseringen.
En svenskirakier uppges ha stupat i strid mot Islamiska Staten i Irak. Det meddelade den irakiska statssponsrade milisen al-Hashd al-Shaabi tisdagen den 28 april:

"الشهيد السعيد_ السيد البعّاج
تَركَ السويد واروبا وذهب للدفاع المقدَّس واستشهد ليلة أمس حق إنك ابن الزهراء (ع )"

al-Hashd al-Shaabi (Folkmobiliseringen) grundades i juni 2014 av den irakiska regeringen som en paraplyorganisation för i huvudsak shiitiska milisgrupper. Syftet är att bekämpa den Islamiska Staten. Styrkorna sägs uppgå till omkring 100000 man.

Transkriberingen från arabiska gör namnet oklart, och jag kan inte hitta det i svensk folkbokföring, men enligt en syrisk journalist som mejlat mig heter den påstådde svenskirakiern Jasim al Tib, och ska ha lämnat Sverige och Europa för att strida mot Islamiska staten i Irak.