fredag, januari 27, 2012

Ny webkanal för våldsbejakande islamiska predikanter

För en vecka sedan öppnades SaLaMaLiKuM, ett chat-rum på paltalk där det utlovas föreläsningar om islam på fredag- och lördagkvällar. Bakom initiativet står en rad kända salafistiska namn, med kopplingar till Göteborgsföreningen Troende Unga Framtida Förebilder (TUFF). Förste föreläsare var Anas Khalifa, som också står som "ägare" till chat-rummet.

SaLaMaLiKuM är nu ingen stor verksamhet. I skrivande stund har gruppen 44 medlemmar och på Facebook har 167 användare uttryckt sitt gillande.

Dock uttrycker initiativtagarna förvåning över det snabbväxande intresset och tillströmningen, varför man kan anta att gruppen kommer att bli större. En rad predikanter utannonseras.
Öppet varje FREDAG och LÖRDAG mellan 20:00 till 22:00

Med föreläsare som:

* SMS-BILAL
* ANAS KHALIFA
* HUSSEIN HAMAD
* THOMAS ABDULLAH
* BILAL MIZHER
* ABO SOMAIA ALBASRI
* AHMAD BIN SULTAN

- Även gästföreläsare!
Alla som har sett Oscar Hedins fina dokumentär Det svider i hjärtat, om svenska jihadister, vet vad Anas Khalifa står för. Få predikanter i Sverige har belysts lika ofta på grund av en extrem fundamentalism. Det är därför inte förvånande på något sätt att en av paltalkgruppens administratörer väljer att ha al-Shabaabs emblem som profilbild.

Men det finns anledning även att uppmärksamma andra namn.

Personen som kallar sig Ahmad Bin Sultan har utmärkt sig genom en tämligen militant profilering på Facebook, på senare tid något nedtonad och numera befriad från bilder på automatvapen. Så sent som den 23 januari skrev dock Ahmad Bin Sultan om "Fördelarna med Jihad".
"Fördelarna med Jihad

Abu Hurairah må Allah vara nöjd med honom rapporterade: " Allahs sändebud 'aleyhi assalam sade: " Vem som än dör utan att ha stridit i slaget, eller utan att i sitt hjärta haft en uppriktig önskan om att strida i slaget, dör i ett slags hyckleri." [Muslim]

Anas må Allah vara nöjd med honom rapporterade: " Allahs Sändebud sändebud 'aleyhi assalam sade: " Sannerligen, att göra sig redo tidigt på morgonen eller på kvällen för att slåss i Allahs väg är bättre än världen och vad som finns i den!. '' [Muslim]

Abu Hurairah må Allah vara nöjd med honom rapporterade: " Allahs sändebud 'aleyhi assalam sade: " En förnekare/otrogen och den som dödade honom då de möttes i ett slag kommer aldrig att samlas i helvetet." [Muslim]

den 23 januari kl. 03:35"

Det torde alltså inte råda några tvivel om vilka han menar när han i ett senare inlägg lyfter fram "våra syskon i Palestina, Irak, Afghanistan och Chechenien".

I detta sammanhang blir det också intressant att titta på dagens föreläsare, predikanten Thomas Abdullah [Oscarsson] som enligt sin Facebookprofil arbetar som "lärare på Rågsvedsskolan". Vad gör en lärare i denna intellektuella miljö?

lördag, januari 21, 2012

Svensk terrormisstänkt Facebookar från häktet

Den 29 december 2010 greps fyra personer i Danmark och en i Sverige misstänkta för att vara i färd med en terrorattack mot Jyllandsposten. En släpptes ganska omgående, men fyra personer sitter fortfarande fängslade i väntan på rättegång. De är samtliga bosatta i Sverige.

Mannen som greps hemma i Sverige är född 1973 och heter Sahbi Zalouti. Han överlämnades till Danmark i april 2011.

I torsdags hände något märkligt. Det var aktivitet på hans sedan länge stillastående Facebookkonto. Aktiviteten i sig var inte anmärkningsvärd: det rörde sig om en uppskattande kommentar till en Facebooksida med arabiska tv-kanaler. Det märkliga är att det överhuvudtaget förekommer aktivitet.

Zaloutis egna datorer torde vara tagna i beslag i förundersökningen, vilket bör kunna utesluta att någon anhörig har råkat logga in på hans konto. Av detta följer misstanken att Zalouti själv har uppdaterat. Att Zalouti har tillgång till internet i häktet.

Men det låter ju vansinnigt. Är danska häkten för terroristmisstänkta utrustade med internet?

fredag, januari 20, 2012

"I linje med det som åklagaren har angett"

Det blev som väntat friande dom för de tre män som stått åtalade misstänkta för att ha planerat att mörda Lars Vilks. Men samtidigt konstaterar domstolen att de tre ljugit inför rätten som hästar travar, och att omständigheterna talar starkt för att de tre var ute efter Lars Vilks. Domskälen underkänner punkt för punkt de åtalades uppgifter, och drar i stora delar samma slutsatser som åklagaren. Men det räcker inte.

Ett kort utdrag ur domskälen (mina fetningar):

"Till detta kommer slutligen dels att [AAM] den 10 september 2011 köpte en kniv, dels att han, [SSM] och [AWM] var beväpnade med knivar när de greps. Det kan inte betraktas som annat än anmärkningsvärt att var och en av [AAM] och [SSM] vid samma tidpunkt kände sig så pass hotad av andra personer att hoten hade fått dem att just vid den här tiden beväpna sig med knivar, som dessutom var särskilt beskaffade.

Sammantaget talar omständigheterna starkt för att [AAM], [SSM] och [AWM] ville sammanträffa med Lars Vilks och att de ville göra detta av något skäl som ligger i linje med det som åklagaren har angett. Frågan är då om det finns något annat alternativ till detta.

[AAM], [SSM] och [AWM] har lämnat felaktiga uppgifter i flera, väsentliga avseenden som har att göra med deras agerande under de aktuella dagarna. Detta kan inte förklaras på något annat sätt än att [AAM], [SSM] och [AWM] har medvetet velat dölja den rätta orsaken till deras agerande. [AAM], [SSM] och [AWM] är åtalade för mycket allvarlig brottslighet. Det är därför inte sannolikt att någon av [AAM], [SSM] och [AWM] skulle låta bli att berätta om ett annat alternativ till åtalet och till deras berättelser, om ett sådant alternativ fanns. Det ska dessutom anmärkas att det i utredningen inte finns någonting som talar för att det finns något ytterligare alternativ. Sammantaget är slutsatsen i stället att det inte kan finnas någon annan rimlig förklaring till [AAM]s, [SSM]s och [AWM]s agerande under de aktuella dagarna än att de ville sammanträffa med Lars Vilks av något skäl som i vart fall ligger i linje med det som åklagaren har angett.

Åklagaren har till stöd för sitt påstående att [AAM], [SSM] och [AWM] hade uppsåt att beröva Lars Vilks livet angett att de alla tre sympatiserar med muslimer som står bakom våldsbejakande islamism, att det har satts ett pris på Lars Vilks liv, att sådana sympatisörer är beredda att döda Lars Vilks samt att det inte finns något alternativ till detta för dem som ansluter sig till sådan islamism och är beredda att begå brott mot Lars Vilks.

För att kunna dra så långtgående slutsatser om förberedelseåtgärder att de syftar till att beröva någon livet krävs att gärningsmannens uppsåt har kommit till uttryck på ett annat sätt än att vederbörande har tagit del av vissa typer av budskap om en person, eller delar vissa uppfattningar om den personen. En så långtgående slutsats skulle nämligen närmast innebära någon form av presumtion för uppsåt att döda i sådana situationer som nu avses. Det räcker inte heller för att dra den slutsatsen om uppsåtet hos [AAM], [SSM] och [AWM] att de var beväpnade med knivar, som kan användas som hjälpmedel eller på annat sätt förekomma också vid andra brott än mord. Inte heller sammantagna är omständigheterna sådana att det kan dras några säkra slutsatser om [AAM]s, [SSM]s och [AWM]s uppsåt.

Det är följaktligen inte styrkt att [AAM], [SSM] eller [AWM] tog befattning med knivarna med uppsåt att beröva Lars Vilks livet. Detta innebär att det inte heller är styrkt att [AAM], [SSM] eller [AWM] hade beslutat att döda Lars Vilks. Åtalet för förberedelse till mord samt stämpling till mord ska alltså ogillas."
Männen dömdes istället för brott mot knivlagen. Lars Vilks får trösta sig med att knivarna förverkades.

(Tidigare blogginlägg om åtalet: 1, 2, 3).

torsdag, januari 19, 2012

Skandinavien hetaste terrormålet i Europa

PST, den norska motsvarigheten till Säpo, presenterade häromdagen sin hotbildsbedömning
"Ekstrem islamisme vil fortsatt utgjøre den største terrortrusselen for Norge i 2012. Selv om det er få personer i Norge som støtter ekstrem islamisme, er rekrutteringen til enkelte miljøer økende. Lederskikkelser i miljøene kan utnytte dette til å etablere celler eller grupper i Norge som har til hensikt å planlegge voldelige aksjoner. Norge fremstår som sentralt i fiendebildet til enkelte av disse lederne.  
Personene i de ekstreme islamistiske nettverkene er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere. Flere av disse personene reiser til konfliktområder for å få trening, kamperfaring og møte internasjonale kontakter. Slike opphold kan påvirke den enkeltes ønske og evne til å planlegge terrorhandlinger her i landet. Samtidig kan trusselaktører gjennomføre voldelige handlinger uavhengig av slike reiser."
I Aftenposten försökte några av Norges främsta forskare i ämnet sig på att kvantifiera problemet. En av dem visar att Skandinavien numera är mest utsatt i Europa.
Terrorforsker Brynjar Lia ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) anslår at det kan være litt over 100 muslimske ekstremister i Norge. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) la i går frem sin årlige trusselvurdering. PST-sjef Janne Kristiansen mener fortsatt trusselen fra islamistiske miljøer er den mest bekymringsfulle for Norge og nordmenn.

- De er ikke mange. Men de blir flere. Og de anstrenger seg for å rekruttere blant unge personer som av ulike årsaker er søkende til religion og ideologi, sier Kristiansen.

Hun sa også at «forberedelser» til handlinger er avverget, men ville ikke gå i detalj.

Fra 2005 til 2010 er 12 tilfeller av avslørte terrorplaner, forberedelser og utførte terroraksjoner registrert i Skandinavia.

- Personer i ekstreme islamistiske miljøer er mer operative enn tidligere, mener PST i Åpen trusselvurdering.

Forsker Petter Nesser ved FFI har utarbeidet en estimert statistikk som viser hvor forskånet Skandinavia var for terrorisme i regi av ekstreme islamister før 2005. Oversikten omfatter omtrent 100 avslørte terrorplaner, forberedelser og utførte terroraksjoner i Europa i perioden 1995–2010, ifølge Nessers «Jihad in Europe: Patterns in Islamist terrorist cell information and behavior, 1995–2010».

Nessers kollega på FFI, forsker og ekspert på terrorisme Brynjar Lia, sier at nesten alle aksjoner i Skandinavia har hatt tilknytning til Jyllands-Postens publisering av Mohammed-karikaturene i 2005.

Nå er Skandinavia ikke bare innhentet av utviklingen i Europa de siste årene, vi er også verst rammet, sammen med Storbritannia.
Samtidigt avslöjade danska PET sin bedömning av hur mycket danska pengar som varje år skickas till terrorgrupper i utlandet.
"PET anslår, at der indsamles cirka 20 millioner kroner årligt i Danmark til at finansiere terrorgrupper i udlandet".

Svensk erkänner, ville sälja vapen till FARC

Expressen rapporterar att en svensk medborgare har erkänt att han försökt sälja vapen till colombianska terrorist- och gerillarörelsen FARC.

Ur åklagarens pressmeddelande i tisdags:

"PAUL MARDIROSSIAN pled guilty today in Manhattan federal court to five counts stemming from his negotiation of a weapons-for-drugs deal with DEA confidential sources whom he believed to be representatives of the Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (“FARC”), a Colombian terrorist group. MARDIROSSIAN, a Swedish citizen, agreed to supply the FARC with military-grade weapons, including rocket-propelled grenade launchers and assault rifles, in exchange for large quantities of cocaine. MARDIROSSIAN pled guilty before U.S. District Judge Jed S. Rakoff."

söndag, januari 15, 2012

Terrorapologeten Azzam Tamimi stamgäst i Sverige

För några år sedan när Azzam Tamimi bjöds in till Sverige blev det stora rubriker på grund av hans oblyga försvar för palestinsk terrorism.

2005:

"Självmordsattacker mot civila har en grundmurad försvarare i Azzam al-Tamimi. I en skriftlig diskussion berättar han att: ”För oss muslimer, är martyrskapet inte slutet, utan början på de underbaraste av ting.” 
”I efterlivet är man för evigt välsignad, medan ens efterlevande kan fortsätta att inspireras av ens gärningar. Martyrens blod ger näring och bränsle för dem som fortsätter kampen. Målet med kampen växer sig alltid starkare ju mer som offras.” 
Han fortsätter: ”Varje martyr som palestinierna offrar är en vinst och inte en förlust, för han eller hon lever och deras blod bringar oavbruten inspiration för många kommande generationer.”

Ett tydligare försvar av den dödskult och extrema religiösa förkunnelse som drivit hundratals unga pojkar och flickor till att ta sina liv i massmordsattacker på bussar och kaféer är svårt att finna. Men nu ska al-Tamimi tala i salongerna. På seminariet ska han diskutera demokratiutveckling tillsammans med historikern och författaren Mattias Gardell, inbjuden av Broderskapsrörelsen och S-studenter i samarbete med en muslimsk paraplyorganisation i Sverige. Större legitimitet kan Hamas inte få i Sverige. 
Den 2 november 2004 intervjuades al-Tamimi i BBC Hard Talk. Han lät berätta att de palestinska ledare som accepterade fredsförhandlingar med Israel ”inte längre talar för palestinierna”. Vidare klargjorde al-Tamimi att ”Hamas representerar faktiskt vad palestinierna hoppas på. Palestinierna vill ha frihet”. På en direkt fråga om Israel har rätt att existera blir svaret: Självklart inte."
2008:
"Under programpunkten ”Hamas – vilka är det och kan de lämnas utanför” är den kontroversielle Azzam Tamimi huvudperson. Hamas-sympatisören Tamimi, som bor i London, har vid flera tillfällen uttryckt stöd för självmordsattacker. 
I en intervju för fyra år sedan gjorde han klart att han själv skulle kunna tänka sig att spänna på sig ett bombbälte om han hade möjlighet att ta sig in i Palestina."
Islamiska Förbundet i Sveriges stora konferens under julhelgen för några veckor sedan framträdde Azzam Tamimi igen (något som aldrig nämndes i förhandsannonseringen).Och idag framträdde Azzam Tamimi i Malmö. Arrangör var Palestinska rättvisecentret, som i inbjudan (enbart på arabiska) noterade att föreläsningen hålls för att  "fira årsdagen av segern i Gaza och för att stå emot den sionistiska enhetens aggression".Jag hittar inte en enda rubrik.

Uppdatering 17/1:

Arabnyheter (obundet antisemitisk) rapporterar från ett fullsatt seminarium, där ledaren för Palestinska Rättvisecentret, representanten för Ibn Rushd samt Azzam Tamimi talade.


Svensk pojke offer för självmordsbombare

En 15-årig pojke, svensk medborgare men bördig från Irak, uppges ha fallit offer för en självmordsbombare i Basra i södra Irak, meddelar Aftonbladet. Terrorattacken riktades mot shiamuslimska pilgrimer (som ju av al-Qaida och andra hårdföra sunniter betraktas som avgudadyrkare), men den svenske pojken råkade befinna sig i skottlinjen då han tillsammans med sin kusin var i landet för att besöka mamman.

Dådet bejublas på al-Qaida-trogna sajter.

fredag, januari 13, 2012

Misstänkt terrorist i Bangkok hade svenskt pass

Thailändsk polis säger sig ha avstyrt ett terrorattentat, där två män ska ha planerat attacker mot israeliska och judiska mål i Bangkok. En libanesisk man är gripen,  och Thailändska myndigheter misstänker kopplingar till Hizbollah.

En av de misstänkta, den gripne, ska ha rest på svenskt pass.

Uppdatering 14/1 kl 8.53:

Thailändsk polis har identifierat mannen och släppt en bild. Enligt vad man kan utläsa i rapporterna rör det sig om en svensk medborgare, bosatt i Angered, och inte enbart någon med "svenskt pass". Hizbollah förnekar inblandning.

Uppdatering 14/1 kl 16.24:

Enligt thailändska myndigheter har mannen erkänt planerna. Han kommer nu att hållas i förvar i max 60 dagar, för att sedan utvisas.
"Police have interrogated the suspect, who admitted to preparing a terror attack in Bangkok. Police General Priewpan says that the next procedure on the suspect will be in line with the Immigration Act which allows the police to keep the suspect under custody for 60 days before deporting him to his own country without any charge, given he has not yet conducted the attack."
Expressen har träffat mannens bekanta i Göteborg.

Uppdatering 15/1 kl 9.47:

Israeliska Ynet har snappat upp intressanta kopplingar.
"An examination of the passport, which was obtained by Ynet, revealed that Atris was born in southern Lebanon and married a Swedish woman in 1996. The marriage made him eligible for a Swedish passport, which he allegedly exploited for the benefit of Hezbollah's terrorism apparatus.

According to reports by Swedish media, Atris previously owned a hair saloon in Gothenburg, before returning to Lebanon more than 10 years ago. Moreover, one of his relatives, Germany resident Muhammad Atris, was involved in the past in the Iranian assassination of four Kurdish opposition figures in 1992.  
Meanwhile, Thai police were looking for Atris' accomplice, who is believed to be in his 30s or 40s. Police in Bangkok published the suspect's composite portrait, which bears great resemblance to Hezbollah operative Naim Haris. The latter's photo was unusually published last year, by the Shin Bet, which at the time identified him as an operative in charge of recruiting Hezbollah agents worldwide."
Uppdatering 15/1 kl 13.33:

Bakgrund om det så kallade Mykonosattentatet 1992, då kurdiska oppositionsledare mördades på Irans uppdrag, finns på Wikipedia. För bara ett och ett halvt år sedan skrev Expressen stort om dådet, och visade att även Ingvar Carlsson och Mona Sahlin varit en hårsmån från döden.

(via Batuta)

Uppdatering 16/1 kl 8.31:

Thailändska PBS tv (1, 2) rapporterar om ett tillslag i en sedan länge hyrd lagerbyggnad som den misstänkte lett polisen till. Internationella nyhetsbyråer summerar:
"Thai PBS television showed police confiscating boxes of urea fertiliser and liquid ammonium nitrate in today's raid. 
The raid comes after the United States and Israel warned last Friday of a terror threat targeting their citizens in Bangkok, amid growing tensions over US and Israeli responses to Iran's nuclear programme. 
The suspect, Atris Hussein, was detained last Thursday. Atris, 47, led police to the warehouse, where police also found three beds, matching accounts that the man was travelling with two companions."
Reuters uppger stora volymer:
"Officers discovered large amount of substances that could be used to make explosives in a building in Samut Sakhon, southwest of Bangkok, including 4,380 kg of urea and 10 gallons of liquid ammonium nitrate.  
Priewpan said the suspect maintained that his group had not planned an attack in Thailand but intended to transport the substances to a third country. The officer declined to give the destination."
Uppdatering 17/1 kl 7.22:

Efter det enorma beslaget har även de sömnigaste svenska nyhetsredaktionerna vaknat. Nu har fallet förändrats till sin karaktär. Thailand anser nu att det inte längre är en avvärjd plan som hanteras med utvisning – kemikalierna kommer att leda till fängelsestraff. Svenska UD har dessutom fått fart på benen och bekräftar mannens svenska medborgarskap.

Givet de spektakulära bilderna från Thailand och att Sverige faktiskt har solid expertis på Hizbollah (både Magnus Ranstorp och Norell har fungerat som inofficiella medlare mellan Hizbollah och Israel) borde vi kunna få en vettig och pedagogisk bevakning i tidningarna. Frågor om hur svenska pass och svenska medborgarskap utnyttjas i internationell brottslighet borde också kunna komma upp, inte minst i samband med att medborgarskapet nu ska uppvärderas.

Och Iran. Ännu saknas en bakgrundsartikel om hur Irans hand syns bakom Hizbollah. Internet Haganah har grävt fram domstolsutslaget från attacken på restaurang Mykonos 1992, där svensklibanesens släkting dömdes för medhjälp, och där tysk justis fann att Iran låg bakom. Det kan ju vara en bra start.

Uppdatering 19/1:

Stratfor har en spännande analys, och egna källor som pekar på att svenskens roll var logistikerns snarare än bombarens:
"Our sources also have confirmed Hussein's reported confession to police that he was on the business side of things -- likely involved in procurement and logistics -- rather than the militant side, which involves such things as bombmaking or operational planning. As a Swedish passport holder, Hussein would have much more access to business connections, so it makes sense that Hezbollah would want to compartmentalize his skills."
Aftonbladet har sensationellt nog lyckats intervjua mannen. Han "sysslar bara med vanlig affärsverksamhet" och är utsatt för en komplott av israeliska agenter, säger han. För att han är sosse.
Varför skulle Mossad vilja sätta dit just dig?

– Jag är shiamuslim men inte med i Hizbollah. Jag bor dock i ett område utanför Beirut där dom är starka. Jag har också sympatier på vänsterkanten, röstade på socialdemokraterna när jag bodde i Sverige. Det kanske gjorde mig misstänkt i Mossads ögon. De hade koll på mig. 
När kom du till Sverige?

– Jag flyttade dit 1989 och blev svensk medborgare 1994. Då var jag redan gift i Libanon. Min familj kom sedan också till Sverige. Jag jobbade som frisör under tio år i Göteborg. Hela familjen flyttade tillbaka till Libanon 2005. Jag har fyra barn, två pojkar som är 15 och 12 år, två flickor som är 17 och 7.

Du har dubbla medborgarskap?

– Ja, i Libanon och Sverige. Jag fick ett nytt svenskt pass 2005 som då var giltigt i tio år. Jag reste till Sverige 2010 för att få ett pass med fingeravtryck.


Vad gjorde du i Libanon efter flytten från Sverige?

– Jag startade en egen affärsverksamhet för att sälja miniatyrträd, som japanska bonsai ungefär. Jag importerade dem från Pakistan. Men det gick inte så bra. Jag började leta efter andra affärsmöjligheter.

Det var på så sätt du hamnade i Thailand? 
– Ja, jag hade en kompanjon i Libanon som importerade varor från Asien. Men han hade stora problem vid sina uppköpsresor på grund av det libanesiska passet. Jag hade ju ett svenskt pass och kunde resa fritt utan trassel. För tre år sedan började vi göra affärer i Thailand. Jag har hyrt en lagerlokal här i två år nu.

Vad för typ affärer sysslade ni med?

– Vi köpte varor i Asien och exporterade dem till andra länder, bland annat Libanon. Det var fläktar, papper till kopieringsapparater och kylpåsar som man lindrar smärta med. I de här påsarna ingår ammoniak. Konstigare än så var det inte. Vi har aldrig handlat med konstgödsel. Det måste ha placerats i vår lokal av någon, troligen Mossad.
Uppdatering 21/1:

Det ska tilläggas att Thailändsk polis har identifierat en medmisstänkt och således i frånvaro har häktat en 42-årig libanes vid namn Jieme Paolo, alias Sami Sam eller James Sammy Paolo.

Uppdatering 23/1:

Den här storyn fortsätter växa. Nu har den misstänkte lett polisen till ytterligare en byggnad där det lagrats påstått bombmaterial, rapporterar Aftonbladet och Bangkok Post.

Svensk medborgare: Därför gick jag med i al-Shabaab

Den prisbelönta somalisk-kenyanska journalisten Fatuma Noor publicerade i somras ett tre artiklar (1, 2, 3) långt reportage för Nairobi Star där hon med al-Shabaabs tillstånd följde en grupp nya rekryter till det heliga kriget in i Somalia.

En av rekryterna visade sig vara svensk. Och mannen som tog emot dem vid flyget var dansk.
"My trip to Hargeisa coincided with that of the nine Al Shabaab recruits who had left their homes in Canada, US and Sweden to join the militia group which is linked to the Al Qaeda.

I had interviewed some of them a week earlier. Now five of them were on the same plane headed to Hargeisa and then from there to Mogadishu.

[...]

We go through the security checks at the JKIA then we board the plane which lands in Hargeisa’s Egal International Airport two hours later. The immigration process is smooth and not as intense as it is in Nairobi. We each pay $50 (Sh4,000) for the visa. Immediately we all get a Somaliland Telecom SIM card which comes with a dollar as airtime. We exchange numbers with the recruits and I leave them to go and attend the swearing-in ceremony. Hours later, I joined the recruits at the lobby of the Star Hotel where they were waiting for their contact to arrive.

As we sip our soft drinks, the recruits are increasingly quiet. Twenty-year-old Omar Hassan who during our interview in Nairobi had been talkative and exuberant is now very quiet. He says little.

It is late afternoon when we are joined by an elderly man in his 50s whose long beard is dyed with red henna. He asks for a cup of coffee before greeting us. He is Mohammed Jimale, the recruit’s contact person in Hargeisa.

He is taken aback by my presence and demands to know who l am and what l am doing there. I tell him l had got permission from the Al Shabaab spokesman Mukhtar Rubow to interview the recruits and accompany them to Mogadishu.

He reaches for his phone, dials a number and walks away to talk. He returns smiling and in a more relaxed manner. “How are the young Somalis in Eastleigh. I have been there a lot you know,” he says. He abruptly turns to the recruits and tells them: “You all know why you are here; Allah will grant you heaven as you are protecting our religion. “Fight in the cause of Allah those who fight you, and slay them wherever ye catch them, and turn them out from where they have turned you out; unless they (first) fight you there; but if they fight you, slay them,” the old man continues quoting the Quran. 
He tries to clear any doubts that any of the recruits may have by saying that their mission was godly. “Allah has said it. It is clear in the Quran that there is reward for all those Mujahideens who fight to protect Islam,” he says. “If any of you wants to go back they can do it now. I am sure most of you left when you were still young. All you know of Somalia is what you have seen on TV in the comfort of your lovely homes. The situation is not as it’s reported,” Jimale says. “They do not report how many of our sisters, mothers and wives that they have killed, they say we are oppressing women while all we are doing is protecting Islam. What is wrong with introducing Shariah law in an Islamic country,” he tells the new recruits.

Omar Hassan who is a Canadian citizen is worried and wants to know what they should expect in Mogadishu. “How bad are things there? What happens once we get there? Will there be security for us?” he asks. “You’re the soldiers; you’re going to protect Islam. Do not worry. You will have a place to stay but your mission is not to come back and stay but to fight,” Jimale says, adding with a chilling finality: “Mujahideen should not care much about this life but the after life.”

Jimale warns me that it is not safe to go to Mogadishu with the recruits even if l had been given permission by Rubow. “It’s not safe my daughter. I think you have your story already” he tells me in impeccable English. “I’m a Danish citizen. I came to Somalia six months ago and then moved to Hargeisa, I want to do some business here and also bring my family members,” Jimale tells me when l ask him where he is from.

He asks the recruits when their colleagues would be arriving. “They would be flying in by 3pm as we used different airlines,” said Adan Hussein in halting Somali. Jimale laughs and makes fun of the way Adan and the others speak the Somali language. “You boys need not to forget where you come from even if you have grown up around the wazungus,” he says.

Before he left, he said once the others arrive, the team will be picked by two Land Cruisers and travel to another base where they will get final debriefing before starting the jihad. “Mujahideens like you need to be fit and prepared for the battle,” he concludes.

Three other recruits— Ali Mohamud ‘Amad’ from Ohio, Khalif Abdi from Sweden and Mukhtar Abdi, a Kenyan — arrive an hour later and join their colleagues. “This place is developed; they have nice buildings and architecture. It’s completely different from what we expected,” says Amad in his American twang. “Even the hotels are state-of-the-art and the internet is fast,” says Abikar who was using his iPhone to stay connected to the net. They, however, agree that the presidential palace needs an upgrade and a facelift. 
I still have a nagging question: Why leave the safety and comfort of home for a warzone? Is it only about religion or is the financial reward an added incentive? “We have been told we could be given $250 (Sh20,000) per month as foreign recruits which is a lot of money in Somalia,” Abikar says. “We all make more than that back home. Even those of us who don’t have jobs get that as pocket money, so it’s not about the money. It’s about what we believe in,” he tells me."
I en artikel tecknas en bild av varför svensksomaliern sökt sig till al-Shabaab.
"Khalif Abdi’s story 
Khalif Abdi’s decision to return to fight with Al Shabaab is rooted in his belief that there is a conspiracy in the West to get rid of Islam as a religion. The 24-year-old from Sweden cites the ban of the wearing of the burqa by some of the European governments, the banning of minarets on mosques as proof of this conspiracy. 
“They have done it to us in Sweden and France. We cannot do much there but at home we can make a big difference and that is why I’ am going,” he told us as he waited for his contact in Nairobi to complete his travel arrangements to Mogadishu. 
He admits he remembers very little of a country he left behind when he was barely ten years old. “I have no fear of going back. I have been following what is going on there and l have decided that l should join the Al Shaabab who are protecting Islam. I want to be part of that,” he says. He like many of the young people we have talked to moved with his single mother when he was just two years. “I had no idea of what was happening, all I knew is we were in Kenya and then moved from here, but that has never stopped me from learning about my home country,” he tells me, speaking the perfect English among all in the group. “We used to go to the Madrassa and we would learn so much about how the civil war started, what is happening now and although we have been absorbed in the US culture, it’s not home,” he tells me. 
Dressed in a blue sweater and black shades with clearly very expensive Nike shoes, he tells me that the elders in Sweden told them that another group was coming from the United States. “We knew they were coming and am glad that it’s a big group, it will prove a point,” he said. 
He also denied claims that they were recruited back home. He says they were just told of what is happening in Somalia and they made their own choices. “I have a son, they are now staying with my mother but they don’t know where I’m since I just left but I plan to call them and go back to my son,” he said. “You know there is a chance of you not going back once you are in Somalia,” I tell him, “I’m sure that this is a war that we will win and I will go back to my family and maybe once there is peace, I will come back with my son,” he says."

Al-Qaida i Nordafrika hotar döda svensk gisslan

Al-Qaida i islamiska Maghreb, som bland andra håller en svensk medborgare som gisslan sedan den 25 november, har gjort ett nytt utspel. För att förhindra en eventuell fritagningsaktion hotar man nu att ta död på gisslan, enligt nyhetsbyrån AFP.

"RABAT — Al-Qaeda's north African branch threatened Thursday to kill five Westerners kidnapped in Mali in case of a military bid to free them, citing "information" of plans for a rescue operation. 
"We send a warning to France, Britain, the Netherlands and Sweden: if they authorise this operation it will mean the death of their nationals and amount to an attempt on their lives," Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) said in a statement in Arabic. " 
According to information we have received, the alliance of crusaders led by France, which supports certain regimes like those of Algeria and Mauritania, is preparing an imminent military operation to free their hostages." 
The statement was emailed to AFP in Rabat and carried by the ANI news agency in Mauritania which has published several AQIM statements in the past."
Uppdatering kl 22.14:

Uttalandet i original från as-ansar.
بسم الله الرحمن الرحيم
تَنْظِيمُ القَاعِدَةِ بِبِلاَدِ المَغْرِبِ الإِسْلاَمِيِّ
[ تحذير عاجل لدول الأسرى الأوربيين لدى التنظيم ]
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلاّ على الظالمين، وصلّى الله وسلّم على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد: 
فقد بلغنا مؤخرا من مصادرنا الموثوقة أن ثمّة تحركات عديدة للحلف الصليبي - وعلى رأسه فرنسا-، ولأعوانهم وأذنابهم بمنطقة الساحل - وعلى رأسهم النظام الجزائري والموريتاني – تؤشر بوضوح على استعدادهم الوشيك لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف المجاهدين في محاولة لاستنقاذ الأسرى الغربيين المحتجزين لدى التنظيم. 
ويبدو جليا أن فرنسا و عملاءها لم يفقهوا دروس الماضي وليس لديهم النية لتفادي تكرار الحماقات السابقة التي جعلتهم يتسببون في قتل الأسرى الفرنسيين في النيجر ومالي، وعليه فإننا من باب تبرئة ذمتنا أمام الرأي العام وبالأخص أهالي الأسرى بفرنسا وبريطانيا وهولندا والسويد، فإننا نعلن ما يلي: 
1. نوجه تحذيرا صريحا لحكومات الدول المعنية: فرنسا، بريطانيا، هولندا، السويد، بأن موافقتهم على العملية العسكرية الوشيكة ضد المجاهدين بشمال مالي ستعتبر توقيعا منهم على إعدام رعاياهم وتنصلا من واجبهم المتمثل في الحفاظ على حياة مواطنيهم. 
2. إن العملية العسكرية إن أسفرت عن مقتل الرهائن، فإن دم هؤلاء سيتوزع على كل من شارك في هذا الاعتداء، وستتحمل تلك الحكومات الأوربية وأذنابها من محكومات دول منطقة الساحل المسؤولية الكاملة عمّا حدث. 
3. إن المجاهدين لا يرغبون في هذه النهاية المأساوية وحريصون على إيجاد تسوية سلمية وعادلة لقضية الأسرى الأوربيين، وعليه فإننا نوجه نداء عاجلا لأهالي هؤلاء المختطفين، نقول لهم: عليكم بالضغط على حكومتكم لصرفها عن الدعم السري والموافقة المبدئية على هذه العملية العسكرية التي ستتسبب حتما في مقتل أقاربكم . 
4. نطالب وسائل إعلام الدول الأوربية المعنية أن تسلّط الضوء على هذه المخاطرة والمغامرة السياسية التي تقوم بها حكومات مستهترة بدماء رعاياها. 
وأخيرا نقول لفرنسا و حلفائها: 
كم من الحماقات ستجربون؟ وكم هو العدد الضروري لمن تسببتم وستتسببون في مقتلهم من رعاياكم كي تقتنعوا بأن سياستكم تجاه المجاهدين هي سياسة خاطئة وتحتاج لمراجعة؟ . 
و قد أعذر من أنذر. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
تَنْظِيمُ القَاعِدَةِ بِبِلاَدِ المَغْرِبِ الإِسْلاَمِيِّ
Och smidigt översatt till franska, från as-ansar.com:
Au nom de Dieu le Miséricordieux 
Al-Qaïda au Maghreb islamique 
[Avertissement urgent aux pays européens, prisonniers de la réglementation]
Louange à Allah, et la conséquence pour les justes aucune agression, sauf contre les oppresseurs, et d'envoyer des bénédictions et émissaire de la paix à la miséricorde pour les mondes, alors: 
Nous avons atteint récemment de nos sources fiables qu'il ya un mouvement de nombreuses OTAN Croisé - La tête de la France - et leurs assistants et des laquais dans la région du Sahel - dirigé par l'Algérien et Mauritanien - indiquent clairement leur volonté opération militaire imminente ciblant des militants dans une tentative de sauver les prisonniers occidentaux détenus par l'organisation. 
Il semble clair que la France et ses agents n'ont pas leur permettre de comprendre les leçons du passé et n'ont aucune intention d'éviter une répétition du passé folies qui les rendaient cause dans le meurtre de prisonniers des Français au Niger et au Mali, et donc nous comme une question d'acquittement notre disposition pour le public et en particulier les familles des prisonniers en France et en Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Suède, nous déclarons ce qui suit: 
1. Nous attirons un avertissement brutal aux gouvernements des Etats concernés: France, Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Suède, que leur approbation de l'opération imminente militaire contre les militants dans le nord du Mali, une signature sera considérée, y compris l'exécution de leurs sujets et l'abdication de leur devoir de sauvegarder la vie de leurs concitoyens. 
2. L'opération militaire qui a abouti à la mort des otages, le sang de ces Satozaa à tous ceux qui ont participé à cette attaque et va supposer que les gouvernements européens et les queues des jeunes filles des pays du Sahel, la pleine responsabilité de ce qui s'est passé. 
3. Les moudjahidin ne voulons pas de cette fin tragique et sont désireux de trouver un règlement juste et pacifique à la question des prisonniers des Européens, et donc nous faisons un appel urgent aux familles des personnes enlevées, leur dire: vous en cliquant sur votre gouvernement à payer pour un soutien clandestin et l'approbation de principe à cette opération militaire, ce qui conduirait inévitablement à la mort de leurs proches . 
4. Nous appelons les médias sur les pays européens à faire la lumière sur ce risque politique et de l'aventure menée par les gouvernements irresponsables avec le sang de ses citoyens. 
Enfin, nous disons à la France et ses alliés: 
Combien de Stjerbon folies? Comment est le nombre nécessaire pour ceux qui Zbpettm Stzbbon et le décès de vos ressortissants d'Tguetnawa que votre politique envers les Moudjahidine est une mauvaise politique, et vous avez besoin de revoir? . 
Et a pris bonne note. 
Et notre dernière prière est louange à Allah, Seigneur des Mondes. 
Al-Qaïda au Maghreb islamique 
Fondation pour l'Andalousie Media Production 
[mercredi, 17 safar,1433, correspondant à: 11/01/2012 M.

onsdag, januari 11, 2012

Unga muslimers partisympatier

Till sin kandidatuppsats gjorde teologen Jonatan Bäckelie en enkät om bland annat partisympatier vid Sveriges Unga Muslimers stora konferens 2009. Underlaget är litet, metoden svajig, och det vetenskapliga värdet tvivelaktigt, men det kan ändå vara värt att notera att de fyra borgerliga regeringspartierna tillsammans inte ens erhöll 10 procent.

Tabell 6
Favoritparti (svar på frågan ”Vilket parti tycker du bäst om idag?”).
Individer: Procent
S: 118: 54,6
MP: 60: 27,8
V: 19: 8,8
M: 15: 6,9
C: 2: 0,9
KD: 1: 0,5
P: 1: 0,5
FP: 0: 0
SD: 0: 0
Totalt: 216: 100
Resultatet kan med fördel jämföras med statsvetaren Magnus Hagevis tidigare iakttagelser, där han genom att ta siffror ur sex undersökningar av SOM-institutet drog en liknande slutsats:
"Totalt får det rödgröna blocket 80–90 procent av svenska muslimers partisympatier."
Man ska nog ändå akta sig för att dra slutsatser utifrån enkätsvaren på SUM-konferensen. Möjligen kan man ta resultatet som ytterligare bevis för att SUM på intet sätt kan sägas representera någon bredare grupp.

Intressant är också att läsa om de komplikationer Bäckelie stötte på vid insamlingen, vilket säger en del om den föreställningsvärld som förekommer bland aktivisterna i SUM.
"Senare framkom det att det florerade ett rykte om att jag var från Säpo och att det var ett skäl till att många vägrade fylla i undersökningen".

söndag, januari 08, 2012

Fängelseimam, ungdomsledare och jihadist i Linköping

Han är muslimsk ungdomsledare, fängelseimam, föreståndare för en islamisk församling i Linköping, omtyckt föreläsare och ordförande för ett nätverk där en hel rad muslimska församlingar och organisationer menar sig "förmedla den sanna bilden av Islam".

Och, kan jag avslöja idag, han kallar Usama Bin Ladin för "käre bror", hyllar talibanernas attacker i Afghanistan, manar till stöd för mujahedinerna i Tjetjenien, sprider vapeninstruktioner och jihadpropaganda, förespråkar införandet av den hårda sharia-lagen även i Väst, postar nashider till Abu Musab al-Zarqawis ära, har kontakt med internationella jihadister, samt säger sig vilja dö som martyr i samma mening som han prisar al-Qaidas krigare.

Han är ytterligare ett exempel på hur extremister tycks röra sig helt obehindrat i islams mittfåra.

Mikael Osman Nilsson, född 1963 och bördig från Umeå men verksam i Linköping, konverterade till islam för två decennier sedan och är idag en religiös ledare som arbetar med ungdomar och kriminella. Han arbetar på Skäggetorps Islamiska Kulturcenter i Linköping, men har även föreläst i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Vid ett föredrag i Uppsala Moské år 2007 poängterades hans arbete med ungdomar i presentationen:
"Osman Mikael Nilsson är en svensk revertit sedan 15 år tillbaka, har medverkat i dawah sedan dess och jobbat med ungdomar i Linköping och andra städer."
I en artikel i Östgöta Correspondenten i år beskrevs hans arbete med kriminella.
"Han möter unga kriminella i sina stödgrupper på Skänningefängelset. Han är muslimsk imam och i sitt bostadsområde är han en person som tonåringar och föräldrar vänder sig till med problem."
Den islamiska webbtidningen Alternativ Media har skildrat arbetet på moskén.
"I Linköping träffade jag bror Osman Nilsson som precis har fått en ny lokal för moskén han är verksam för. Kulafa al-rachidin moskén ökar sin yta från 40 till 110 kvadratmeter. Detta var välkommet då de nu har ungefär 100 medlemmar och det råder en stor aktivitet i dess förening. Skäggetorps Islamiska Kultur Center (SIKC) startades 2005. Det fanns ett behov av en bönelokal då det bor många muslimer i området Skäggetorp och många ansåg att det var för långt att ta sig till centrum för bön, där det finns en annan moské."
Som ordförande för det i huvudsak salafistiskt inriktade "Frid – Sveriges Muslimska Nätverk" (grundat 2006 men med oklar grad av aktivitet idag, se archive.org) har han koordinerat en rad muslimska församlingar och organisationer i deras gemensamma arbete "för att förmedla den sanna bilden av Islam".
Vi är en grupp muslimer, revertiter och infödda, som alla är aktiva på olika sätt med dawah och arbete för Islam. Vår idé är enkel. Vi vill binda ihop alla aktiva muslimer och deras organisationer genom ett nätverk för att vi tillsammans ska kunna uträtta så mycket som möjligt för Islam och för muslimer.

Genom Internet har vi ett verktyg och en länk till viktig information, nya idéer och gemensamma aktioner. Organisationen FRID är tänkt som ett övergripande nätverk för Sveriges muslimer. Det krävs ett målinriktat arbete för Islam i Sverige och FRID -Sveriges Muslimska Nätverk vill vi ska bli den plattform som saknas.

FRID kommer att arbeta för att förmedla den sanna bilden av Islam.
Nätverkets största evenemang tycks ha varit konferenserna Aktiv Muslim, som anordnats i Rinkeby Folkets Hus, i Tunabergsskolan och med övernattning i moskén i Uppsala, och i kommunala Garaget i Malmö. Mikael Osman Nilsson har framträtt vid samtliga. Två av föreläsningarna finns tillgängliga på det till nätverket knutna Hikmainstitutets webbplats.

Varför Mikael Osman Nilsson anses lämplig att vägleda ungdomar, arbeta med interner och styra islamiska föreningar är oklart.

Det finns nämligen en annan sida av honom. Den framträder tydligt bland annat i det omfattande bildgalleri av mujahediner som han postat i sin Windows Live-profil.


Men det är främst hans konto på Facebook (i skrivande stund kallar han sig Aboabdallah Swede Osman, men profilen har också hetat Dhulfiqaar Swede, efter ett mytologiskt signifikant svärd) som är nerlusat med jihadpropaganda.I en statusuppdatering skriver han att "efter att vår kära bror Usama lämnat oss har muslimerna sjunkit ner i en djup och farlig dvala", i en annan "Glöm inte att göra dua till mudjahedin som kämpar mot Allah swt fiender världen över Irak, Afganistan, Pakistan, Kashmir, Tjetjenien, Indonesien".

Bland filmklippen Mikael Osman Nilsson postar på Facebook hittar man en instruktionsfilm för automatkarbin, föreläsningar av och en religiös hymn till minne av forne ledaren för al-Qaida i Irak, Abu Musab al-Zarqawi, filmer på talibanattacker, predikningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki, officiella propagandafilmer för al-Qaida samt teologiska argument varför jihad är en plikt för varje muslim. Hans vänlista är inte öppen för insyn, men hans namn dyker upp i kartläggningar av jihadister på internet. Mikael Osman Nilsson propagerar också för dödsstraff för homosexuella, och argumenterar för införandet av sharia-lag även i Västvärlden.

Han har också konto i Google Plus och Picasa, men där har han ännu bara laddat upp tre bilder: två på sig själv och, talande nog, en på en man med raketgevär.

Även för den som dagligen granskar islamisters websajter ter sig denne man extrem, ett undantag på en svensk jihadistscen som annars lärt sig att ligga lågt.

Därför är det ännu märkligare att en rad islamiska föreningar, unga, föräldrar, åhörare och till och med kriminalvården har givit denna man förtroende, och att man låtit honom ge religiös vägledning åt unga och kriminella.

Hur många unga våldsbenägna muslimska män har han fostrat?

(Överkurs: Facebookkontona Aboabdallah Osman och Om Abdulah/Om Malek ser ut att ha anknytning. Och namnvarianten Othman Khattab?)

Uppdatering 9/1: 

Twitterflödet muslimisvearike, och ett bloggerkonto med samma namn. Facebookkontot nerstängt.

Uppdatering 10/1:

Twitterflödet inte längre offentligt.

fredag, januari 06, 2012

Al-Qaidas ledande kvinna prisar svenska 'fredsagenten'

Hon har beskrivits som den främsta av al-Qaidas kvinnor i Europa. Belgaren Malika El Aroud (mer känd som Umm Obeyda) är uppburen änka efter en av dem som mördade en av Norra Alliansens ledare i Afghanistan, två dagar före den 11 september 2001. Hon har därefter blivit ökänd som flitig skribent på webben, och New York Times har kallat henne en av de mest framträdande internetjihadisterna i Europa. I maj 2010 dömdes hon till åtta års fängelse för terroristbrott.

I boken "Ljusets krigare" ("Les soldats de lumière"), publicerad 2003 i Belgien, berättar Umm Obeyda om sitt liv som hustru till och änka efter självmordsbombaren Abu Obeyda. Hon skriver om livet i Afghanistan, om sin lojalitet med männen i det heliga kriget, om den "algeriska" kontingenten av krigare, om Tora Bora, flykten till Pakistan, och hon beskriver gemenskapen bland al-Qaidas kvinnor, samt fyller på med detaljer som den om hur hon fick 500 dollar i änkepension direkt från Usama Bin Ladin.

Malika El Aroud berättar också om sin vänskap med svenskan Carola Ferm Laadjal. I Afghanistan var svenskan känd som Umm Bilal. Hon var hustru till, och sedermera änka efter, "algeriernas" ledare Redouane Laadjal – Abu Bilal Moataz – som dödades vid frontstrider i Kabul.

Carolas namn dyker upp i tre passager i boken.

Första gången svenskan nämns är i kapitlet "Mort de mon mari, menaces de guerre". Malika El Aroud nås nämligen av budet om sin makes död när hon är på väg att göra ett besök hemma hos svenskan. Svenskan är den första som tröstar henne – med förståelse, för även hon hade ju tidigare fått en martyr men mistat en make.

"Et ainsi passent les jours jusqu’au 12 septembre; en sortant de chez moi pour rendre visite à une famille suédoise qui s’exprime très bien en dialecte marocain que je comprends parfaitement, je rencontre une femme pakistanaise qui me salue et s’adresse à moi en arabe, je comprends à peine quelques mots et ceux que je retiens font sursauter mon cœur : “zawjek, chahid, abou’Obeida” 
[...] 
Quand je reçois enfin la visite de Carola, elle remarque que je suis tordue de douleur et c’est la première et la seule femme qui prononcera des paroles de condoléances, elle qui a perdu son premier mari tué par les gens de Massoud. C’est très dur pour moi de me remémorer toute cette période."
Den andra gången Ferm förekommer är i kapitlet "Libérée par les soldats de lumière", i vilket Malika El Aroud och de andra kvinnorna eskorteras ut ur Afghanistan in i Pakistan när den USA-ledda invasionen rasar och Norra Alliansen rycker fram. Hon tas till Peshawar av en man vid namn Anas, hem till svenskan, som flytt dit redan när bombningarna inletts. Väl framme faller hon utmattad i svenskans armar. Under några dagar vårdas hon av svenskan (vars, enligt berättelsen, nya make i samma ögonblick bombas ihjäl i Tora Bora), och de skrattar och gråter tillsammans – förstås "utan att någonsin ifrågasätta Jihad".
"Nous passons la première nuit au Pakistan dans une très belle maison confortable où se trouvent d’autres familles afghanes qui ont fui Kaboul à cause de l’avancée de l’Alliance du Nord. Anas en partant me promet qu’il viendra me chercher le lendemain matin afin de me conduire chez Carolla, ma sœur suédoise qui a, quant à elle, quitté l’Afghanistan au début des bombardements et a loué une maison à Peechawaer.
[...] 
Je vais donc la quitter et rejoindre mon autre sœur Carola qui m’attend avec impatience, je m’en vais avec Anas
[...] 
Avec un peu d’humour, sans doute pour me faire sortir de ma tristesse, il me dit : "ne t’en fais pas, bientôt nous serons chez Carola et tu pourras choisir la salle de bain que tu veux, elle en a trois, je lui ai téléphoné et je peux te dire qu’elle t’aime sincèrement, et elle t’attend!"  
[...] 
Nous arrivons enfin chez Carola et quand elle ouvre la porte, je tombe dans ses bras, elle pleure et me sert très fort : “ma sœur, j’ai tellement prié pour toi quand j’ai appris que tu étais prisonnière par les chiens !”. Elle ne dit jamais, les gens de Massoud, elles les a surnommé : “les chiens” (ce que je considère comme une insulte pour les chiens) car ils ont tué son premier mari et capturé son deuxième mari qu’ils ont torturé pendant toute une année, enfermé dans l’obscurité totale, et finalement libéré par les Talibans qui avaient repris Kaboul quelques années avant que je ne débarque en Afghanistan et aujourd’hui il s’en est allé vers le Seigneur à Tora Bora sous les bombes des Américains, le jour de l ‘Eed el Sakhir’, un beau jour de fête, que, j’espère, il aura fêté au Paradis. Anas retourne dans les montagnes auprès des combattants, il reviendra quelques jours plus tard pour nous donner des nouvelles du front et me proposer avec insistance de ne pas retourner en Europe. J’aurais dû l’écouter, ils avaient tous raison, je ne m’en rends compte que depuis mon retour et ce que je découvre n’est pas beau.  
Je suis très affaiblie quand j’arrive chez Carola et démangée par les poux ; elle s’empresse de sortir m’acheter un produit afin de me débarrasser de ces bestioles, derniers souvenirs des gens de Massoud, ces monstres m’auront collé jusqu’à la peau! Vive l’eau et le savon! 
Exténuée, je m’endors jusqu’au coucher du soleil, réveillée par ma sœur, c’est l’heure de rompre le jeûne. Le lendemain matin, je me réveille avec mes menstrues et je remercie DIEU de m’avoir libérée avant de les avoir eues, car comment aurai-je pu retenir l’écoulement du sang étant prisonnière? … Moi qui était si forte physiquement pendant ma captivité, maintenant je sens une faiblesse jusqu’au bout des doigts, alors je vais dormir plusieurs jours de suite, tandis que Carola essaie de me gaver avec toutes sortes de choses à manger pour me redonner des forces. Nous évoquons mes péripéties et quand je lui parle d’Abdessatar, elle pleure, car elle l’aimait beaucoup, elle-même est incertaine du sort de son mari, qui se trouve à ce moment-là dans les montagnes de Tora Bora,… mais on ne remet pas en cause la fatalité du Jihad (le combat)."
Slutligen, i kapitlet "Les soldats illégaux", nämns svenskan som exempel på hur muslimer förtrycks i Väst och varför en talibansk stat således behövs, och hur mujahedinerna därför är ljusets riddare. Carola Ferm, påstås det, lämnade det materialistiska Europa och flydde med make och son till det medeltida Afghanistan för att kunna utöva sin religion fritt.
Mon amie Carola, par exemple, d’origine suédoise, avait dû quitter son pays la Suède en compagnie de son mari et de son petit garçon de quatre ans, car on ne lui permettait pas de vivre sa religion. Elle était littéralement persécutée dans la rue! J’ai fait sa connaissance en Afghanistan, où elle était venue se réfugier. J’étais impressionnée par cette femme, une Européenne quittait le monde matérialiste pour venir s’installer dans un monde moyenâgeux afin de pratiquer librement sa religion. 
Le but des “maîtres du monde” étant d’éradiquer l’Islam de la surface de la planète, ils se permettent d’ôter la vie à quiconque se lève au nom de l’Islam pour revendiquer ses droits et ceux de ses frères. Si ce n’est pas la mort, il subit l’humiliation de la prison où il est drogué, afin de délivrer le plus de renseignements possible sur ses frères, comme c’est le cas en ce moment dans la prison de Guantanamo. C’est un devoir d’aller combattre en Islam pour sauver l’honneur bafoué des musulmans qui crient à l’aide. C’est votre devoir mes frères, ne soyez pas lâches et ALLAH vous honorera au jour de la Résurrection. 
Tout particulièrement à ces grands moujaheedines, je tiens à leur dire : “je vous aime fisabilillah mes frères, puisse DIEU mettre une barrière entre vous et les mécréants, puisse DIEU vous donner la victoire sur nos ennemis les lâches agresseurs, puisse DIEU fortifier votre foi, n’oubliez pas qu’ALLAH est là, Il veille sur vous ! Il est auprès des croyants surtout ceux qui se battent, c’est pour cela que vous ne ressentez aucune crainte face à la mort ?” 
Quant à nous, simples musulmans, ne baissons pas les bras ; au contraire, levons-les au ciel et invoquons intensément le Seigneur tout Puissant afin qu’Il nous redresse ! Car nous possédons une arme terrible dont les mécréants n’ont même pas idée de ce qu’elle pourrait être, et c’est notre “Aquidda”, le dogme, notre connaissance en Lui, notre foi en Lui, et surtout notre confiance en Lui, en clair : notre “ Tawakel ‘ala Allah” qu’il nous faut absolument travailler ! 
Les soldats mécréants, à la vue des “soldats illégaux” qu’ils devaient combattre, que ce soit en Afghanistan, en Palestine ou encore en Tchétchènie, tremblaient de peur, d’après les témoignages des femmes de combattants, et finissaient par uriner dans leur bel uniforme, armés jusqu’aux dents, d’autant plus lorsqu’ils se trouvaient face à eux, il faut dire que leur allure était impressionnante : la barbe, le turban, la kamisse… et surtout le regard déterminé de celui qui ne redoute pas la mort ! ALLAH nous révèle dans le Coran, qu’Il jette la peur dans le cœur de leurs ennemis. 
Dans la prison de Guantanamo, les prisonniers moujaheedines, bien que désarmés, sont aussi bâillonnés, ligotés et drogués, car ils continuent de faire peur, d’impressionner leurs geôliers. A mes yeux, ce sont mes frères, je le répète… de lumière, des lampes pour mieux nous éclairer ici-bas!"
För den som är närmare bekant med Carolas senare öden framstår påståendet om att hon skulle ha hindrats att utöva sin religion i Sverige som befängt. Carola Laadjal heter idag Ann Ferm Wade, och har tagits emot med öppna armar såväl landets etablerade muslimska gemenskap som av det offentliga Sverige.

Som jag skrivit tidigare är Ann Ferm verksam som så kallad fredsagent i den så kallade muslimska fredsrörelsen, där hon utbildar ungdomar om "fredliga lösningar". Hon är aktiv i föreningslivet i Umeå, och betraktas som en så god muslim att hon i en vecka har fått hålla Sveriges Radios morgonandakter i P1.

När jag tidigare påpekade det orimliga i att en al-Qaidahustru sätts som representant för islam i Sverige bemöttes jag tyvärr med nedlåtande kommentarer från några av de berörda. Både vice ordförande Anwahr Athahb och den pressansvariga Anna Waara i föreningen Svenska muslimer för fred och rättvisa twittrade följande:
"Gudmundsson slutar inte förvåna mig. Han måste seriöst vara den största kvinno- och muslimhataren inom svensk journalistik någonsin."
Problemet för den så kallade muslimska fredsrörelsen var alltså inte att rörelsen lyfte fram en av al-Qaidas kvinnor som föredöme för muslimer i Sverige, utan att jag hade påpekat det orimliga i det. Av Sveriges Radio har ingenting hörts.

Ann Ferm själv då, vad säger hon? Enligt Aftonbladet svarar hon inte på frågor om sitt förflutna.

På jihadisternas olika debattfora lever dock ryktet om svenska Umm Bilal. Berättelserna om belgiskan Malika El Aroud och hennes tappra väninnor är återkommande inslag, som exempelvis här och här på as-ansar.com.

Vad gjorde Farid i Marocko 2002?

"Han är en central person i extremistcirklar i Stockholm". Så sade terrorismexperten Magnus Ranstorp om Farid, den svenskmarockanske man som hade namngivits i ett förhör med David Coleman Headley som tänkbar deltagare i en attack mot Jyllands-Posten, och som övervägdes för en terroriststämpling av USA.

Mycket lite är skrivet om denna man. På våren 2011 dömdes han dock för bokföringsbrott i en icke uppmärksammad dom i Stockholms tingsrätt, varvid ett embryo till en biografi framkom, dock med fokus på affärsverksamheten. Särskilt en detalj är intressant. Ur domen:

"... Han kom från Marocko till Sverige 1985. I hemlandet hade han genomgått grundskola och här i landet arbetade han till en början på restaurang och med städning. [M] var ursprungligen ett handelsbolag, i vilket han ingick, som startades i början av 1990-talet av en kamrat till honom. En ombildning till aktiebolag skedde dock och [Farid] kvarstod ensam som styrelseledamot och handhavare av skötseln av bolaget. [B] fick han hjälp att starta senare och även i det bolaget utgjorde han ensam styrelsen. Båda företagen hade som verksamhet butiksförsäljning av lädervaror, [B] också hantverk, från Marocko. Butikerna höll öppet i huvudsak på eftermiddagarna och försäljningen sköttes av honom själv, ofta med hjälp av honom oavlönade praktikanter och i någon mån av släktingar och vänner. I januari 2002 reste han till Marocko på besök men någonting inträffade så att han blev kvarhållen i landet i fyra månader och under den tiden ansattes han hårt av polisen, vilket ledde till att han åsamkades olika fysiska och psykiska besvär. Under bortovaron sköttes verksamheten i butikerna av släktingar och vänner samt praktikanter, samtliga utan ersättning. Han saknade själv helt kunskap om bokföring och vilka regler som gällde för skötseln av företag och visste inte att det kunde vara straffbart att överträda reglerna..."