fredag, januari 06, 2012

Vad gjorde Farid i Marocko 2002?

"Han är en central person i extremistcirklar i Stockholm". Så sade terrorismexperten Magnus Ranstorp om Farid, den svenskmarockanske man som hade namngivits i ett förhör med David Coleman Headley som tänkbar deltagare i en attack mot Jyllands-Posten, och som övervägdes för en terroriststämpling av USA.

Mycket lite är skrivet om denna man. På våren 2011 dömdes han dock för bokföringsbrott i en icke uppmärksammad dom i Stockholms tingsrätt, varvid ett embryo till en biografi framkom, dock med fokus på affärsverksamheten. Särskilt en detalj är intressant. Ur domen:

"... Han kom från Marocko till Sverige 1985. I hemlandet hade han genomgått grundskola och här i landet arbetade han till en början på restaurang och med städning. [M] var ursprungligen ett handelsbolag, i vilket han ingick, som startades i början av 1990-talet av en kamrat till honom. En ombildning till aktiebolag skedde dock och [Farid] kvarstod ensam som styrelseledamot och handhavare av skötseln av bolaget. [B] fick han hjälp att starta senare och även i det bolaget utgjorde han ensam styrelsen. Båda företagen hade som verksamhet butiksförsäljning av lädervaror, [B] också hantverk, från Marocko. Butikerna höll öppet i huvudsak på eftermiddagarna och försäljningen sköttes av honom själv, ofta med hjälp av honom oavlönade praktikanter och i någon mån av släktingar och vänner. I januari 2002 reste han till Marocko på besök men någonting inträffade så att han blev kvarhållen i landet i fyra månader och under den tiden ansattes han hårt av polisen, vilket ledde till att han åsamkades olika fysiska och psykiska besvär. Under bortovaron sköttes verksamheten i butikerna av släktingar och vänner samt praktikanter, samtliga utan ersättning. Han saknade själv helt kunskap om bokföring och vilka regler som gällde för skötseln av företag och visste inte att det kunde vara straffbart att överträda reglerna..."