lördag, mars 31, 2012

Svenskt jihadforum nedsläckt

En rad av världens stora centraler för jihadpropaganda på internet har släckts ned: Al-Shumukh, Al-Fidaa, As-Ansar och flera andra jihadforum har tagits offline. Och till slut – några dagar efter de största – har även svenska Alqimmah.net tagits ned.


I nio dagar har fenomenet pågått. Någon av sajterna har återkommit temporärt, men i princip har al-Qaidas webbdistribution av propaganda och anhängarnas nätverkande varit så gott som utslaget.

Någon förklaring till vad som försiggår har inte kommit. Experter på området spekulerar, exempelvis i att någon vill hindra spridning av den franske terroristen och barnamördaren Mohammed Merahs filmer, och därmed dämpa intresset för andra dåd på europeisk mark.

Evan Kohlmann:
“An event of this scale very rarely occurs - less than five times in the last five years - and is usually the result of deliberate actions taken by a major international government,” Kohlmann said. “The last time there was an outage of this duration, it was later revealed to be the work of British government hackers intent on delaying the distribution of the English-language Inspire Magazine produced by Al-Qaida in the Arabian Peninsula in June 2010.”
Internet Haganah noteras samtidigt att en spansk forumadministratör har arresterats. Kan det ha med saken att göra?

Det svenska forumet al-Qimmah har stundtals räknats som ett av världens största jihadfora, men tycks idag ha sin storhetstid bakom sig. Det är specialiserat på somaliska al-Shabaab (som från och med i år är en del av al-Qaida) och fungerar som terrorgruppens eget inofficiella forum. Alqimmah har en egen produktion av jihadpropaganda och får ibland exklusiva intervjuer och uttalanden från ledarskapet i al-Shabaab. Forumet använder mest det somaliska språket, men har en engelskspråkig och en arabisk underavdelning.

Alqimmah drivs av göteborgaren Ralf Lennart Wadman, som kallar sig Abu Usama El Swede på internet. Forumet samlar även andra svenska Shabaab-medlemmar.

måndag, mars 26, 2012

De styr Hizb ut-Tahrir i Sverige

Islamistiska Hizb ut-Tahrir är en förbjuden organisation i många muslimska länder, men kan arbeta helt öppet i Europa. Sverige har dock fram tills nyss förskonats. Men partiet har under det senaste året byggt upp en svensk organisation i det fördolda. Nu kan personerna bakom avslöjas, liksom kopplingarna till en av Sveriges ledande muslimska centralorganisationer.


Hizb ut-Tahrir ('Frihetspartiet') är en global organisation, grundad 1953, som vill avskaffa alla enskilda statsbildningar – inte minst demokratier – och införa en gudsstat. Organisationen arbetar inom demokratins ramar, men legitimerar religiöst motiverat våld och uppvisar kraftiga antisemitiska tendenser.

Partiet är mycket omdiskuterat där det är etablerat. "Fascism", skrev exempelvis journalisten Lars Åberg i Göteborgs-Posten efter att ha bevittnat rörelsens framfart utomlands.

Rörelsen är som starkast i forna Sovjetstater, men har fått ett uppsving i Arabvärlden i samband med den så kallade arabiska våren. Inte minst upproret i Syrien har fått partiet på fötter – man drömmer om att Damaskus åter ska kunna bli centrum för kalifatet. I Väst har rörelsen sitt centrum i Storbritannien. Hizb ut-Tahrir har en skandinavisk gren, stationerad i Danmark, men har inget officiellt kontor i Sverige. De enstaka evenemang som organisationen har haft i Sverige har hållits helt utan mediebevakning (bortsett från denna blogg). Utan besvärande granskning har Hizb ut-Tahrir kunnat skapa en organisation i Sverige, ordna en manifestation och hålla en första konferens i Stockholm.

Sayed Jalabi
Som ledare för Hizb ut-Tahrir i Sverige fungerar Sayed Jalabi, född 1974 och bosatt i Bromma. Han figurerar i samtliga sammanhang där HuT syns i Sverige. Han var ansiktet utåt vid organisationens delegation i Sverige den 28 april 2011, han höll det svenskspråkiga anförandet vid organisationens demonstration i Danderyd den 17 februari 2012, och han ledde förhandlingarna vid organisationens svenska konferens i Stockholm den 19 februari 2012.

Högt uppsatt finns också Khairi Shawasha, som är född 1972, bor i Rinkeby/Tensta och driver ett bygg- och renoveringsföretag. Han är född i Betlehem i Palestina, är folkbokförd i Sverige sedan september 2003, och svensk medborgare sedan mars 2008.

Det är också på Khari Shawashas adress som föreningen Muslimska Multinationella Föreningen (MMF) står registrerad. MMF spelar en särskild roll. Vid HuT-konferensen den 19 februari hette det att "arrangören av kvällens möte" var MMF, "en nystartad förening som syftar till att knyta muslimerna samman, att låta muslimerna närma sig varann, vilket är extremt viktigt, speciellt i detta landet då muslimer verkar gå ifrån varandra." Som konferensarrangör agerar alltså Muslimska Multinationella Föreningen som en underorganisation till Hizb ut-Tahrir.

Konferensen finns förevigad på Youtube, spridd av partiets ryska HIZB-TV.Facebooksidan är Muslimska Multinationella Föreningen mer explicit. I två artiklar presenteras den intellektuella grundvalen för föreningen. Västerlandets liberala kapitalistiska samhällen kan dominera världen, skriver man, för att "Islam saknar en internationell närvaro i form av en ideologisk, islamisk stat, som oundvikligen kommer att bli den västerländska kulturens och de kapitalistiska staternas huvudfiende." Den muslimska samhällsgemenskapen har hjärntvättats "så att den aldrig mer skulle utgöra något hot för väst". "Generationer av muslimer blev undervisade en västerländskt styrd tolkning av Islam som var genomsyrad av västerländska idéer, lagar och värderingar, där Islam och politik var två oförenliga dimensioner." Synsättet är identiskt med Hizb ut-Tahrirs.

För Hizb ut-Tharir är religion och politik samma sak. Målet är att ena muslimerna för att krossa västerlandets demokratier och återupprätta kalifatet. Drömmen om kalifatet är exakt densamma i MMF. "En av Islams största makalösa segrar bestod i att förena en värld av raser och folkslag i det islamiska samfundet (ummah), som i flera århundraden och på alla områden var den mest utvecklade och högststående bland världens alla nationer. Likaså var Islams stat, kalifatet (det islamiska styrelseskicket), den ledande, den förnämsta och den starkaste staten i hela världen under över tolv århundraden, något vars motsvarighet världen aldrig hade fått se."

Muslimska Multinationella Föreningen delar som synes både ledning, arrangemang och syfte med Hizb ut-Tahrir. MMF är helt enkelt en parallell- eller frontorganisation till HuT.

Något kalifat är dock inte omedelbart i antågande. Facebookgruppen, startad i mars i år, har i skrivande stund 91 medlemmar. Den faktiska föreningen (registrerad 2011 med organisationsnummer 802462-6528) har med all säkerhet färre medlemmar.

1953Amin, 'Ilnur Aminov'.
Runt Khairi Shawasha i MMF finns en rad HuT-aktivister av varierande ålder och etnicitet. Att HuT är som starkast i forna Sovjetstater tycks avspeglas även i aktivismen i Sverige.

Ett exempel är 'broder Amin' (på Facebook kallad Abu Daud eller Ильнур Аминов, Ilnur Aminov, och på Youtube och Twitter kallad 1953Amin), en rysktalande man i tjugoårsåldern bosatt i Stockholm. Han sprider huvudsakligen Hizb ut-Tahrirs filmer och propaganda på internet, men framträdde också vid partiets konferens den 19 mars. I folkbokföringsregistret finns dock ingen med detta namn. I de olika sociala medierna anger han ryska HuT som hemadress, samtidigt som fotografier visar honom i Stockholmsmiljö.

'Islam Abu Khalil'.
'Islam Abu Khalil' är en annan svårdefinierad aktivist för partiet. Det namnet har inte heller någon motsvarighet i statens folkbokföringsregister – men det hindrar inte att personen är aktiv i HuT. Han har låtit fotografera sig i partiets talarstol, men på Hizb ut-Tahrirs svenska konferens den 19 februari i år skymtar han bara förbi på videoupptagningarna när han sköter ljudanläggningen. Hans flöde på Facebook är dock till fullo ägnat att sprida HuT:s olika propagandanummer.

När det gäller att identifiera sig med Hizb ut-Tahrir är det dock den i Sverige boende 'Jamil Abdul Qader' som går längst. Stockholmaren anger på Facebook att organisationen var hans universitet och att han numera "arbetar för Hizb ut-Tahrir".

'Bror Mohammed', eller 'Mohammed Abou Hachem', är en annan ung man vars egentliga identitet förblir en gåta för den som letar i folkbokföringsreistret. Han framträder med taffliga anföranden på organisationens möten, men bara under namnet 'bror Mohammed'. Hans bristande retoriska förmåga ska antagligen tillskrivas hans gymnasieålder. Att han får framträda gång på gång inom organisationen visar dock att han ses som en talang.

Utöver dessa förekommer en rad personer på evenemangen, bland annat en arabisktalande eldfängd retoriker, som undertecknad inte har kunnat hitta några uppgifter om. Samtliga är män – rörelsens evenemang är könssegregerade.

Alla aktivister i Hizb ut-Tahrir gömmer sig dock inte bakom pseudonymer.

Lway Al-Maeeni talar.
I Hizb ut-Tahrirs svenska toppskikt återfinns också Lway Al-Maeeni. Han är student vid KTH, född 1986 i Bukarest i Rumänien, folkbokförd i Sverige oktober 1988, medborgare sedan april 1994 och bosatt i Sollentuna. Vid ett av organisationens evenemang i mars i år klargjorde han sin och organisationens syn på västerländska demokratier.
"De har attackerat oss och därefter sugit vårt blod. De har våldtagit oss, både fysiskt och mentalt.  
De har våldtagit oss fysiskt, i och med att de kommer in i våra länder med deras pansarvagnar, med deras flygplan, och de kommer in och dödar vem som helst, som fallet var med Usama Bin Laden. De gick in i den islamska världen – de gick in i Pakistan – de våldtog vår auktoritet, och de brydde sig inte. 
De har våldtagit oss, såsom ordet säger, våldta. Våra systrar, våra småbarn. Och det är det som deras 'lösning' för oss muslimer är.  
De har även våldtagit oss mentalt, i och med att de infört tankar som demokrati och som de mänskliga – förnedrande – rättigheterna. De tvingar oss att tro på en tanke som inte är en tanke som kommer att befria oss. Wallahi, det som Väst kommer med kommer aldrig att befria oss."Lway Al-Maeeni på FB
Lway Al-Maeeni är också ordförande i KTH Muslimska Studenter (KTHMS), en lokalförening i det stora ungdomsförbundet Sveriges Unga Muslimer (SUM).

Vilket åter illustrerar hur svårt eller ointressant det tycks vara för den islamiska mittfåran att gallra ut extremister.

Lway är alltså en man som tycker att "demokrati är entydigt haram", att insatsen mot Usama Bin Ladin var "en våldtäkt" på islam, och att de mänskliga rättigheterna är "förnedrande" – och han väljs till ordförande i en stor studentförening och upptas som representant i den breda paraplyorganisationen SUM.

Två andra lokalorganisationer i SUM är listade i Muslimska Multinationella Föreningens Facebookgrupp: Gävles Unga Muslimer och Karlstads Unga Muslimer.

Det är sådana företeelser som kan väcka misstanken om att Hizb ut-Tahrir inte alltid ses som en extremiströrelse, utan snarare att extremisterna delar religionsuppfattning med många i SUM och den så kallade islamiska mittfåran. Tyvärr är det inte första gången (se exv 1, 2, 3). Även Stiftelsen Örebro Moské och Uppsala Moské finns med i MMFs Facebookgrupp.

Det är nu inte förbjudet att verka för att avskaffa demokratin och införa en shariastat. Att Hizb ut-Tahrirs verksamhet är laglig betyder dock inte att demokratins försvarare måste vara tysta. I vårt grannland Danmark, där Hizb ut-Tahrir varit etablerat länge, har demokratins företrädare reagerat i tydliga ordalag.

"Til disse mørkemænd vil jeg sige: Gå ad helvede til. Hvis de har så dybe længsler om at leve i et religiøst diktatur, så kan de rejse til de lande i Mellemøsten, hvor et sådant diktatur findes", skrev exempelvis ledaren för Socialistisk Folkeparti och nuvarande utrikesministern Villy Søvndal.

Det är naturligtvis en fåfäng dröm att den svenska motsvarigheten – Vänsterpartiet – skulle markera position med samma emfas. Men åtminstone någon borde väl reagera?

torsdag, mars 22, 2012

Officiellt - AQAP tar på sig terrordåd mot svensk skola

Den 18 mars drabbades den svenska skolan International Training and Development Center i Taiz i Jemen, startad 1969 av Pingstförsamlingen i Sundsvall tillsammans med Svensk Pingstmission och delvis finansierad av SIDA, av ett terrordåd. Den biträdande chefen vid skolan, den amerikanske medborgaren Joel Sharm, sköts ihjäl med sju skott.

Via ett sms till lokala nyhetsförmedlare tog terrorgruppen Ansar al-Sharia – ett annat namn för al-Qaida på Arabiska Halvön (AQAP) – på sig dådet. Men något officiellt uttalande från gruppen kom inte då.

Nu bekräftas dock vilka gärningsmännen var.


Kommuniké från AQIM
Idag tar AQAP officiellt på sig dådet.

I en kommuniké distribuerad av al-Fajr Media Center påstår terrorgruppen att amerikanen bedrev kristen mission under täckmantel av undervisning – något som AQAP också lovar att bekämpa även fortsättningsvis med alla tänkbara medel.

Uttalandet nämner också att "otrogna" amerikaner är legitima måltavlor för jihad, i syfte att besvara "USA:s krig mot islam" i Irak, Afghanistan, Somalia och Jemen, samt stoppa stödet till "judarna i Palestina".

Kommunikén har rubriken "Uttalande rörande dödandet av amerikansk missionär i Taiz", och åtföljs av en specialgjord grafik. Sidhuvudet bär al-Qaidas emblem, uttalandet är underskrivet av "Al Qaida på Arabiska Halvön", och det hela är daterat 28 Rabi al Thani 1433.

På arabiska lyder brödtexten:

"بسم الله الرحمن الرحيم"
الحمد لله القائل: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [سورة التوبة: 5] والصلاة والسلام على رسول الله القائل (أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب)؛ وبعد:
فقد من الله على المجاهدين بقتل الأمريكي "جويل شرم" الذي كان ينشط في التنصير تحت غطاء التعليم في مدينة تعز؛ وعليه فنؤكد بأننا لن نسمح للمشاريع التنصيرية أن تستمر في يمن الإيمان والحكمة وسنواجهها بكافة الوسائل بعون الله؛ كما نذكر في هذا المقام أن أمريكا ورعاياها الكفار ومصالحها هي أهداف مشروعة لجهادنا؛ حتى تكف أمريكا عن حربها على الإسلام والمسلمين بدءا من دعم اليهود في فلسطين وحتى الجرائم التي تتكرر في العراق وأفغانستان والصومال واليمن.
)والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون(
تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب
28 ربيع الثاني 1433 هـ
المصدر: (مركز الفجر للإعلام)
Kommunikén publicerades på världens största jihadistforum, och har därefter snappats upp av exempelvis Jihadology.

För svensk del kan det vara värt att notera att AQAP, som sagt, säger sig ha för avsikt att fortsätta med terrordåd mot dem som uppfattas evangelisera. Det finns all anledning för den svenska skolan i Taiz att ta det hotet på allvar.

tisdag, mars 20, 2012

Hizb ut-Tahrir rycker fram i Sverige

Upproren i arabvärlden har inneburit en framryckning för radikala islamistiska rörelser. Detta var inte oväntat. De radikala islamistiska rörelserna har ofta varit förbjudna och har från fängelset eller exilen kunnat behålla en folklig oppositionell trovärdighet när andra politiska rörelser har visat sig korrupta eller inlemmade i statens maktapparat.

Att islamisterna skulle rycka fram även här hemma var dock inte lika väntat.

Hizb ut-Tahrir är en extrem politisk rörelse som (enligt egen uppgift med fredliga medel) vill avskaffa demokratin och inrätta en gudsstat. Rörelsen finns i en lång rad länder, men har tills nu inte etablerat sig i Sverige.

Fredagen den 17 februari höll Hizb ut-Tahrir en första större manifestation i Sverige. Ungefär sjuttiofem demonstranter samlades – män för sig och kvinnor för sig – utanför Syriens ambassad i Danderyd i Stockholm för att protestera mot diktatorn Bashar al-Assad och lyssna på två anföranden, varav det ena hölls på svenska.

Den svenskspråkige talaren fördömde den syriska regimens förbrytelser och avslutade med en bön om att kampen i Syrien skulle leda till att kalifatet återupprättas och att detta ska förena muslimer världen över.
"...Den islamiska Ummah får inte längre söndras av gränser, nationaliteter, etniciteter eller andra faktorer som islam inte godkänner. Det är dags för oss som muslimer att sätta stopp för detta mardrömsscenario som har pågått under de senaste nittio åren ungefär. Det är dags för oss som muslimer att verkligen göra vad Allah sub'hanahu wa-ta'ala kräver av oss, nämligen att leva som muslimer och inte endast leva på de smulor som Bashar eller hans uppdragsgivare vill att vi ska leva på. Det är dags för oss som muslimer att göra allvar av vår islamiska identitet och visa på fullaste allvar att vi menar att vi är muslimer. 
[...] 
Må Allah sub'hanahu wa-ta'ala stödja våra bröder och systrar i Syrien!
Må han stödja dem till att etablera det islamiska kalifatet snart!
Må han hjälpa dem och stödja dem i sin kamp mot tyrannen och massmördaren Bashar al-Assad!
Må han stödja dem, och oss, och den islamiska Ummah till att leva som muslimer, att dö som muslimer, och att samlas på domedagen som muslimer! 
Takbir – Allahu akbar!
Takbir – Allahu akbar!
Takbir – Allahu akbar!"
Ett bildspel finns på skandinaviska (i huvudsak danska) Hizb ut-Tahrirs webbsajt, och på Youtube har en av organisationens aktivister lagt upp en 26 minuter lång film.Två andra upptagningar (1, 2) från demonstrationen har laddats upp av en annan Youtube-användare.

Några av de svenska deltagarna går förresten att se i en annan Youtubefilm från i år, från samme användare. Upptagningen kommer från en aqiqa – en traditionell fest för en nyfödd – men talarna hamnar ändå i drömmen om att återupprätta kalifatet.
"Det har nu gått en vecka sedan den tredje mars. Den tredje mars är en dag som är en mörk dag för muslimerna. Den tredje mars för 88 år sedan så hände det någonting som har betytt att muslimerna och islam har förnedrats. Den tredje mars 1924 – det var den dagen då Khilafah, vår islamiska stat, upphörde att existera. Som sagt, det har lett till förnedring och misär i hela den islamiska världen..."


Tyvärr framgår det ingenstans vad talarna heter. Men antagligen kommer vi att få höra mer från dem, så tids nog får vi väl veta.

fredag, mars 16, 2012

Svenska islamister vill bränna Obamadocka på Sergels torg

Fredagen den 23 mars planeras en demonstration i Stockholm mot de internationella trupperna och för "martyrerna" i Afghanistan. Demonstrationen ska enligt planen hållas på Sergels Torg klockan 14 och efter en timme – efter eftermiddagsbön – tåga mot Amerikanska ambassaden.

"Inshallah vi skall försöka göra en stor demonstration med Allah's hjälp för Alla shuadah [martyrer] och oskyldiga människors kan vi ej vara tysta längre", heter det i uppropet.

En film på Youtube marknadsför demonstrationen.Filmen är upplagd på Youtube av användaren Alghurabaamedia, som är en av ganska få nutida svenska spridare av ren jihadpropaganda (även med egentillverkad svensk text). Samme användare spred tidigare propaganda öppet på motsvarande Facebokkonto, numera dock nedsläckt. Hans konto på Youtube rymmer för närvarande 192 filmer, varav åtskilliga är jihadistiska kamphymner och predikningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki.

De martyrer ("shuadah") som omnämns i demonstrationsuppropet är med andra ord troligtvis inte vilka oskyldiga civila som helst. Tvärtom nämns ju de "oskyldiga" på egen plats i uppropet. Mycket pekar snarare på att man vill demonstrera för de talibaner, jihadister och stamkrigare som bekämpar den internationella insatsen. I praktiken är det i så fall en demonstration för dem som skjuter på svensk trupp.

Såväl demonstrationens arrangör som hans medhjälpare tycks dessutom ha en radikal religiös och politisk profil som snarast ligger närmare talibanerna än det internationellt erkända styret.

Kanske ska man därför heller inte förvånas över de iögonenfallande planerna för demonstrationen. Arrangören ber om hjälp med evenemanget och berättar om planerna på dess Facebooksida. Bland annat tänker man bränna dockor av president Barack Obama och den amerikanska flaggan.
"...jag behöver hjälp med att organisera upp denna demonstration, Om ni visste så är det inga organisatörer som hjälper oss med nåt. Allt har jag fått ringa runt och be om hjälp. Jag har 3 småbarn, den ena fick jag åka till barnakuten igår för att kolla så att nackkotorna inte var brutna. Alhamdullillah det var de inte, Jag är stressad och sliten och behöver hjälp med att styra upp demonstrationen. Vi har inga talare eller funktionärer etc. Broder Deeq Qanyare som inte ens är afghan har hjälp med mycket, Jag skäms över vissa afghaner som säger inshallah men gör ingenting.  
Broder Sadat sidiqi i fisksätra har lovat att ställa upp. jag har ringt media att komma, bland annat metro, vi väntar på DN skall säga något också. Jag väntar besked om mitt tillstånd för demonstrationen. Jag har väntat på att dialogpolisen skall ringa mig angående flaggbränning av amerikanska flaggan och Obama dockor som jag ber bröder och systrar att fixa.  
Dessutom vet jag att tryckerier är dyra att ordna stora fina färgade bilder på stora banderoller. Jag tycker att ni som är med på att styra upp demonstrationen kan hjälpa med att ordna stora tygbitar på 2-3 meter långa och 50-60 centimeter bredda som vi skall hänga ner för grindarna ovanför plattan. Om någon känner sig utmanad att stå inför 1000 tals personer för att hålla talan är ni välkommna,  
Jag skall dels skriva ett tal på svenska och en på engelska som vi skall ha vid ambassaden. Min engelska är begränsad men jag gör ett försökt. Dessa tal måste räcka i 2 timmar och då vet ni hur svårt det blir att göra det!! Snälla om ni kan hjälpa till hör av er till mig via mobilen. jag ger den via privat mail!!"
En kommentar på Facebooksidan antyder vartåt det barkar:

Detta kan bli sevärt. Åtminstone för MUST och Säkerhetspolisen.

Uppdatering 17/3 22.45:


Ett dygn efter ovanstående avslöjande publicerar Alghurabaamedia/Deeq Qanyare en ny, till svenska översatt, jihadhymn: "Älskare av jihad".Det råder knappast några tvivel om vilken inriktning de har, arrangörerna till demonstrationen den 23 mars.

Uppdatering 18/3 10.50:

Deeq Qanyares profilbild på FB
Användaren Alghurabaamedia/Deeq Qanyare, som med all sannolikhet är en och samma person (en somalier bosatt i Sverige), och som är en av arrangörerna till demonstrationen kommande fredag, och som alltså vid sidan om detta distribuerar ansenliga mängder jihadpropaganda, anklagar nu undertecknad för att sprida islamofobi och hat, något han påstår i en kort snutt på Youtube.

Klippet har titeln "Stoppa Islamophobia bloggen gudmundson" och består av stillbilder och textraderna "Varning! Denna blogg är islamofobisk", "en spridare av islamofobi gudmundson" samt uppmaningen "anmäl bloggen".Alghurabamedia/Deeq Qanyare skriver i samband med Youtubeklippet:
"Abu Said Al-Khudri sade: Allahs Profet sade: "Vem som helst av er som märker något ont, skall rätta till det med sin hand. Om han inte kan det, skall han rätta till det med sin tunga. Om han inte ens kan göra det, skall han göra det i hjärtat [genom att betrakta det som dåligt], för det är den lägsta graden av tro." 
Svenska hatspridare! 
gå och anmälla bloggen  
http://gudmundson.blogspot.se/ 
facebook event 
http://www.facebook.com/events/325094700882219/"
Youtubesnutten är postad på demonstrationens Facebooksida.


Anledningen till anklagelsen tycks vara att jag uppmärksammat den planerade demonstrationen kommande fredag, påtalat evenemangets koppling till jihadism och belyst planen att bränna en docka av president Obama (samt, för övrigt, belagt varje enskilt påstående med citat direkt från källorna). Hur detta gör undertecknad till "lögnare", "hatspridare" och "islamofob" är oklart.

Anklagelsen om islamofobi ingår snarare i en taktisk tradition som dessa extremister vanligen använder: de utmålar sig själva som representanter för islam (trots att de är extremister och sekterister) och påstår att kritik mot dem är förakt för hela religionen. Taktiken stämmer överens med den salafistiska världsbilden, som gör gällande att salafismen inte är någon extrem tolkning, utan tvärtom beskriver den egna sekten som "sann" islam.

Uppdatering måndag 19/3 kl 22.45:

Facebook-sidan och Youtube-reklamen för demonstrationen har släckts ner. Facebookkontot 'Deeq Qanyare' har raderats. Även de två andra Youtube-klippen som nämns ovan är 'removed by the user'. Huruvida det blir någon demonstration är okänt.

onsdag, mars 14, 2012

Rädda Barnen förbjuds av al-Shabaab

Även biståndsorganisationen Rädda Barnen har nu bannlysts av terroriströrelsen al-Shabaab, som kontrollerar stora delar av Somalia. Pressmeddelandet:

"Harakat Al-Shabaab Al Mujahideen’s Office for Supervising the Affairs of Foreign Agencies (OSAFA) hereby permanently revokes the permission of the organisation known as ‘Save the Children’ to operate in any of the regions under the administration of the Mujahideen. 
In addition to the exploitation of children, under the pretence of alleviating child suffering, OSAFA investigation found the organisation to be: 
1 – Distributing more than 4470 cartons of expired porridge to the impoverished children as their basic source of sustenance 
2 – Dealing dishonestly and attempting to offer bribes to authorities at the administration office 
3 – Advancing their cause through the pursuance of illicit, deceptive, and often corrupt, means 
4 – Failing to comply with the rules and regulations set out for foreign organisations and that are stated under the OSAFA agreement 
5 – Failing to respond to OSAFA’s repeated requests for explanation and clarification of the events that had transpired over the months 
Harakat Al-Shabaab Al Mujahideen strives to protect the welfare of the entire Muslim population of Somalia and will implement all necessary safety measures to dissuade competing organisations from degrading their quality of life. When warnings become ineffective, however, Harakat Al-Shabaab Al Mujahideen, will be left with no option but to terminate services and close down organisations deemed detrimental to the health of the local population. 
Office for Supervising the Affairs of Foreign Agencies (OSAFA)
'Safeguarding the welfare of the Muslim Ummah'"
Rädda Barnens biståndsinsatser i Somalia utförs huvudsakligen av lokalanställd personal, men även svenska biståndsarbetare finns på plats. Dessa riskerar nu dödsstraff om de fortsätter med biståndet.

Svenska debattörer menar ändock att al-Shabaab är "frihetskämpar".

tisdag, mars 13, 2012

Eftersöktes i Marocko; driver nu bolag med svensk al-Qaida-änka

Klockan fem på morgonen natten till den 26 december 2006 stormade omkring tjugo poliser från den marockanska säkerhetstjänsten in i den svenske medborgaren Ahmed Sofris bostad i Tetouan i Marocko. Mannen arresterades – tillsammans med 25 andra personer som greps samma natt i trakterna runt Tetouan – och fördes till fängsligt förvar på hemlig ort. Efter ett och ett halvt år blev det rättegång, där svensken anklagades för att vara del i en terroristcell som värvade och smugglade jihadister till Irak. Sofri dömdes till tre års fängelse, i en rättsprocess som mötte hård (och rimlig) kritik från människorättsorganisationer.

I skriverierna omkring gripandet och rättegången framkom att Sofri varit en av männen runt den svenske medborgaren Mohamed Moumous ökända lägenhetsmoské i Brandbergen. Moumou sprängde sig sedermera till döds i Mosul – han hade då avancerat till andreman i al-Qaida i Irak. Sofri flyttade efter avtjänat straff åter till Sverige, och bor nu i en förort till Stockholm.

En viktig pusselbit i historien om cellen i Tetouan har dock aldrig granskats i Sverige.

Spansk press, som av historiska skäl kan antas ha god inblick i administrationen i vissa marockanska provinser, berättade i samband med gripandet att ytterligare en svensk hade eftersökts i razzian, men att denne hade hunnit lämna landet.

"Ahmed Sufri, un ciudadano marroquí de nacionalidad sueca, también fue detenido. Fuentes de las fuerzas de seguridad marroquís señalaron que llevan varios meses investigando las conexiones entre islamistas radicales en Marruecos y marroquís residentes en Suecia. De hecho, además de a Sufri, se pretendía detener a Osmán Jamlichi, que también reside en Suecia."
Detta att ytterligare svenskar kunde vara inblandade var en uppgift som bara antyddes i svensk press, men dock förmedlades på nätet av bland annat Svensk Israel-information, som översatte från La Razón:
"Utöver Ahmed Sufri hade polisen för avsikt att gripa Osman Jamlichi, en annan utvandrad marockan som också är bosatt i detta skandinaviska land, men som tog till flykten."
Det finns alltid stor anledning att betvivla uppgifter från nordafrikanska säkerhetstjänster. Men jag kan idag avslöja att 'Osman Jamlichi' verkligen bor i Sverige, och att det finns indikationer som talar för att Marocko hade åtminstone något på fötterna när man pekade ut honom.

'Osman Jamlichi' föddes 1979 i Tetouan. Han folkbokfördes (med en något annorlunda stavning än den angivna) i Sverige i november 2003, men är inte svensk medborgare. Han är gift med en av Ahmed Sofris döttrar, och tillsammans har paret ett barn. Den lilla familjen är bosatt i Tensta/Rinkeby.

'Jamlichi' äger ett städbolag verksamt i Storstockholm, som marknadsför sig som ett väletablerat familjeföretag. Bolaget uppges vara grundat 2001, då under annat namn. Städbolaget är intressant, därför att det drivs tillsammans med den svenska änkan till Makram Mejri, som ska ha dött i ett självmordsattentat i Irak sommaren 2010. Makram Mejri, svensk medborgare född i Tunisien 1974, tog värvning i Islamiska Staten i Irak någon gång under vintern 2006/2007, och blev efter sin död hyllad med en propagandafilm från al-Qaida i Irak. Hans änka, en svensk konvertit som också är jihadist (vilket framgår av hennes blogg) och som jag skrivit om åtskilliga gånger, bor i idag Rinkeby. Hon är städbolagets kontaktperson.

Man ska som sagt alltid vara skeptisk gentemot uppgifter från diktaturers säkerhetstjänster. Det ska tilläggas att jag inte funnit några uppgifter om någon jihadistverksamhet idag vad gäller 'Osman Jamlichi'. Förhållandena som beskrivs ovan kan för all del vara slumpens verk. Men då har slumpen sannerligen ordnat det på ett särdeles misstänkt sätt.

fredag, mars 09, 2012

Svenska i gänget bakom "Death to all juice"

Den 5 juni 2010 slog fällan igen. På Kennedy Airport i New York greps Carlos "Omar" Eduardo Almonte och Mohamed Mahmood Alessa när de skulle borda var sitt plan till Egypten för att därifrån ta sig till Somalia och terroriströrelsen al-Shabaab.

Polisutredningen, som kallades Operation Arabian Knight, hade pågått i nästan fyra år, efter tips från allmänheten. De två unga männen hörde till en krets radikala islamister i New York som gjort sig kända både på internet och på gatan.

Det har stundtals varit dråpliga jihadistkarriärer. Den ene mannen, Almonte, blev en av de mest hånade islamisterna på internet efter att han på en demonstration burit ett plakat med påskriften "Death to all juice".

I den radikala kretsen i New York återfanns också Zachary Chesser, som gjorde sig ett namn genom att mordhota upphovsmännen bakom South Park, efter att den populära tv-serien dristat sig till att driva med profeten Muhammed. Chesser, som sedermera erkänt sig skyldig till terroristbrott och dömts till 25 års fängelse, uppmanade för övrigt också till mord på svenske Lars Vilks, och var även aktiv på det svenska jihadistiska webbforumet al-Qimmah.

Dråpligheterna till trots har det funnits all anledning att se allvarligt på den radikala gruppen i New York. Kretsarna kring webbsajten Revolution Muslim och aktionsgruppen Islamic Thinkers Society har inte enbart inkluderat patetiska figurer som Colleen LaRose, som under sitt alias Jihad Jane är mest känd för en misslyckad plan att mörda Lars Vilks, utan också Samir Khan, som drev det engelskspråkiga magasinet Inspire tillsammans med al-Qaidas jemenitiske ideolog Anwar al-Awlaki. Radikalerna i New York har fungerat som extremistisk inspiration för engelskspråkiga unga muslimska män och utgjort en plantskola för så kallad hemodlad terrorism. Zachary Chesser har på senare tid blivit ett forskningsobjekt i USA i ansträngningarna att begripa internetradikalisering.

Inte heller Almontes och Alessas ambitioner ska viftas bort. Genom den extraordinärt långa undercoveroperationen blev deras planer på jihad väl belagda, vilket framgick tydligt i åtalet.

Något som aldrig har framkommit i svensk press är att en svensk kvinna trädde fram i offentligheten i samband med gripandena, till försvar för Mohamed Mahmood Alessa. Kvinnan, som är född 1991 och bosatt i Göteborgsförorten Angered, var förlovad med Alessa, och bedyrade hans oskuld i intervjuer i amerikanska medier.

The Record, en lokaltidning i Bergen i New Jersey där Alessa bor, intervjuade svenskan:
"A Swedish teen who said she planned to wed the accused jihadist from North Bergen claimed Saturday that Mohamed Mahmood Alessa wanted to leave the United States so they could marry and study Arabic in Egypt, not so he could kill American troops. 
The girlfriend, who identified herself as 19-year-old Siham Abedar, said in an interview in Alessa’s living room that Egypt was his final destination, even though authorities say he intended to join up with a terrorist group in Somalia. 
'I know it’s not true,' Abedar said through a black veil. 'I know he wanted to get married. He wanted to have kids. He wanted to do a lot of things. That doesn’t fit with that life, that kind of life they are explaining, that he wanted to do jihad or whatever.' 
Abedar described Alessa as a kind, devout Muslim who liked to work out at a gym and care for his cat, Princess Tuna. 
[...]
But Abedar, who reached out to reporters to share her story, said she got to know a much different Alessa since meeting him through a video chat website about a year ago. The two have regularly talked over the Internet and the phone since then, she said. 
'I think he’s amazing,” she said. “I love everything about him. Words can’t explain how I feel.' 
[...]
Abedar said she was born and raised in Sweden, where she grew up 'Muslim by culture' with about 300,000 other Swedes who share her religion in an otherwise Christian but secularized country. At 13, Abedar sought to deepen her connection to Islam. In pursuit of that goal, she recently moved to Egypt, where she has enrolled in a school to study Arabic and the Quran. 
She said Alessa had plans to meet her there, find a school for himself and marry her. But Abedar said those plans evaporated when a mutual friend in New Jersey called to tell her that Alessa had been arrested. 
Abedar’s version of events could not be immediately corroborated. A round-trip boarding pass seemed to verify her June 9 flight to the United States. 
'I thought it was silly because I knew he was coming to study in Egypt,' Abedar said. 'Why would they charge him with terrorism? Just because he wanted to go and study Arabic, that makes him a terrorist?' 
Distraught by the news, Abedar said she flew Air France from Cairo to New York via Paris to see Alessa, making her first trip to the United States. 
With Abedar in the gallery Thursday, both Alessa and Almonte entered U.S. District Court shackled and flanked by a ring of federal marshals. She heard a judge order them held without bail after prosecutors said there were no conditions that could guarantee their appearance in court or the safety of the community. Assistant U.S. Attorney Andrew Kogan pointed to allegedly incriminating conversations recorded by the FBI.
Abedar recalled Saturday how that first face-to-face encounter shattered her expectations. The couple did not speak. 
'I felt sad because I didn’t think that’s how I would see him for the first time,' Abedar said as she began to weep. 'It hurts.'"
 Svenskan gav också en intervju i CNN tillsammans med Alessas moder.

"The 19-year-old woman, who said her name is Siham, sat at the family's home, cloaked in a niqab, a veil that covers the entire body and face with only a sheer cloth revealing the eyes. She said she met Mahmood Alessa in an online chat room. 
Siham showed CNN her passport stamped June 9, 2010, indicating her arrival at Kennedy airport from Paris, France. She also produced her airline itinerary, which shows that her trip started in Cairo – where, she says, she was waiting for Alessa. 
'We were supposed to get married and study awhile in Egypt. That was the plan,' Siham told CNN. 
She said she moved from Sweden, where she was born to Egyptian parents, to Cairo at Alessa's behest a few months ago. 
When he didn't arrive in Cairo on June 6, she was shocked to learn from a friend in New York that her soon-to-be fiance had been arrested. 
'She told me that Mohamed got arrested for terrorism and that they were saying he was going to Somalia,' Siham said in disbelief. 'So I didn't know what to do; words can't explain what I felt. I was in shock and I couldn't stop crying.' 
She said she boarded a flight and arrived in New York a day before Alessa's arraignment Thursday. It was then that she saw him for the first time, through a veil in a federal courtroom. 
'I didn't have any ticket booked or anything. I just went to the airport and I booked a ticket from there, and I left,' Siham said. 
[...] 
When asked about the rallies Alessa attended, Siham insisted his presence was a show of outrage – not intent. 
'But that doesn't make him a terrorist. That only shows how much he dislikes what the people are doing to the Muslims,' she said. 'That doesn't show he was going to Somalia and do anything.'
Försvarslinjen – han är bara en vanlig upprörd muslim, hon är bara en vanlig muslim – känns igen. Den är flitigt förekommande i extremistkretsar. Det finns dessutom en teologisk förklaring till den. Wahhabiter och salafister anser sig inte vara extremister eller sekterister, de anser sig vara rättrogna muslimer, punkt slut, trots att omgivningen inte ser dem så. När någon som är klädd i niqab kallar någon annan för "vanlig muslim" betyder det inte sällan att bägge är lika extrema.

Därför blir det också intressant att svenskan beskriver sin uppväxt som "kulturellt muslimsk". Hur ser den "kulturellt muslimska" miljön ut i familjen, om dottern bär niqab, vill förkovra sig i sin religion genom att flytta till Egypten, och förlovar sig med en jihadist?

I folkbokföringsregistret kan man först konstatera att CNNs uppgifter om egyptiskt påbrå är felaktiga. Föräldrarna kommer från Marocko: pappan, avliden 2011, föddes i Tetouan 1950 och mamman i Taounil 1964.

En ledtråd kanske finns i svenskans styvmoder. Hon är född i Tetouan i Marocko 1969, folkbokförd i Sverige sedan juni 2003 och svensk medborgare sedan juni 2011 – och tillhör familjen Sofri. Där är det mest prominenta namnet Ahmed Sofri – född i Tetouan 1952, invandrad 1977 och svensk medborgare sedan 1984 – som är känd från Mohamed Moumous ökända lägenhetsmoské i Brandbergen och dömd för terroristbrott i Marocko. En av hans söner står för övrigt åtalad för ett fall av religiöst motiverad misshandel, och är en gång tidigare dömd för en liknande, religiöst motiverad, incident.

Kanske var det ändå inte bara en olycklig slump att svenskans internetförlovning ledde till en terroristrättegång i USA. Huruvida förlovningen är bruten framgår inte.

torsdag, mars 08, 2012

Ytterligare en dömd terrorist nära Charta 2008

I februari avslöjade jag att en styrelseledamot i Charta 2008, som bedriver lobbyarbete för en mjukare terroristlagstiftning i Sverige, är gift med en dömd terrorist. Idag kan jag avslöja att ytterligare en dömd terrorist finns i styrelseledamotens familj.

Det var den 5 mars 1998. Ungefär klockan fem på morgonen slog polisen till mot ett hus i Bryssel där en grupp algerier, misstänkta medlemmar i terroristorganisationen GIA, uppehöll sig. Men motståndet blev hårdare än väntat. Polisen möttes av skottlossning, och en av de misstänkta förskansade sig inne i byggnaden med en automatkarbin. Insatsen pågick hela dagen, och flera personer skadades. Till kvällen stormade polisen byggnaden. Inne hittades sprängmedel, tändanordningar, vapen och stora mängder kontanter.

Totalt greps åtta personer i byggnaden denna dag, och i den påföljande rättegången utdömdes hårda fängelsestraff. Gruppens ledare Farid Melouk fick nio år – han var dessutom redan tidigare dömd i sin frånvaro i Paris för sin inblandning i GIAs bombvåg i Frankrike 1995.

En av dem som dömdes i Bryssel är svensk medborgare. Bakhti Raho Moussa – född 1960 i Oran i Algeriet, folkbokförd i Sverige sedan maj 1989 och svensk medborgare sedan juli 1993 – dömdes till två års fängelse för terroristbrott. Han var enligt uppgift då bosatt i Belgien, men närstående en grupp GIA-sympatisörer som bodde i södra Sverige. I sin besittning hade han jihadistlitteratur, införskaffad i Skandinavien, men ämnad för distribution i Belgien. Han hade tidigare ertappats med falskt pass, under namnet Moulay Abderrahmane, vid gränsen mellan Tyskland och Österrike.

Ingenting som står att läsa i öppna källor pekar mot att Bakhti Raho Moussa har något att göra med terrorism idag. Han bor med sin familj i Lund. Han har enligt svenska sedvanor och myndigheter förvisso aldrig varit gift, men har i Sverige sju barn, som han har fått med två kvinnor.

Ändå är familjen intressant. Mamman till de senaste sex barnen är liksom pappan algerier till ursprunget. Hon är född i Oran, folkbokförd i Sverige sedan juni 1992 och medborgare sedan november 1996. Hennes bror – född i Oran 1961, folkbokförd i Sverige sedan april 1989 men inte svensk medborgare – har i sin tur barn tillsammans med en svensk kvinna som kallar sig Um Anas.

Jag skrev om Um Anas i början av februari, och avslöjade då att hon under sitt egentliga namn Anna Sundberg lobbar för en mjukare terroristlagstiftning i föreningen Charta 2008. Och att hon är gift med algeriern Said Arif, som för närvarande avtjänar ett tioårigt fängelsestraff för terroristbrott i Frankrike. Detta förhållande satte verksamheten i Charta 2008 i ett nytt ljus. Dagens avslöjande stärker det tvivelaktiga intrycket.

Inte bara är styrelseledamoten själv gift med en terrorist. Även hennes svägerska är det. Den så kallade människorättsorganisationen Charta 2008 har alltså en styrelseledamot med två dömda terrorister i familjen. Svårslaget.

tisdag, mars 06, 2012

Återfall efter Guantanamo

Ekot rapporterar att "färre än väntat" och "bara ett fåtal av dem som släppts ur fångenskap från den amerikanska Guantanamobasen på Kuba, återvänder till terrorverksamhet". Detta med anledning av de senaste amerikanska beräkningarna om recidiv.

Enligt Ekot är det "omkring en av sex frisläppta" som återfaller.

Det är snudd på vilseledande journalistik.

För det första kan man ifrågasätta om "omkring en av sex", alltså cirka 15 procent, är att betrakta som lite. Det betyder ju ändå att nästan hundra exfångar återgått till terroristisk verksamhet.

För det andra är underrättelseverksamhet ett område där precisa beräkningar svårligen låter sig göras – ofta kan man inte få bekräftat exakt vad som varit i görningen, och vilka som varit inblandade.

Den enda svenska medborgare som suttit fången på Guantanamo är ett utmärkt exempel på svårigheterna att kategorisera de frisläppta. Den 28 augusti 2009 greps Mehdi Ghezali i Pakistan tillsammans med, bland andra, den i Danmark terroriståtalade svenske medborgaren Munir Awad. Ska man anse att Ghezali är ett exempel på återfall eller inte?

På grund av en mängd svårbedömda ärenden uppger The Office of the Director of National Intelligence inte bara de återfall som verkligen har kunnat bekräftas, man anger också hur många som misstänks ha återfallit.

Av 599 frisläppta är alltså 95 (15,9%) bekräftade återfall. Därtill ska läggas 72 (12%) misstänkta återfall.

Sammantaget ligger således den uppskattade återfallsfrekvensen på 27,9 procent, alltså mer än var fjärde frisläppt, vilket är en liten uppgång jämfört med återfallsberäkningarna för drygt ett år sedan. En återblick på de senaste amerikanska beräkningarna pekar tyvärr på en stadigt uppåtgående återfallsfrekvens.

söndag, mars 04, 2012

Norsk medborgare terrorstämplad

En norsk medborgare född 1959 har igår förts upp på den amerikanska listan över personer som är föremål för sanktioner till förebyggande av terrorism.

KAHIE, Abdullahi Hussein, Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia (individual) [SDGT] -to- KAHIE, Abdullahi Hussein, |Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia; 26 Urtegata Street, Oslo  0187, Norway; DOB 22 Sep 1959; POB Mogadishu, Somalia; nationality Norway; National ID No. 22095919778 (Norway); Passport 26941812 (Norway)  issued 23 Nov 2008; alt. Passport 27781924 (Norway)  issued 11 May 2011 expires 11 May 2020| (individual) [SDGT]
Mannens namn har tidigare figurerat i norsk press i samband med att han greps i Jemen i januari.

Uppdatering måndag:

Uppmärksamma norska läsare informerar att Kahie sattes upp på terrorlistan redan 2001, och att han därtill fördes upp på FN:s sanktionslista samma år. Uppgifterna ovan utgör enbart en komplettering av tidigare terrorstämpling.

Beklagar missförståndet.

fredag, mars 02, 2012

Åtal väckt i Danmark

Idag godkände justitieministern statsadvokatens åtal mot de fyra svenskarna som sitter fängslade i Danmark misstänkta för ett terroristattentat mot Jyllands-Posten.

Planen var att slakta så många som möjligt, och enligt danska TV2 kunde även kronprins Frederik ha dödats – han var samma dag på besök i Jyllands-Postens lokaler för en prisutdelning.