torsdag, mars 28, 2013

Shabaabkrigare från Sverige dömd i USA

Mohamed Ibrahim Ahmed (1, 2) från Sverige har dömts till fängelse i USA. Pressmeddelande från FBI:
"Mohamed Ibrahim Ahmed was sentenced today in Manhattan federal court to 111 months in prison for conspiring to provide material support to and to receive military-type training from al Shabaab, a terrorist organization based in Somalia.

[...] 
Manhattan U.S. Attorney Preet Bharara said, “Mohamed Ibrahim Ahmed traveled thousands of miles to align himself with al Shabaab, to aid their campaign of terror, and to learn their ‘ways of war.’ Today, his journey ends in prison and marks the latest victory in our constant effort to protect Americans from terrorism at home and around the world.” 
[...] 
In early 2009, Ahmed left his home in Sweden and traveled to Somalia in order to support and receive military-type training from al Shabaab. While in Somalia, Ahmed contributed approximately 3,000 Euros to al Shabaab, received training and instruction with respect to bomb-making and bomb-detonation, and purchased an AK-47 rifle, additional magazines, and two grenades. Ahmed subsequently provided the rifle and magazines to an al Shabaab military commander. 
[...] 
Ahmed, 38, a native of Eritrea and a lawful resident of Sweden, was arrested in Nigeria in November 2009. On March 6, 2010, Ahmed was transferred to the custody of the United States and subsequently transported to the Southern District of New York for prosecution.
Ahmed pled guilty in June 2012 to one count of conspiracy to provide material support to a foreign terrorist organization (al Shabaab) and one count of conspiracy to receive military-type training from a foreign terrorist organization (al Shabaab). 
[...] 
Mr. Bharara also thanked the governments of Sweden and Nigeria for their assistance in this matter."

onsdag, mars 27, 2013

Flera jihadister hemma i Sverige igen från kriget i Syrien

Flera jihadister som har stridit i Syrien har återkommit hem till Sverige. Det uppger källor inom olika delar av polisväsendet för undertecknad.

Säkerhetspolisen vill inte uppge hur många som har rest från Sverige till det heliga kriget i Syrien, men säger sig se "en ökande trend sen i somras". I Danmark uppges minst 45 personer ha rest till jihad i Syrien – bland dem kända gängkriminella och ungdomar under 18 år. I Storbritannien uppges att mellan 70 och 100 personer har rest till kriget i Syrien och i Frankrike sägs att minst 50 jihadister har rest till Syrien, för att bara nämna några av de senaste bedömningarna.

I Norge hamnar uppskattningen mellan 10 och 20 egna jihadister i Syrien. Några har också återvänt till Norge, däribland en av de mest namnkunniga jihadisterna, Mohyeldeen Mohammad.

Just återvändande jihadister, med erfarenheter från strid och kanske bombtillverkning, uppges av de flesta europeiska säkerhetstjänster vara ett särskilt allvarligt säkerhetshot. Så sent som igår upprepade svenska Säkerhetspolisen till Sydsvenskan att "De personer som reser blir ett potentiellt hot mot Sverige om de återvänder. Då kan de ha fått både en utökad förmåga och en avsikt att begå attentat här hemma."

Forskningen visar att hotet är reellt, även om det inte ska överdrivas. Den norske forskaren Thomas Hegghammer – som tillhör världens främsta inom fältet – skriver i artikeln Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice between Domestic and Foreign Fighting, publicerad i American Political Science Review i februari, att högst ungefär en av nio heliga krigare i utlandet senare återvänder hem för jihadistiska aktiviteter, men att dessa är farligare än andra som aldrig varit i strid.

"Most foreign fighters do not return for domestic operations, but those who do return are more effective operatives than nonveterans. 
[...] 
My data, with all its limitations, indicate that no more than one in nine foreign fighters returned to perpetrate attacks in the West (107 returnees against 945 foreign fighters). The return rate may well be even lower, because the foreign fighter estimate has a larger upside than that of returnees. On the one hand, this rate suggests that far from all foreign fighters are domestic fighters-in-the-making. On the other hand, a one-in-nine radicalization rate would make foreign fighter experience one of the strongest predictors of individual involvement in domestic operations that we know. The predictive power of other biographic variables—whether nationality, economic status, or any other biographical trait studied so far—does not come close"
Utlandserfarenhet spelar roll. Av de fyra jihadister från Sverige som sitter fängslade i Danmark för att ha försökt slakta personalen Jyllands-Postens redaktion i Köpenhamn har tre rest i olika stridszoner: Afghanistan/Pakistan och Somalia.

Nu har de första jihadveteranerna från Syrien kommit tillbaks till Sverige, enligt källor inom svenskt polisväsende. Endast framtiden kan visa vilken betydelse det får.

Att svenska jihadister i Syrien har experimenterat med sprängmedel vet vi.

måndag, mars 25, 2013

Villkorligt frigiven terrorist bodde hos Shabaabmedlem

Den dömde terroristen Mirsad Bektasevic, som nyligen fälldes för grovt vapenbrott, delade under hösten lägenhet i Göteborg med Mohamoud Jama, en man som deltagit i träningsläger med terroriströrelsen al-Shabaab i Somalia.

Mirsad Bektasevic dömdes 2007 för terroristbrott av riksdomstolen för Bosnien och Hercegovina, efter att ha gripits med vapen, sprängmedel, bombmanualer, självmordsbombarbälte samt videotestamente i en lägenhet i Sarajevo. Straffet blev fängelse i 8 år och 4 månader. 2009 överfördes han till svenskt fängelse. Han frigavs villkorligt den 10 maj 2011.

Under hösten 2012 var Bektasevic folkbokförd hemma hos Mohamoud Jama. Jama dömdes i december 2010 i Göteborgs tingsrätt till fyra års fängelse för stämpling till terroristbrott. Han friades senare i hovrätten, trots att rätten konstaterade att Jama deltagit i al-Shabaabs träningsläger i Somalia och att han uttryckt önskemål om att bli martyr.

Att de två har bott tillsammans noteras i förundersökningsprotokollet från Göteborgs tingsrätt rörande ovannämnda vapenbrott och några andra brott som avhandlats samtidigt (målnr B1631-13). Det grova vapenbrottet lär inte ha med terrorism att göra. Ändå kan det vara värt att notera kopplingarna mellan kända jihadister – och närheten till vapen.

Ur Säkerhetspolisens PM. Maskering gjord av bloggen.
På sidan 41 i förundersökningsprotokollet återfinns en promemoria från Säkerhetspolisen om ett samtal man haft med trafikpolisen i Västra Götaland efter att Mirsad Bektasevic fastnat i en trafikkontroll.

"Personbil XXX XXX stoppades vid påfarten från Torrekullamotet, Mölndal, E6 i riktning mot Göteborg. Det var två personer i bilen. Förare av bilen var Mirsad BEKTASEVIC (870730-XXXX). Bektasevic uppvisade ett serbiskt körkort. Eftersom körkortet inte var giltigt rapporterades han för grov olovlig körning. Trafikpolisen genomförde även en flygande inspektion på bilen som resulterade i en ombesiktning inom en månad.

Bektasevic var vid fordons- och förarkontrollen trevlig mot polispatrullen och påtalade att han inte hade haft med polisen att göra innan. Polispatrullen tyckte att det var anmärkningsvärt att Bektasevic inte kände till sin hemadress, som vid detta tillfälle enligt dataslagning var: c/o Mohamoud Jama, XXXXXXXXXXXXX XX, XXX XXXX, Angered."

Bektasevic dömdes den 15 mars i Göteborgs tingsrätt för olovlig körning. Samtidigt dömdes han för grovt vapenbrott, narkotikabrott, våldsamt motstånd, brott mot knivlagen samt snatteri. Det sammanlagda straffet fastställdes till 6 månaders fängelse – samt att 2 månader av den tidigare villkorliga frigivningen förklarades förverkad.

Jama bor inte längre på adressen.

onsdag, mars 13, 2013

Här hyllar jihadisterna i Syrien den svenske martyren

Kamal Badri, född 1990 och bosatt i Bergsjön i Göteborg, blev den förste svenske medborgaren som rapporterades död i striderna i Syrien. Budskapet om hans död spreds av familj och närstående i slutet av januari, men nådde en bredare svensk allmänhet först en månad senare då Expressen skrev om dödsfallet.

Nu hedras Kamal Badri med en hyllningsvideo från kamraterna i fält. Den syriska gruppen Kataib al Muhajereen, där flera svenskar strider, publicerade idag en video på Youtube till minne av Badri.

Filmen "Shaheed Abu Kamal" är 4.46 minuter lång, finns i både arabisk och engelsk version, och tankades upp på Youtube av den nye användaren "Abu Mujahir" som säger sig finnas i Turkiet.

Filmen presenteras som "en rörande berättelse som alla bör se och ta lärdom av":

"This is the story of the Swedish Mujaahid Abu Kamal who was martyred in the suburbs of Aleppo, Syria. A moving story that everyone should watch and learn from."


Transkribering:
"This is the story of Shaheed Abu Kamal As Swedee. Abu Kamal was born and raised in Sweden to an upper middleclass family. During his early years his older brother used to regularly encourage him to pray and worship Allaah. However when Abu Kamal was approximately 17 years old the desire to please Allaah seemed to burn on it's own and no longer needed any coaxing. 
Abu Kamal was frequently described as kind, friendly, generous, and always helpful. When any one of the brothers had to move to a new house Abu Kamal's phone would ring and a voice would be asking for help. Everyone knew that he would not refuse a call for help. The fact that he was very athletic, fast on his feet and extremely strong even for someone of a much bigger size may also have played a role as well. There would sometimes be sittings where Abu Kamal and several of his friends would sit around with the lights turned out and watch reports of the rape of Muslim women and the slaughter of defenseless families by the enemies of Allaah. They would keep the lights turned off so if anyone would drop a tear for their Muslim brothers and sisters they could do so in private. Abu Kamal was one of those who used to cry and say: "How can we ever live a normal life while the Muslims are suffering?" 
It was at this time that several of his friends were preparing to go to Syria for jihad. He too wanted to go, but he loved his mother dearly and would worry about her. Ultimately, he decided to leave. His mother said to him: "I need you here with me". He would gently reply: "My mothers in Syria need me as well." 
When he crossed the Syrian border, initially he joined Jaysh Al Hur known as the Free Syrian Army. He saw that most of them didn't pray, listened to music, and smoked cigarettes. In short he didn't see much difference between the character of those he was fighting against and those he was fighting alongside of. He cae to Syria to fight to make the word of Allaah uppermost in the land, yet he doubted that the Free Syrian Army shared the same objective. Therefore he decided to leave and go back to Turkey where he would meet his old friend Abu Sulaymaan whom he grew up with and seek his advice. 
Upon meeting Abu Sulaymaan they decided to go back to Syria to talk to some of the people of knowledge inside the country as there was a growing discussion back in Sweden that the jihad in Syria was not obligatory on everyone and since they did not have their parents consent then their jihad wouldn't be accepted from them. However after speaking to some knowledgeable people about the issue, he began to feel reassured that he was indeed on the right path. However, he had one simple problem: what group would he join??? It was at this time that he met some brothers from the Muhaajireen Brigade and spoke to them about some of the issues troubling him. He felt comfortable with the Muhaajireen and felt they understood him. He decided to go back to the Muhaajireen wherein he met a Chechnyan brother who calmly told him that he could stay with them. If he liked what he saw then he could join, if not then he was free to move on. 
Abu Kamal felt right at home with the group that consisted of brothers who came to fight for the sake of Allaah from around the world. 
While on an operation, Abu Kamal was covering Shaheed Abu Fidaa who was attempting to take out one of Assad's oncoming military vehicles with an RPG, when a tank shell slammed into a wall next to him. Shrapnel entered his head in three different places. Abu Qudamah and Abu Fidaa quickly picked him up and carried him to an awaiting ambulance. While in the back of the ambulance he wasn't responsive to any of those around him but he was seen saying: "Laa ilaaha illa Allaah" over and over again. 
Abu Kamal was 22 years old and is buried in the city where he courageously fought to please Allaah. His mother was happy that her baby boy was buried in the land of jihad. We ask Allaah to accept Abu Kamal as a shaheed and to grant him the uppermost part of paradise. 
Ameen."
I eftertexten anges att filmen är "A Muhaajireen Brigade Production", och tittaren uppmanas att "Follow us on Twitter @KMuhajireen".

Uppdatering:

Några reflektioner.

Abu Fidaa och Abu Qudamah
Kataib al Muhajereen är verkligen en blandad grupp. Abu Fidaa och Abu Qudamah, som nämns i samband med det dödande granatsplittret, har tidigare förklarats som martyrer av gruppen. Abu Fidaa sägs ha haft libyskt påbrå på fädernet och algeriskt på mödernet, men ha varit uppväxt i Storbritannien. Abu Qudamah – född i Storbritannien – ska ha haft egyptisk fader och fransk moder. Bägge ska ha inspirerats av släktingar som kämpat i Afghanistan.

Texten i filmen antyder att det svenska inslaget i gruppen dock är betydande. "Åtskilliga av hans vänner förberedde sig för att dra till Syrien för jihad", heter det. I Turkiet stämmer han träff med Abu Sulaymaan, "en gammal vän som han växt upp med", och de bägge bestämmer sig för att återvända till Syrien.

En snabb koll på yttranden från svenskar i Syrien ger en rad namn: Abu Kamal (Kamal Badri), Abu Dhirar (Bherlin Gildo), Abu Sulaymaan, Abu Tauba, Mark Abu Usama, Abu Yaqeen, och jag har också sett namnet Abu Kaka i ett meddelande.

Abu Sulaymaan t v

Bergsjön i Göteborg verkar vara en spännande plats. Därifrån kommer Kamal Badri, Bherlin Gildo, och "Abu Sulaymaan".

"Abu Sulaymaan" visar sitt ansikte i filmen, om det nu är han.

Turkiet är oerhört betydelsefullt som transitland, logistisk bas och semesteranläggning för jihadisterna.

fredag, mars 08, 2013

Svenska jihadister ger råd till kvinnor

Så här på internationella kvinnodagen kan det vara passande med en hälsning hem från en av de svenska jihadisterna i Syrien till kvinnorna på hemmaplan. Nedanstående publicerades ursprungligen den 14 december i den nu nedsläckta Facebookkanalen Svenska Mujahedeen Fi Ash Sham, för att kort därefter, förståeligt nog, tas bort av upphovsmannen.  Tydligen hade jihadisterna många beundrare.

"Asalam Aleykom wa Rahmatulahi wa Barakatuh. 
Jag eran svaga broder i Islam vill främst rikta detta råd till Ummahns heder, våra dyrbara systrar i Islam. 
Från mina dagar som jag minns i Sverige var en av mina största drömmar att Allah en dag skulle underlätta för mig att göra hijrah och Jihad tillsammans med mina bröder i Islam, och alhamdulilah för den enorma gåvan och välsignelsen. 
Bland de tankar jag också hade var att jag skulle kunna få en möjlighet att ge ett råd till mina systrar i Islam kring ämnet om hijrah och jihad. Som jag förstått från historier man hört och från vissa frågor och funderingar som vissa systrar kanske har är att de kanske vill göra hijrah till ard al jihad vart än det må vara, inte enbart Syrien. 
Rådet jag vill ge poängterar just dessa frågor, ifall det är tillåtet för en syster att resa utan en mahram, en syster som har en släkt och familj som är muslimer och inte murtadeen, och som därefter förmodligen tänkt att hon ska gifta sig. 
Wallahi systrar, det är enbart pga av min gheera till er som jag vill att ni in sha Allah fattar rätt beslut och inte slutar upp med att kasta er själva i skamm och förnedring. 
Jag rekommenderar först att ni läser denna fatwa: 
http://islamqa.info/en/ref/161002 
Från den fatwan förstår vi därefter att en syster inte enbart får, utan hon måste resa med eller utan en mahram till ett muslimskt land sålänge som hon från eget beslut och egen uppfattning känner att hon inte kan praktisera sina obligationer till Allah eller om hon för fruktar för sin religiösa hängivenhet, som att frukta för att begå zinah eller fruktar för att bli en murtad om hon stannar kvar i landet hon befinner sig i. 
Wallahi syster, det är uppenbart att ingen förutom du själv som kan besvara på dessa frågor. 
Jag har fått äran och möjligheten att sitta ner och prata med mycket kunniga bröder, alhamdulilah, vi, al mujahideen är omringade av många bröder som memoriserat inte enbart hela Koranen, utan även de sex hadith böckerna och tafsir av Koranen. 
Jag har hört fall om systrar som velat göra hijrah och jihad och gifta sig med mujahideen, men som i slutet av dagen gett sig själva in i en aqd som är ogiltig och som en av de talib ilm själv sa, är zinah som begås aodubillah. 
Så var uppriktig dyrbara syster, var försiktig och ärlig med dig själv, kan du verkligen inte praktisera dina obligationer Allah krävt från dig i Sverige och fruktar du verkligen för att hamna i fitnah? Och glöm situationen som kan uppstå i framtiden i Sverige, döm situationen efter idag, efter nuläget. När Umaar ibn Khattab fick en fråga, frågade han själv om det som personen frågar efter har skett, då han fick ett nej som svar så sa att det inte har någon betydelse då vi dömer efter nuläget, framtiden är dold för oss. 
Som broder vet jag inte vilka svårigheter ni går igenom ifall du är bland de som bär på t.ex. niqab, men personligen, så blev jag alhamdulilah praktiserande i Sverige. 
Jag fann förståelsen av denn rätta aqeedahn och rätt manhaj i Sverige, och jag är säker på att många fler bröder och systrar inte varit praktiserande men som sedan efter uppriktighet och tauwbah vägletts. Vad jag försöker påpeka är att om vi alla gav upp ett jahilya liv och valde att dyrka Allah så som Han vill, i darul kufr wa harb, Sverige med andra ord, har då inte första kravet de lärda satt uppfyllts, att man som syster kan praktisera sina obligationer? 
Och ni ska veta att det finns oenighet och att inte alla shyoukh här i ard al jihad är på åsikten att en kvinna får resa till syrien utan mahram, en av de mest kunniga här bland de som memoriserat böcker och volymer anser att det inte är tillåtet, medans min amir sa det som beskrevs i fatwan jag länkade, en annan ansåg att det var tillåtet, så det finns en viss oenighet. 
Och wallahi ärade syster, från min tid som jag spenderat i jihad så kan jag uppriktigt säga att ifall ni tror att ni ska med på operationer och kriga, bära vapen, ladda vapen, tvätta vapen, så är det bara att kicka ut den tanken från hjärnan. Vi har inte behov av en syster som är täckt i niqab från topp till tå som ska med ut och kriga, fitnahn är för stor och bilden jag får av att se en syster i burka som springer runt i mörkret med sina bröder i Islam med en Ak-47 i handen och som tror att hon kan springa upp och ner från berg och kriga är både absurt och skrattretande. 
Och om ni tror att ni ska samlas i ett och tak och laga mat åt oss så behövs inte det heller, vi har många bröder här som lagar väldigt god mat ma sha Allah. 
Jag ser inget syfte för en syster i darul kufr att komma hit och bara sitta i ett hus hela dagen. Det enda som man skulle ordna är att denna syster gifter sig, och där har vi ännu ett problem, och det är att om hennes far och de andra walis hon har efter sin far är muslimer och inte murtadeen, oavsett hur mycket de förtrycker henne så är deras tillåtelse ett måste för att kontraktet ska vara giltigt, detta vet vi från flera hadither och uttalanden från våra ulema, med viss oenighet såklart då man i hanafi madhab anser att ett giftermåls kontrakt utan walins tillåtelse är giltigt, fast detta kan inte stödjas med starka bevis från Quran och Sunnah. 
Så var mycket försiktig dyrbara syster och låt dig aldrig styras av känslor, depprission, kärlek eller vad det än må vara, tänk först efter noggrant med hjärnan och därefter hjärtat. Låt dig aldrig luras av en persons ord, oavsett hur han ser ut, hur mycket makt, pengar, status, vapen, styrka han än må ha eller vad han må ha. En mycket dyrbar broder gav mig ett sista råd innan vi separerades igår, och det är att tro aldrig på dina egna ögon och öron som källa och beis, endast Koranen och Sunnah och låt ingen vara i ditt hjärta förutom Allah och Profeten (salAllahu aleyhi wa sallam). 
Jag hoppas att med detta råd som Allah alhamdulilah underlättat för mig att skriva att jag inte fått er att tro dåligt om era bröder, al mujahideen, att ingen av er känt sig kränkt eller sur. 
Kom ihåg, granska din situation och var ärlig med dig själv, uppfyller du verkligen kraven för att kunnah göra hijrah till bland annat syrien utan mahram 
Och om du gör det och därefter vill gifta dig utan att din wali vet om det, se då till att bevara din heder genom ett godkännt giftermåls kontrakt, ta med din far, brors, farfars, farbröders och alla andra walis som är vid livet och är muslimer, ha deras nummer i beredskap om du kommer hit så att vi kan kontakta dem och gå igenom den process som då kommer äga rum. Det här är mitt personliga och uppriktiga råd till er, jag skriver dessa meningar öppet och står för dem och har vid mer än ett tillfälle suttit med bröder här och diskuterat denna fråga med de som kanske tror att man kan hämta hit kvinnor och gifta sig med dem utan att ens lyft luren för att kontakta hennes far. 
Allt som var rätt i detta råd är endast från Allah och alla fel och misstag är enbart från mig och shaitan, och må Allahs Fred och Välsignelser vara över Hans Profet och hans följeslagare och hushåll. 
Glöm inte oss i eran duah, eran broder i Islam, Abu Yaqeen.  
Islam Question and Answer - She wants to migrate to a Muslim country without a mahramislamqa.infoThe basic principle is that it is not permissible for a woman to travel unless she has a mahram with her. This has been discussed previously in the answer to questions no. 101520 and 145413. "

torsdag, mars 07, 2013

Vilka bör dödas? Jihadistisk teologi på svenska

Den jihadistiska propaganda som sprids i Sverige är bara i sällsynta fall översatt till svenska. I normalfallet sprids de (oftast) arabiska originalversionerna, eller översättningar till engelska. Man kan anta att den spillra som översätts till svenska anses vara särskilt betydelsefulla verk, åtminstone av den lilla klick som ägnar sig åt att översätta.

När det gäller den jihadpropaganda som sprids på internet utförs, enligt min ringa bedömning, översättningsarbetet av entusiaster som samarbetar med varandra i små grupper eller nätverk, samlade i enskilda webbsajter eller publiceringskanaler. Ett exempel jag tidigare har nämnt är den våldsbejakande webbsajten islam-tawhid.se, med ett fåtal skribenter, som bland annat har översatt propaganda från jihadisterna i Syrien till svenska. Det händer förstås att fundamentalistiska grupper som inte primärt är inriktade på jihad översätter populära verk av exempelvis al-Qaidas imam Anwar al-Awlaki, men nätverk av rent våldsbejakande propagandister är mer sällsynta, och när de dyker upp är de ofta kortlivade.

Propagandakanalen Ummah Nyheter, på Facebook, startades i september 2011 och inriktades omedelbart på att publicera notiser på svenska, utifrån nyheter som plockats på utländska jihadistiska fora. Man sprider också det fåtal fall av jihadistiska filmer med svensk text som finns, exempelvis ett översatt anförande av al-Qaidas Abu Mus'ab al-Zarqawi: "Vår Aqida och Manhaj". Här sprids förstås också den vanliga arabiska och engelska jihadpropagandan, men vad som skiljer ut Ummah Nyheter är ansatsen att skriva introduktioner till denna på svenska.


Ummah Nyheter drar inte så få läsare – i skrivande stund har gruppen Ummah Nyheter 622 medlemmar och 173 personer "gillar" Facebookprofilen Ummah Nyheter (härtill kan läggas det måttligt aktiva kontot Ummah Nytt med 31 anhängare). Drivande kraft tycks vara en (1) individ som kallar sig Ibn Mulaykah.

En riktigt stor ansträngning har Ummah Nyheter dock gjort, i och med texten "Vilka vi bör strida och döda, och varför vi bör strida emot dem och döda dem", en samling argument från Ibn Taymiyyah, en medeltida teolog som jihadister menar legitimerar självmordsbombningar.

Översättningen är ett tydligt försök att ge svensk spridning för en specifik islamtolkning som ger religiös legitimitet åt våld. Texten behandlar den teologiska grundvalen för krigföring, och de begränsningar som det religiösa regelverket sätter upp för våldsanvändningen. I korthet kan man sammanfatta denna tolkning med att det är den högsta av religiösa plikter att döda alla otrogna – även icke rättrogna muslimer – eller tvinga dem till underkastelse. Kvinnor och barn kan dock skonas i de fall de inte utgör hinder för islams utbredning. Dödande anses förvisso som som en synd – men den synd som de otrogna sprider är större.

Något liknande har mig veterligen aldrig tidigare publicerats på svenska.
Vilka vi bör strida och döda, och varför vi bör strida emot dem och döda dem. 
Av Imaam Ibn Taymiyyah rahimahullah.

Shaykh ul-Islaam Ibn Taymiyyah, levererar ett avgörande och dödligt slag mot hycklarna och de som kommer med falska anspråk mot den välsignade Salafi da'wah. Dessa avvikande personer som sätter hinder i vägen för Jihad, som inte existerar, och nedvärderar och förnekar skyldighet av Jihad i vår tid. 
Shaykh ul-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, sade i Majmoo 'il-Fataawa Vol.28 sid 348 
"Den vars da'wahn [inbjudan] av sändebudet sallallahu alayhi wa salama har nått dem. Och den [da'wah] är till Allahs Deen, som han skickades med, och att dem inte svarar på [och acceptera] kallet, det blir då en skyldighet att strida mot dem [1] ” 
"… tills det inte finns mer fitnah [shirk] och Deen [religionen] är endast till Allah ensam." Surah al-Baqarah: 193. 
När Allah skickade sin profet och befallde honom att bjuda skapelsen till hans Deen hade Allah inte gett honom tillåtelse att döda någon eller bekämpa dem förrän efter Hijrah [migrationen] till Medina. Han tillät därefter profeten och de troende där Allah den högste säger, 
”TILLÅTELSE [att kämpa] har de mot vilka ett orättfärdigt krig förs - och Gud har makt att ge dem stöd – de som i strid mot all rätt jagas bort från sina hem därför att de säger: "Gud är vår Herre!" Och om Gud inte höll tillbaka [vissa] människor med andra [som redskap] skulle helt visst kloster och kyrkor, synagogor och moskéer där Guds namn åkallas utan uppehåll, ha jämnats med marken. Ja, Gud skall bistå alla som strävar för Hans sak - hos Gud ligger all styrka, all makt – de som, om Vi ger dem makt och myndighet på jorden, förrättar bönen och ger åt de fattiga och anbefaller det som är rätt och förbjuder det som är orätt. Allt går till sist upp i Gud. .” Surah al-Hajj:39-41.
Sedan efter detta, ålade Allah skyldigheten att strida med Allah Den Högstes talan, 
”DET ÄR en plikt för er att strida och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och [ändå] är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och [ändå] är detta ett ont för er - Gud vet, men ni vet inte.” Surah al-Baqarah:216.

Och i många kapitel i Koranen som uppenbarades i Madeenah är vikten av skyldigheten av Jihad kraftigt betonat på, och [även] att fördöma dem som överger skyldighetern av Jihad, dessa beskrivs med Nifaaq [hyckleri] och [har] en sjukdom i sina hjärtan, som Allah Den Högste säger

”TROENDE! Tag inte era fäder och era bröder till bundsförvanter om de sätter förnekelse högre än tro; de bland er som sluter sig till dem begår orätt [mot sig själva].
Säg: "Om era fäder och era söner och era bröder och era hustrur och er släkt och de ting som ni förvärvar och de varor för vilka ni oroar er att de skall förbli osålda och era ombonade hem - [om allt detta] står ert hjärta närmare än Gud och Hans Sändebud och kampen för Hans sak, vänta då till dess Gud ger Sin vilja till känna; Gud vägleder sannerligen inte dem som visar trots och olydnad."  Surah at-Tawbah:23-24 
och Allah Den Högste säger 
”Inga andra än de som tror på Gud och Hans Sändebud och som inte vacklar i tron och de som kämpar för Guds sak med sina ägodelar och med livet som insats är [verkliga] troende; det är de som är uppriktiga [i sin bekännelse av tron” - Surah Al-Hujuraat:15 
och Allah Den Högste säger 
”DE TROENDE säger: "Varför har inget budskap [med befallning att gå till strid] ännu uppenbarats?" Men när ett budskap med fasta och klara föreskrifter om krig uppenbaras, ser du [Muhammad] hur de som har tvivlets sjuka i sina hjärtan ser på dig med den slocknade blicken hos den som är nära döden. Men vad de bör göra är att lyda [dig] och säga de rätta orden; när [Gud] har fällt avgörandet är det bäst för dem att [kämpa och] lita på Hans ord. 
Skall man kanske vänta av er - om ni vänder ryggen [åt Profeten och hans budskap] - att ni [går tillbaka till ert gamla liv och] stör ordningen på jorden och sprider sedefördärv och river itu alla familjeband? - .”  Surah Muhammed:20-22. 
Och många andra [liknande verser] i Koranen

[1] I de två saheeh samlingar sade sändebudet sallallahu alayhi wa Salama,

“ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلهَ إلَّا اللهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمْ إلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله “ 
”Jag har blivit beordrad att strida mot människorna till dess att de säger: ”Det finns ingen sann gud utom Allah och den som bekänner detta har garanterat sig skyddet av sin egendom och liv från mig, förutom de rättsliga angelägenheterna från Allah och deras räkenskaper kommer att vara upp till Allah att avgöra (#21).

Shaykh ul-Islaam fortsätter, 
"Precis som Allah har högaktat [al-Jihad], högaktar han likaledes folket [av Jihad], i Surah as-Saff där han Den Högste säger 
”TROENDE! Skall Jag berätta för er om en byteshandel som kommer att rädda er från ett svårt lidande? 
[Den består för er del i att] ni tror på Gud och Hans Sändebud och strävar och kämpar för Guds sak med er egendom och ert liv som insats; detta är för er det bästa - om ni bara visste! 
[I gengäld] skall Han förlåta era synder och föra er till lustgårdar, vattnade av bäckar, och de bästa boningar i [detta] Edens paradis; detta är den stora, den lysande segern. 
Och därtill något som ligger er om hjärtat: Guds hjälp och en förestående seger. - Tillkännage detta för de troende!” - Surah as-Saff:10-13
Och talet av Allah den Högste, 
”Menar ni kanske att uppgifterna att ge pilgrimerna vatten och att underhålla den heliga Moskén kan jämföras med vad den gör som tror på Gud och den Yttersta dagen och som strävar och kämpar för Guds sak? Dessa ting har inte samma värde inför Gud. Gud vägleder inte de orättfärdiga. 
De som har antagit tron och utvandrat från ondskans rike och som med sina ägodelar och sina liv [som insats] strävar och kämpar för Guds sak har den högsta rangen inför Gud; det är de som skall vinna den stora segern. 
Deras Herre ger dem det glädjerika budskapet om [Sin] nåd och [Sitt] välbehag och om lustgårdar där Guds gåvor aldrig tryter” - Surah at-Tawbah:19-21 
Och talet av Allah 
”Troende! Om någon av er avsvär sig sin tro, skall Gud [i deras ställe] sätta människor som Han älskar och som älskar Honom, anspråkslösa gentemot [andra] troende, omutligt fasta mot förnekarna av sanningen, [människor] som strävar och kämpar för Guds sak utan att bekymra sig om andras ogillande. Detta är en nåd från Gud, som Han skänker åt den Han vill. Gud når överallt, vet allt”. - Surah al-Maa'idah: 54 
Och Allah den Högste säger även, 
”Människorna i Profetens stad och ökenaraberna i dess grannskap bör inte tveka att följa Guds Sändebud och de bör inte sätta sina egna intressen före hans. Allt vad de måste utstå [i kampen] för Guds sak, törst, trötthet eller hunger, och alla steg de tar som väcker förnekarnas vrede och allt vad de uppnår i kampen mot fienden, [allt] detta räknas dem till förtjänst som goda handlingar. Gud låter inte dem som gör det goda och det rätta gå miste om sin lön. 
Och vad de än ger ut [för Guds sak], vare sig summan är liten eller stor, och var de än vandrar [i Guds ärenden], förs detta upp [i deras bok] för att Gud skall belöna dem för det bästa av allt vad de gjorde”. - Surah at-Tawbah:120-121 
Det som nämnts [i dessa verser] är vad de har åstadkommit genom sina handlingar, och från det glada budskapet om deras handlingar [i livet hädanefter]. Frågorna om Jihad och dess dygder [innehållande] i boken och Sunnah är för många för att räkna upp, och det är på grund av detta som [al-Jihad] är den mest dygdesamma frivilliga handling som människor kan utföra. Det är enhälligt överenskommet av de lärda [av Islam] att jihad är mer dygdig att utföra än Hajj och 'Umrah [pilgrimsfärder] eller än att utför frivilliga böner eller frivillig fasta, såsom det har bevisats i boken och sunnah, i den utsträckningen att profeten sallallahu alayhi wa Salama sa, 
Det huvudsakliga är Islam, dess bärande pelare är bönen, och
dess höjdpunkt är jihad. [1] 
och han sade, 
”Sannerligen finns det i paradiset etthundra nivåer som Allah har förberett åt dem som utför Jihad (strider) för Hans skull. Avståndet mellan var av två nivåer är som avståndet mellan himlen och jorden” – mutaffiqun ’alayh av  Imam al-Bukhari och Imam Muslim i sina två saheeh samlingar. 
Och Profeten sallahu alayhi wa salama sade också, 
"Den vars fötter är täckta av damm [genom att utföra al-Jihad] för Allahs sak, Allah har förbjudit Helveteselden från att röra honom." återberättad av Imam al-Bukhari. 
Och Profeten sallahu alayhi wa salama sade också, 
”Ribaat [stå på vakt] i en dag och en natt för Allahs sak är bättre än fasta och stå i bön i en månad. Och om han dör [samtidigt som han är på vakt] då kommer Allah att skriva för honom hans vardagliga handlingar ibaadah [som han skulle ha gjort om han hade levt] och förse honom med försörjning och skydda honom från prövningarna [i graven] " återberättad av Imaam muslim. 
I Sunan, 
"[Stående] en dag i Ribaat för Allahs sak är bättre än tusen dagar någon annanstans." 
Och han sallallahu alayhi wa salama sa, 
"Det finns två ögon som helveteselden aldrig kommer att beröra, ögat som grät av Khashiyah [ödmjukhet] inför Allah, och ögat som tillbringar natten i bevakning för Allahs sak." En autentisk hadith som fastställs av Imaam at-Tirmithee . 
Och det har även [autentiskt återberättas] i Musnad av Imaam Ahmad, 
"Stå på vakt i en natt för Allahs sak är mer dygdesam än tusen nätter stående i bön och fasta i dagarna". 
Och i de två saheeh samlingarna, 
"En man sade, O Allahs sändebud, informera mig om något som är likgiltigt med al-Jihad för Allahs sak? Han svarade,"Du har inte möjlighet att göra det.". Så mannen sade "informera mig om det?", Sade han, "Från den tidpunkt då en som går ut för att utföra al-Jihad, kan du fasta kontinuerligt utan att bryta fastan, och stå i bön kontinuerligt utan vila?", Han sade: "Nej", så han sade, "Detta motsvarar al-Jihad." 
I Sunan sade han sallallahu alayhi wa salama,

"Varje ummah har sin Siyaahah [resa/turism] och Siyaahah av min Ummah är al-Jihad för Allahs sak." 
Och detta ämne [al-Jihad] är så omfattande, [så mycket att] inga andra handlingar [i ibaadah] belönas som det, inte heller är de så dygdiga som det är." 
FOTNOT [1] En da'eef [svag] hadeeth samlades in av Imaam at-Tirmidhee och Imam Ahmad, som dock är rätt i sin mening, även om hadithens isnaad är svag.

Shaykh ul-Islam rahimahullah fortsatte och sade: 
"Och den [överlägsna statusen av al-Jihad] är uppenbar med tanke på de rådande fördelarna med al Jihad för både den som utför den och andra, både i detta världsliga liv och i livet efter detta. Den [Al-Jihad] omfattar en kombination av olika typer av ibaadaat [dyrkan], aktiv och passiv, eftersom Al-Jihad innehåller [sann] kärlek till Allah Den Högste, ikhlaas [uppriktighet] till Allah, tawakkul [totalt tillit] till Allah. Och sitt liv och rikedomar överlämnade [helt] till Allah. Tålamod uthållighet, [världsliga] avhållsamhet och ihågkommandet av Allah, och [många] andra typer av [rättfärdiga] handlingar som andra handlingar inte omfattar. 
Genom [Al-Jihad] kommer individen och Ummah alltid mellan ett av två utfall, antingen [gudomligt] stöd och [militär] seger eller martyrskap och trädgårdarna i Paradiset. Säkerligen måste man leva och dö, och genom detta sätt [ i al-Jihad], kommer man att vara i extrem lycka i både detta världsliga liv och i livet efter detta, och genom att överge [al-Jihad] kommer den extrema lyckan [i världsliga livet och livet efter detta] att utebli eller minskas. 
Och från folken, finns de som önskar att utföra extremt [svåra] handlingar i deras religiösa och världsliga liv, och [ändå] kommer dessa [handlingar] knappast [uppnå några] fördelar. [Medan] i al-Jihad är mer gynnsamt än alla deras handlingar i både [världsliga och religiösa fördelaktigheter]. [En annan] person kan göra sig upptagen i [al-Jihad] som önskar sig [en enkel] död, eftersom det är det enklaste [minst smärtsamma] av alla [slags] dödsfall [1], och det är det mest dygdiga dödsfallet [2]. 
[1] Det är autentiskt rapporterats i Sunan samlingarna att Profeten sallallahu alayhi wa salama sa, 
"Martyren känner inte något från smärtorna av döden, utom [något] liknande det du skulle känna av sticket av en insekt." 
[2] Från dygder av Martyren är; 
1. Alla hans synder kommer att förlåtas.
2. Änglarna kommer att ge skugga för martyren med sina vingar.
3. Martyrskap garanteras paradiset.
4. Martyren är inne i gröna fåglar i paradiset till yawm al-qiyaamah.
5. De straffas inte i sina gravar [utom om de har en finansiell skuld som inte betalats tillbaka …!!!]
6. Martyren skyddas från terrorn av blåsningen av trumpeten som betecknar Qiyaamah.
7. Han kan medla för 70 av hans familjemedlemmar.
9. Han kommer att känna lugn istället för terror på Domedagen.
10. Änglarna besöker kontinuerligt martyrerna och skickar sina hälsningar till dem.

Shaykh ul-Islam fortsätter 
"Sedan grundandet av den lagstiftade stridandet är al-Jihad, och målet av al-Jihad att göra alla religioner [fullkomligt] för Allah [1], och att göra Kalimah av Allah [Tawheed] överst och högst [2], Så den som hindrar detta bör bekämpas genom enhälligt beslut av muslimerna [ijmaa’]. 
När det gäller de [otrogna] som inte hindrar, eller slåss [mot muslimerna] som kvinnor, barn, munkar, äldre, blinda, den svage och andra [liknande] dem, de flesta lärda är överens om att de är inte ska bekämpas, så länge de inte strider mot oss i deras tal [såsom propaganda eller hets mot muslimer] eller i sina handlingar [såsom att de hjälper dem som strider eller hindrar muslimerna]. [Medan] några av de lärda håller åsikten att de kan alla bekämpas förutom kvinnor och barn, eftersom de [blir] egendom till muslimerna [dvs ghaneemah (krigsbyte)]. 
Den första åsikten är [dock] den korrekta åsikten, som [lagstiftande form]  för att strida. Det är att strida mot dem som kämpar oss, när vi har avsikten att sätta religionen högst. Såsom Allah den Högste säger, 
”STRID för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare”  - Surah al-Baqarah:190 
Och i Sunan [samlingarna av hadith] har det [autentiskt] rapporterade att, "Profeten sallallahu alayhi wa salaam kom över en kvinna som hade dödats i en av striderna, så han stannade och sade till folket:" Hon är inte en som ska ha dödats.", så han sade till en av dem att komma i kapp Khaalid ibn al-Waleed och berätta för honom att inte döda [kvinnor eller] barn eller [icke stridande] tjänare." [Musnad Ahmad 3/488 ], och det har även rapporteras i Sunan att han sade, "Döda inte de mycket äldre, små barn eller kvinnor”[3] 
Så för denna [anledning], har Allah den Högste tillåtit dödandet av människor om det är nödvändigt för skapelsens välfärd, precis som Allah den Högste säger,
"Och förtryck [fitnah] är värre ont än att döda." Sura al-Baqarah: 191 
Så i att döda finns det skada och ondska, men den skada och ondska orsakad av fitnah från dem otrogna [deras hindrande av Allahs religion] är mycket värre. Vad gäller den som inte hindrar inrättandet av Allahs religion, då är hans skada endast mot sig själv. Precis som de lärda har sagt att den som bjuder in till innovation som motsätter sig Koranen och Sunnah, så är hans straff inte som den som är tyst [och som inte bjuder in till det]. Som nämnt i en [autentisk] hadeeth, "en synd som begås privat skadar bara den som utför synden, medan en synd som begås öppet, och som inte hindras, skadar hela samhället. " 
Så av denna anledning förpliktar sharee'ah oss att strida mot dem otrogna, men inte dödandet av fångar bland dem. Om en man av dem fångas i strid eller genom icke-strid, t.ex. fångas på [skeppsbruten] båt eller [genom] att ha gått vilse eller genom list och knep. Då får Imamen [ledaren] göra vad [han beslutar] är bäst, från att döda honom, eller förslava honom eller befria honom eller kräva lösen för honom med egendom eller personer [i utbyte mot sin frihet]. Detta är [den överenskomna åsikten] från de flesta lärda som också är bevisat i Koranen och Sunnah. Några av de lärda anser att kräva lösen har upphävs. 
Så [på så sätt] ska bokens folk bland [judarna och kristna] och Majoos [Zoroastrians] bekämpas tills de accepterar al-Islam [som sin nya tro], eller ".. till dess de betalar skyddsskatten [Jizyah ] med deras händer och dem är förödmjukade” - Surah Tawbah: 29 [4] 
När det gäller de övriga [som hedningarna, Sabierna, etc], skilde sig de lärda om huruvida Jizyah skall tas ifrån dem eller inte, men de generella bland lärda överenskom om att Jizyah inte ska tas från [hedniska] araber. 
[1] Allah säger, 
”Och strid mot dem till dess allt [fitnah] skrik upphör och all dyrkan kan ägnas Gud” 
[2] Sändebudet sallallahu alayhi wa salama sa, 
"Den som strider för att ordet [Kalimah] av Allah ska vara överst, då är han en [som verkligen] är i Allahs väg." [muttafiqun alayh hadith] 
[3] Så Sammanfattningsvis ska kvinnor och barn som inte strider eller förhindrar muslimerna inte heller bli dödade då de blir till ägodel av muslimerna. Medan de kvinnor och barn som strider och förhindrar muslimerna ska dödas som stridande, och detta är majoritetens åsikt av de lärda i Ahl us-Sunnati wa al-Jama'ah. 
[4] Imam Ibni Kathīr rahimahullah, sade i sitt Tafseer gällande denna ayah, 
Allah sade, 
… tills de betalar Jizyah" (Om de inte väljer att omfamna islam)
”… med deras händer” (villig underkastelse i nederlag och undergivenhet)
”… och dem är förödmjukade” (vanärade, förnedrade och nedvärderade) 
Därför är muslimer inte tillåtna att hedra folket av Dhimmah eller upphöja dem över muslimerna, för att de är bedrövade, vanärade och förödmjukade. Imam Muslim återberättade från Abu Hurayrah Radi Allahu 'anhu att Profeten sallallahu alayhi wa salama sa 
”Påbörja inte Salaam till judarna och kristna, och om du möter någon av dem i en väg, tvinga dem till sin smalaste delen” 
Detta är anledningen till varför Ameer ul Mu'mineen 'Umar bin al-Khattab, Radi Allahu' anhu, krävde att hans välkända villkor i betalningen [av Jizyah] skulle uppfyllas av de kristna. Det var det dessa villkor som garanterade deras fortsatta förnedring och skam. 
De lärda i hadeeth berättade från  `Abdur-Rahman bin Ghanam al-Ash` Aree att han sade: "Jag skrev ner [följande] för 'Umar bin Al-Khattab, Radi Allahu' anhu, som villkoren i fredsfördraget han utförde med de kristna i ash-Sham: 
I Allahs namn den nåderike den barmhärtige 
Detta är ett dokument till Allahs tjänare ’Umar befälhavare för dem troende. Från de kristna i ”den och den staden” 
När du (muslimer) kom till oss begärde vi säkerhet för oss själva, våra barn, egendom och anhängare till vår religion. Vi gjorde ett villkor att vi inte kommer att uppföra i våra områden kloster, kyrka, eller en fristad för en munk. Inte heller återställa någon plats för tillbedjan som behöver renovering eller använda någon av dessa byggnader som fiendskap mot muslimer. 
Vi kommer inte att hindra någon muslim från att vila i våra kyrkor om de kommer på dagen eller natten, och vi kommer att öppna dörrarna till våra kyrkor för vägfarande och resande. De muslimer som kommer som gäster, kommer att njuta av boende och mat för tre dagar. Vi kommer inte att tillåta en spion mot muslimer i våra kyrkor och hem eller dölja svek eller förräderi mot muslimer. Vi kommer inte att undervisa våra barn Koranen, offentliggöra handlingar av Shirk, bjuda någon till Shirk eller förhindra någon av våra medmänniskor från att omfamna islam, om de väljer att göra så. 
Vi kommer att respektera muslimer, flytta från våra platser om de väljer att sitta i dem. Vi kommer inte att imitera deras kläder, mössor, turbaner, sandaler, frisyrer, tal, smeknamn och namn titel Vi kommer inte heller rida på sadlar, hänga svärd på axlarna, samla vapen av olika slag eller bära dessa vapen. Vi kommer inte att texta våra stämplar på arabiska, eller sälja alkoholhaltiga drycker. 
Vi kommer att ha den främre [halv] av vårt hår rakat, bära våra sedvanliga kläder var vi än är, bära bälten runt vår midja, avstå från att uppföra kors på utsidan av våra kyrkor. Inte heller visa dem och våra böcker offentligt i muslimska passager och marknader. 
Vi kommer inte att låta klockorna i våra kyrkor höras, utom diskret. Inte heller höja våra röster när vi reciterar våra heliga böcker inne våra kyrkor då muslimer är närvarande, och inte heller höja våra röster med bön på våra begravningar, eller tända ljus facklor i liktåg i muslimernas vägar, eller sina marknader. Vi kommer inte att begrava våra döda bredvid muslimska döda, eller köpa tjänare som fångats av muslimer. 
Vi kommer att vara guider för muslimer och avstå från att störa deras privatliv i sina hem. "När jag gav detta dokument till 'Umar, tillade han till det”. Vi kommer inte att slå någon muslim. 
Detta är de villkor som vi satt mot oss själva och våra anhängare i utbyte mot säkerhet och skydd. Om vi ​​bryter något av dessa löften som vi satte till din fördel mot oss själva, då blir vår Dhimmah (löfte om skydd) bruten och du får göra med oss ​​det som är lovligt för människor av trots och uppror.'' 
Imam Ibni Kathīr nämnde också att sändebudet sallallahu alayhi wa salama tog Jizyah från Zoroastrierna av Hajar. och även från några folk i gränstrakterna till Syrien. 
Shaykh ul-Islam fortsätter; 
"Om en grupp från dem som tillskriver sig till al-Islam, förnekar en del av sharee'ah [den gudomligt uppenbarade lagstiftningen] som kategoriskt är etablerad, blir det då obligatoriskt att strida emot dem. Detta enligt enhälligt överenskommelse av muslimerna, fram tills dess att Deen endast är till Allah. Precis som Abu Bakr as-Siddeeq och följeslagarna Radi Allahu 'anhum' ajma'een stred mot de som vägrade att betala Zakaat. 
Innan de alla kom överens om att strida mot dem så vägrade några av följeslagarna [initialt] att slåss, till exempel när 'Umar ibn al-Khattab sade till Abu Bakr Radi Allahu' anhuma, "Hur kan du strida mot människor när profeten sallallahu alayhi wa salama sade: "Jag har fått order att strida mot folket tills de vittnar om att ingen har rätt att dyrkas utom Allah ensam, och att de också vittnar om att Muhammed är Allahs budbärare, och om de säger det kommer då deras blod och deras egendom att skyddas, förutom det som Allah har rätt över, och deras räkning är med Allah.", så Abu Bakr svarade 'Umar”, och är Zakaat inte från rättigheter till Allah [på deras förmögenhet]? jag svär vid Allah, om de skulle hålla inne en del som de brukade ge till Allahs sändebud kommer jag att strida mot dem på grund av att de undanhöll det". 'Umar sade då: "Det var inget annat än det då jag insåg att Allah hade gett Abu Bakrs hjärta klarhet i frågan om att strida, och jag visste att han hade rätt."

Det har autentiskt blivit etablerat i ett flertal autentiska återberättelser att profeten sallallahu alayhi wa salama, beordrade att Khawaarij [1] ska dödas. Som i hadithen av Ali ibn Abi Taalib som rapporteras i båda saheeh samlingarna, som sade: 
"Jag hörde Allahs sändebud sallallahu alayhi wa salama säga: "det kommer att dyka upp en grupp i slutet av tiden som kommer att vara unga i ålder och ha dåraktiga sinnen. De kommer att tala med tal av de bästa av skapelsen, men iman [sanna tron] kommer inte att nå utanför deras halsar. De kommer utträda från religionen [deen] precis som en pil går igenom sitt mål. Och om du stöter på dem, döda dem, för i att döda dem finns det en stor belöning på Domedagen." 
Och i en hadith samlad av Imam Muslim [i hans Sahih] att Ali ibn Abu Taalib Radi Allahu 'anhu sade: "Jag hörde Allahs sändebud sallallahu alayhi wa salama säga: 
"Det kommer att dyka upp från min Ummah en grupp vars recitation av Koranen kommer att få er recitation att framstå som ingenting [i jämförelse] och deras böner kommer att få era böner att framstå som ingenting [i jämförelse]. De kommer recitera Koranen i tro den blir till fördel för dem, men den kommer att vara mot dem. Deras recitation kommer inte att gå utöver deras halsar. De kommer att lämna al-Islam såsom pilen går igenom sitt mål. Om armén [av muslimer] som skickas för att förfölja dem visste vad deras profet har sagt [om belöningen av att döda dem] då skulle de ha övergett alla sina andra handlingar." 
I auktoritet av Abu Sa'eed al-Khudree Radi Allahu 'anhu, som sade att Sändebudet sallallahu alayhi wa salama sade [om Khawaarij], "De kommer att döda folket av al-Islam och skona folket av idoler, och om jag skulle träffa dem, skulle jag döda dem på samma sätt som ’Aads folk dödades." Denna hadith är överenskommen över av både Imam al-Bukhari och Imam muslim i sina saheeh samlingar. 
I en narration i saheeh samlingen av Imam Muslim står det: "Min Ummah kommer att delas in i två grupper och mellan dem kommer det att finnas en grupp som avfaller [avfälling från al-Islam] De kommer att dödas av den andra gruppen som kommer att vara på Sanningen." Och dessa var den grupp som dödades av befälhavaren för de troende Ali ibn Abi Taalib Radi Allahu 'anhu, när folket av Shaam separerade sig från folket av Iraaq. De blev känd som Harooriyyah. 
Profeten sallallahu alayhi wa salama förklarade att av de två grupperna av Ummah som separerade sig, var den grupp som var med Ali ibn Abi Taalib folket av sanningen, och den grupp som han dödade var dissidenter som hade lämnat fåran av al-Islam. De separerade sig från Jamaa'ah [av Ahl us-Sunnah] och de gjorde blodet och rikedomen av muslimerna juridiskt tillåtet för själva. 
[1] Som Shaykh ul-Islam fortsätter med att förklara, var Khawaarij en avvikande sekt som uppkom i tiden av följeslagarna. De gjorde uppror mot ledningen av följeslagarna och förklarade alla som motsatte sig dem som icke-troende kuffaar. De höll många avvikande uppfattningar i tro, bland dem att de stora synderna [som otukt, stöld mm] orsakar avfall [riddah]. Profeten sallallahu alayhi wa salama informerade oss om att det kommer att finnas en grupp Khawaarij i varje generation, fram till dess att de slåss med Maseeh ud-Dajjal MOT profeten Eesa alayhis salaam. Nivån av avvikelsen bland några av Khawaarij nådde faktiskt avfall [riddah]. Men de flesta av dem är klassade som inom ramen för Islam, men anses som avvikande rebeller och ska därmed stridas som en sådana. 
Shaykh ul-Islam fortsätter; 
"Därför är det obestridligt via både Koranen och Sunnah, och av enhällighet bland Imaamerna av Islam att de som avviker från sharee'ah bör stridas, även om de skulle uttala de två trosförklaringarna. De lärda har [dock] skilda uppfattningar över att [strida] mot en grupp som överger handlingarna från Sunnah som är Raatibah [1] som två enheter av bön innan Fajr bönen.

När det gäller de handlingar som är från Waajibaat [obligatoriska] eller handlingar som är klart förbjudna handlingar och som är välkända av [alla]. Då är det överenskommet att strida mot dem. Tills de [ångra sig och] håller fast vid att be bönerna vid deras föreskrivna tider och att betala Zakaat, och fasta i månaden av Ramadan och göra pilgrimsfärden till huset. Samt att de håller fast vid övergivandet av att utföra förbjudna handlingar, [till exempel] från att gifta sig med [två] systrar, eller konsumera orenligheter, eller överträdelse mot personer och muslimernas egendom och liknande handlingar [av olydnad]. 
Att strida mot sådana människor är obligatorisk, och kan initieras när de har blivit informerade om varför Profeten har beordrat att de ska bekämpas. Om det är de som påbörjar [striden mot] muslimerna, då är det ännu mer obligatoriskt att strida mot dem."
Precis som vi tidigare nämnde; att strida [är föreskrivet mot] dem som förnekar [en del av sharee'ah] eller motorvägs rånare [banditer], så är det ännu mer betydelsefullare att fastställa skyldigheten av al Jihad-mot kuffaar [icke troende] och [mot] de som förnekar en del av sharee'ah, precis som de som vägrade Zakaat och Khawaarij och andra som dem. 
Vi är skyldiga att initiera [strida] mot dem, och att driva tillbaka dem. Att initiera [strida] är en gemensam skyldighet [fardh ul-kifayyah], om någon [av Ummah] utför det, då är resten av [Ummah] undantagna från dess skyldighet, men dess dygd kommer att gå till dem som utför den, precis som Allah säger, 
“ لاَّ يَسْتَوِى الْقَـعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى الضَّرَرِ وَالْمُجَـهِدُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَـهِدِينَ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى الْقَـعِدِينَ دَرَجَةً “ 
DE AV de troende som utan att lida av sjukdom eller lyte stannar hemma kan inte jämställas med dem som med sina ägodelar och livet som insats kämpar för Guds sak. Gud har gett dem som kämpar med sina ägodelar och livet som insats rang långt över dem som stannar hemma: An-Surah an-Nisaa': 95 
Om fienderna attackerar muslimerna, då blir det obligatoriskt för alla dem som attackeras för att driva bort fienderna. Samt en skyldighet mot dem som inte angrips, att hjälpa och stödja dem precis som Allah den Högste sade, 
“ وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ فِى الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ “ 
”…Men begär de er hjälp [därför att de förföljs] på grund av sin tro är det er plikt att lämna dem hjälp,” Surah Anfaal: 72 
Och precis som profeten sallallahu alayhi wa salama, beordrade [oss] att stödja och hjälpa muslimerna, oavsett om det är en person som är en soldat som får betalt för att strida eller inte. Och detta är en skyldighet för varje muslim att utföra med sitt liv och sin rikedom, [vare sig de är] få i antal eller många i antal, marscherande eller ridande. Precis som när muslimer förföljdes av en stor fiende i slaget vid av [al-Khandaq]. Allah ursäktade inte någon från att avstå från striden. Till skillnad från i början, då tilläts några att avstå från al-Jihad och kunde välja att åka för al-Jihad eller förblir sittandes. Snarare  så blev de klandrade [i al-Khandaq] när de frågade Profeten om tillstånd att avstå från al-Jihad. 
“ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُالنَّبِىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِىَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً “ 
Och några av dem bad Profeten [att låta dem återvända och] sade: "Våra hem är utan skydd." Men de var inte utan skydd - vad de ville var att komma bort [från striden]. Surah Ahzaab:13 
Så [att hejda attacker av fienden] är att försvara Deen, hedern och livet [på muslimerna] och detta är den sort utav strid som tvingas [på Ummah]. 
Och [offensiv Jihad] är sorts strid som väljs [frivilligt] för att öka sin [status] i Deen och skrämma fienden som i slaget vid Tabook och liknande till det. Samt är det en form av straff för de grupper som förnekar [en del av sharee'ah]. 
[1] Sunnah "raatibah": de frivilliga handlingar som är kopplade till en obligatorisk handling av dyrkan. 
"När det gäller folk som [muslimerna] i länderna av al-Islam som inte förnekar [del av sharee'ah], då är det [waajib] en skyldighet att se till att de utför sina [religiösa] förpliktelser från de fem pelare av al-Islam och andra skyldigheter. Såsom att uppfylla sina löften, hålla sina förbund i deras [sociala och affärsmässiga] interaktioner och liknande saker. 
De som inte ber sina [obligatoriska] böner i församling, från män eller kvinnor, bör beordras att be dem. Om de vägrar, då borde de straffas tills de ber, genom enhälligt överenskommelse av de lärda. 
Majoriteten av de lärda menar att de bör uppmanas att ångra sig, men därefter, om de [ändå] inte ber efter det, då de ska dödas. När det gäller huruvida de är dödade som en kaafir, eller en avfälling, eller som en faasiq, så finns det två välkända uttalanden [åsikter] i math-hab av Imam Ahmad och andra än honom. Det har befordrats att majoriteten av Salaf bedömde dem vara icke-troende [kaafir] så länge de erkände skyldighet böner. [1] Om de förnekade skyldigheten av bönerna, då var de eniga om att dem är en icke troende [som har förkastat tron ]. 
Föräldrarna är skyldiga att beordra sina barn till bön när de når sju års ålder, och att slå dem [för att inte ber] vid ålder av tio år. Precis som profeten sallallahu alayhi wa salama, har sagt: "beordra dem att be vid sju års ålder, och slå dem [för att inte be] vid tio års ålder och separera dem i sina sängar [pojkar och flickor]." Likaså bör de också beordras att utföra allt annat som krävs för bön som den rituella reningen etc. 
Och från slutförandet av skyldigheten att be, är att de som ansvarar för Masaajid och de Imaamer [som leder bönerna] beordrar dem som ber att be som profeten bad, precis som han sallallahu alayhi wa salama sade, "be dina böner på samma sätt som du ser mig be", berättad av Imaam al-Bukhari, och profeten bad en gång på minbar inför en grupp av hans följeslagare och sade till dem: "jag har gjort detta, så att ni kan lära er be era böner, från min bön." 
[1] Ibn Taymiyyah rahimahullah sade också gällande denna punkt, 
"Och när en människa vägrar att be även om han kommer att dödas [pågrund av sin vägran] då samtycker han inte i sitt inre till skyldigheten av bönen, inte heller kommer han att vara en som etablerar den - och han är en kaafir genom överenskommelse av muslimerna. Detta framgår av de många rapporterna från följeslagarna att en sådan man är en kaafir - och som visas av de autentiska texterna". 
Shaykh ul-Islam rahimahullah fortsätter på sidan 510, 
"Varje grupp som lämnar [genom att överge eller gå emot] något från sharee'ah som är känd och kategoriskt etablerat, blir det då obligatoriskt att strida mot dem genom enhälligt överenskommelse av Imaamerna [dvs seniora lärda] av muslimerna, även om de uttalar Shahaadatayn [de två förklaringarna av tro]. 
Så om de uttalar Shahaadatayn, men [samtidigt] vägrar de att be de fem obligatoriska bönerna, då blir det en skyldighet att strida mot dem tills de ber. Och om de vägrar att ge Zakaat blir det en skyldighet att strida mot dem tills de ger Zakaat, och likaså med de som vägrar att utföra Fastan i Ramadan, eller att utföra pilgrimsfärd till det äldsta huset. 
Likaså [är det en skyldighet att strida] mot dem som vägrar att förbjuda al-Fawaahish [lösaktighet, obscenitet], otukt, spel, eller [förbrukningen av] vin och andra sådana saker som är förbjudna i sharee'ah. 
Likaså [är det en skyldighet att strida] mot dem som vägrar att [använda] sharee'ah domar/lagar gällande [spillandet av] blod, rikedom, ära, handel och andra liknande frågor där domarna [klart finns inom] Kitaab och Sunnah. 
Likaså [är det en skyldighet att strida] mot dem som vägrar att påbjuda det goda och förbjuda det onda, [och de som vägrar att] inrätta al-Jihad mot de icke troende tills de träder in till al-Islam, eller betala Jizyah tributen medan de är förödmjukade. 
Likaså [är det en skyldighet att strida] mot dem som öppet främjar innovationer som motsätter sig Boken och Sunnah, och sättet av Salaf av Ummah och dess Imaamer. Som de som förvränger de gudomligt uppenbarade namnen av Allah och Hans verser i Koranen. De som förnekar de gudomligt uppenbarade namnen och attributen av Allah, eller de som förnekar hans Qadr [gudomliga dekret] och Qadaar [det förutbestämda]. Eller de som förnekar [något från] det som muslimerna har kommit överens om i tiden av Khulafaa "ir-Raashideen [de rätt vägledda khaleeferna]. Eller de som talar på ett dåligt sätt [ta'aan] om de första och främsta av Muhaajireen och Ansaar och de som följer dem i al-Ihsaan [rättfärdighet]. Eller de som strider mot muslimerna tills de lyder dem i sitt motstånd mot den islamiska sharee'ah och andra liknande angelägenheter. 
Allah Högste säger, Och strid mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud Surah al-Baqarah:193 
Så om de gör en del av Deen för Allah, och en annan del för andra än Allah, då blir det en skyldighet att strida mot dem tills all Deen är för Allah ensam. 
Och Allah säger: Troende! Frukta Gud och avstå, om ni är [sanna] troende, från utestående ockervinst. Gör ni inte det skall ni veta att ni befinner er i krig med Gud och Hans Sändebud. Surah al-Baqarah:278-279 
Och denna vers uppenbarades om folket av Taa'if som hade accepterat al-Islam, och de bad, och de fastade, men de handlade med Riba [ocker], så Allah uppenbarade denna vers till dem och beordrade de troende bland dem att lämna vad som återstår från tidigare Riba [transaktioner]. 
Och Allah sade: "Gör ni inte det skall ni veta att ni befinner er i krig med Gud och Hans Sändebud", Och det kan också läsas [i de uppenbarade varianter av recitationer] som "فأذنوا" eller "وآذنوا [" ta del av/uppmärksamma "eller" varnas för], och alla dessa betydelser är korrekta. Och Riba var en av de sista sakerna som förbjöds i Koranen, och det var rikedom, som villigt gavs och togs emot av de berörda parterna, och de har fått ta del om en krigsförklaring av Allah och Hans Sändebud. Så hur gäller det dem som vägrar att avstå från sådant som förbjöds [långt] innan förbudet mot Riba, och som är ett ännu större förbud …?

[Slut på översättningen]. 
Wal Hamdu lillah il Rabil Aalimeen, was salaatu was salaam 'alaa Rasool il Kareem.
[Texten är ursprungligen publicerad av Ummah Nyheter i delar, antagligen efterhand översättningen har färdigställts, varför fetningar och kursiveringar inte har använts konsekvent. I denna bloggpost har några smärre typografiska ändringar gjorts för att underlätta läsningen.]

tisdag, mars 05, 2013

Dansk uppges dödad i Syrien


En dansk man kallad "Abdul Malik" uppges ha dött i strid i Syrien. Enligt Facebooksidan Wake Up Ya Ahlul Sunnah stred Abdul Malik tidigare även i revolutionen i Libyen, där han blev kvar innan han reste till det heliga kriget i Syrien. Abdul Malik sägs ha konverterat till islam för elva år sedan. Han uppges ha dött söndagen den 3 mars.

Man uppger inte vilken grupp Abdul Malik ska ha stridit för, men Wake Up Ya Ahlul Sunnah förmedlar normalt martyrtillkännagivanden från Nusra-fronten och andra al-Qaida-anknutna grupper verksamma primärt i Syrien men också i andra uppror i den så kallade arabiska våren.

Tillkännagivandet av Abdul Mailks död avslutas med en bön om att han ska accepteras som martyr av Allah.

Uppdatering 6/3 kl 07.49:

Det ursprungliga tillkännagivandet av danskens död tycks komma från en nyhetsförmedlare på Facebookkontot قناة الجزيرة الحورانية (facebook.com/algazeera.horan), som på tisdag eftermiddag skrev om danskens historia, hans familjemedlemmar och var han dog:

قصة الشهيد الدنماركي عبد المالك آدم .....
استشهد يوم 3-3-2013 أخي الدي لم اراه ولكن احببته في الله
من سكان مدينة الزاوية ..مسلم دنماركي الأصل ...مواليد 1983
أسلم عبد المالك منذ 11 سنة في الدنمارك..وحل بكثير من البلاد الإسلامية
مثل " اليمن - موريتانيا - الإمارات - مصر -لبنان -ماليزيا - تونس -مصر لبنان"
هروبا من ظلم الكفار له ولعائلته ...وأخيرا استقر به المقام في عنقاء ليبيا "الزاوية" احبهاا واحب اهل الزاية ...يقيم مع احد الاسر الليبيه الكريمه التي احبته و مثل ابنها ووفرت له السكن معهااا في مزرعتهم ...
وعندما اطمئن على عائلته المكونه من زوجته وابنائه زكريا وإسماعيل ومحمد و ابنته عائشة في ليبيا ..قرر الذهاب للجهاد في سبيل الله ونصرة إخوانه في الشام وكانت احد امانيه الشهاده في سبيل الله
استشهد صباح امس في جبل تركمان في سوريا ....
ونحسب أنه صدق الله فصدقه ... فنسأل الله أن يتقبله برحمته ويجعله مع الشهداء في جنات الفردوس .. يالله صبر اهله وذويه .
Google translate översätter detta till:
"Danish story of the martyr Abdul Malik Adam ..... 
Died on 03/03/2013 brother, my father did not see him, but I loved it in God 
Corner of the city's population .. Danish Muslim origin ... born in 1983
Aslam Abdul Malik 11 years ago in Denmark .. solve much of the Islamic countries 
Such as "Yemen - Mauritania - United Arab Emirates - Egypt - Lebanon - Malaysia - Tunisia - Egypt Lebanon" 
Escape from the oppression of the infidels for him and his family ... and finally settled in Phoenix Libya "corner" Ahbhaa and I love the people a Sine ... living with one precious Libyan families that loved and like her son and provided him housing Mahaaa in farm ... 
When reassure the family of his wife and sons Zakaria Ismail Mohammed and his daughter Aisha in Libya .. decided to go for jihad for the sake of God and the support of his brothers in Syria and was one wishes certificate in the name of Allah 
Died yesterday morning in Mount Turkmen in Syria .... 
I daresay that the truth of God and believes ... We ask Allah to accept it mercy and makes him with the martyrs in the Gardens of Paradise .. ÍÇááĺ patience of his family and his family."
Uppdatering 6/3 kl 13.15:

Uppgiftslämnare från Danmark säger att den man som uppges vara dödad kan vara en välkänd dansk jihadist vid namn Kenneth Sørensen, också kallad Abu Zakarya. En tipsare skriver:
"Kenneth Sørensen / Abu Zakarya, en fyr der har været central i jihadi-miljøet i Danmark i tæt på ti år. Ting der taler for, ud over det oplagte: 
1) Den dræbte konverit er født i 1983. Kenneth Sørensen angives som 23 år gammel, da han anholdes i Yemen i efteråret 2006 = født ca 1983 
2) Konvertitten angives at være konverteret for 11 år siden - ca 2002, måske et år før. I en artikel om Kenneth Sørensen angives, at "Da han blev 18 år gik det hele amok" = formentlig konverteret her. Det vil sige 2001. Ikke perfekt match, men tæt på. 
3) Konvertittens ældste søn (udledt af rækkefølgen de listes) hedder Zakaria. Kenneth Sørensens nom de guerre var netop Abu Zakaria. 
Baggrund på Kenneth Sørensen: 
1) I 2006 noteret og smidt ud af retssalen, da han generede indledende retsmøder i Glostrup-terrorsagen (den danske udløber af Maximus-sagen i Bosnien). Kenneth Sørensen skulle have været gode venner med alle anklagede. 
2) Anholdt sammen med en række islamister i Yemen i 2006, da han gik på al-Imam-universitetet. De havde store kontantbeløb og al Qaida-propaganda hos sig, og blev sigtet for at ville smugle våben til al Shabaab. De fleste blev dog siden løsladt, deriblandt Kenneth Sørensen. 
3) Anholdt igen i 2007 sammen med 2-3 islamister, da han var på vej over grænsen til Libanon fra Syrien for at slutte sig til Fatah al-Islam, der førte krig mod libanesiskse soldater det år - 500 dræbte. Kenneth Sørensen blev udvist."
Ett foto på Kenneth Sørensen från TV2 ger också vid handen att det gäller densamme.

Uppdatering 6/3 kl 19.25:

Ett dygn tog det, men nu har alla större danska medier nyheten. Politiken, Jyllands-Posten, Ekstrabladet, Ritzau med flera. Ingen kreddar - inte ens TV2 som RINGDE hem till mig igår kväll - men DR nämner i alla fall "en skandinavisk amatørhjemmeside, der overvåger islamisk ekstremisme på nettet".

Uppdatering 6/3 kl 22.06:

Facebookkontot Abuzaismuel Zaismuel.

Uppdatering 11/3:

Danmarks Radio gjorde ett inslag om danskar i Syrien – primärt om Slimane Hadj Abderrahmane – som hänvisar hit till denna blogg. Reportrarna frågade mig nämligen tidigare om jag sett några bilder på danskarna som kunde bekräfta deras död. Sådant är svårt. Det föreligger alltid osäkerhet.

En Assad-trogen blogg har obehagliga bilder som säkerligen visar Kenneth Sørensen, och en bild som påstås visa Slimane Hadj Abderrahmane. Det sistnämnda är i högsta grad osäkert – bilden är hämtad från en samling libyska "martyrer", sammanställd och redigerad som del i regimpropagandan.

Almokhtsar.com har för övrigt foto på Sørensen i privatmiljö.

Anas Khalifa anhållen misstänkt för grovt skattebrott

Expo rapporterar att predikanten Anas Khalifa på måndagen den 4 mars anhölls misstänkt för grovt bokföringsbrott, grovt skattebrott och grov oredlighet mot borgenär. Brotten ska ha begåtts mellan augusti 2012 och mars 2013.

Anas Khalifa är en tung makthavare i de unga salafistiska kretsarna i Sverige. Han är en ofta anlitad föreläsare runtom i landet, och har en mycket stor krets av anhängare. I skrivande stund, för att ta ett grovt men talande mått, har han 2252 vänner på Facebook (jämför med några tungviktare i islams mittfåra: riksdagsmannen Abdirisak Waberi har 1962 och förbundsordförande Helena Benaouda har 667 vänner).

Khalifa har befunnit sig i blåsväder under närmare ett decennium för sin extrema tolkning av islam. Han  förekom i Magnus Wennerholms banbrytande reportage "Så motarbetas integrationen i Sverige" i Uppdrag granskning 2006, han var centralfigur i Oscar Hedins dokumentär om svenska islamister och hans uttalanden med antisemitisk ton har fått global spridning.

Bestickande är också Anas Khalifas nära band till svenska jihadister – särskilt tydliga i nämnda Oscar Hedins film.

Från Anas Khalifas Facebook.

lördag, mars 02, 2013

Så blev han Sveriges första "martyr" i Syrien

Kamal Babikir Badri, svensk "martyr" i Syrien.
Kamal Badri, född 1990 av föräldrar från Sudan och Finland, folkbokförd i Bergsjön i Göteborg, är den första jihadisten från Sverige som har rapporterats död i Syrien.

I slutet av januari meddelade arabiskspråkiga sudanesiska nyhetssajter (exv 1, 2, 3) att Badri stridit med Nusra-fronten och avlidit efter att ha skadats av granatsplitter i huvudet. Badri ska därefter ha begravits i Aleppo i norra Syrien.

Nusra-fronten, Jabhat al-Nusra, är den tongivande jihadistiska väpnade gruppen i Syrien. Dess mål är att störta Assad-regimen och införa en gudsstat. Rörelsen lockar många tillresta jihadister, och utan den rätta religiösa övertygelsen släpps man inte in. Fronten är terroriststämplad av USA, som betraktar den som en gren av al-Qaida i Irak.

När Expressen nyligen berättade om den dödade jihadisten från Bergsjön hade svenska UD inga uppgifter om mannen. Men offentliga uttalanden från anhöriga och närstående undanröjer eventuella tvivel: Kamal Badri har fallit i strid och nära och anhöriga vill att världen ska få veta det.

Den 26 januari tillkännagavs det så kallade martyrskapet i en svensk muslimsk mejlinglista, "Fatimazahra - Systrar i Islam":
"...Vill på detta sätt tala om för er att en kär broder Kamal Badri har avlidit i Syrien av granatsplitter från en pansarvagn i kriget för rättvisa och rätten att leva och verka i sin tro. 
Må Gud ge honom det bästa i Paradiset och må Gud ta emot honom som Martyr, Ameen.

Kamal Badri har rötter från Finland (mamma Somaya Lappi) och rötter från Sudan (pappa Badri) 
Badri är en känd familj som arbetat för landet Sudan och sett till att det fanns skolor och sjukhus bl.a, även lärda i Islam känd utanför landets gränser. 
Mamma och pappa har uppfostrat sina barn till starka troende muslimer, Alhamdulillahi

Må Gud ge alla stark tro och bistå oss alla i vår strävan och att göra mycket Dua och böner, Ameen.

Med böner och dua från er syster i Islam Mariann Yasmin
Frid."
Det är värt att notera att martyrskapet här ses som en eftersträvansvärd effekt av religiös hängivenhet, och ett exempel på god religiös fostran i hemmet. Och på ett sätt kan det förstås vara hedrande att offra sitt liv för att störta en tyrann som Bashar al-Assad, men Nusra-fronten är nu inte vilken motståndsrörelse som helst, utan en gren av al-Qaida.

Även en annan anhörig betonade samma dag familjens – i synnerhet mammans – religiösa övertygelse som betydelsefull för sonens jihadistiska gärning. På sudanesiska alrakoba.net skrev en nära släkting, i positiva ordalag, att den till islam konverterade mammans religiösa hängivenhet var oerhört stark, och att hon med stolthet skickade sin son till det heliga kriget i Syrien:
"كمال بدري المحارب في سوريا ، الى جوار ربه
01-26-2013 06:15 PM
كمال بدري المحارب في سوريا ، الى جوار ربه
شوقي بدري
shawgibadri@hotmail.com
وانا خارج من السوبرماركت هذا الصباح اتصل بي شقيقي الأصغر بابكر ابراهيم بدري ( العميد ) يبلغني أن كمال ابنه المسمى على عمه ، قد انتقل الى جوار ربه محاربا في سوريا ، وانه اغمي عليه بعد اصابته و لم يفق إلا لينطق بالشهادة ثم يسلم الروح ، و عرفت من العميد بأن زوجته متماسكة .
وبما أن العميد يسكن في مدينة ( يوتيبوري ) في الشاطئ الغربي للسويد و على بعد 300 كلم ، وعندما اقترحت حضوري لمواساته ومواساة شقيقه الأكبر و شقيقته و أمه سمية بدري رفض فنحن عادة لا نقيم مأتما . ووالدته الأوروبية مؤمنة بالله ايمان لا يداخله أي شك . زوجتي السودانية تحكي عن زوجة العميد التي كانت تتألم و تحكي لها عن معاناة الشعب السوري من نظام حافظ الأسد وترسل لها بإستمرار صور ضحايا القصف العشوائي و الأطفال الذين ذبحوا و قطعوا . زوجتي لم تكن تتحمل و صارت تحذف هذه الصور قبل أن تشاهدها .
الأوروبيون عادة يجودون عملهم أو شغلهم . فعندما يعتنقون الإسلام ، يأخذون شعائره بدون تساهل . و السيدة سمية عندما أرسلت إبنها لكي يجاهد في سوريا ، كانت على إقتناع . والسيدة عندما ذهبت إلى السودان وهذا بعد ميلاد ابنها شهاب الدين وقبل ميلاد كمال . سكنت مع زوجها في منزل الأسرة في أمدرمان وسط كمية كبيرة من البشر الدائمين و المتجددين . و أعجبت بالحياة في أمدرمان و العشائرية و صارت أمدرمانية أكثر من الأمدرمانيات . و بالرغم من صغر سنها التي كانت في العشرينات ، إلا إنها كانت بعيدة عن الأشياء المادية . والحياة في أمدرمان جعلتها مسلمة عن إقتناع . و لم تكن تشتكي أبدا أو تتذمر ، تلك كانت أيام لم يكن يحتملها حتي أصلب أهل السودان . فلقد انعدم كل شئ ومرت بأيام السيول و الأمطار و الحر و الذباب و الباعوض ، كانت و لاتزال مؤمنة بحق و حقيقة . و لقد علمت أبنائها حب السودان و الإنتماء له. 
كمال بابكر بدري و بقية الأسرة لم يكن يفوتون فرضا و يصلون جماعة فوالدهم ووالدتهم كعادتنا في أمدرمان يعطون أطفالهم فرصة لكي يصبحوا شخصيات قوية بعد أن يسلحونهم بالأخلاق و القيم . فوالد كمال كان يعرف أمدرمان و بواطنها . و كان له معارف في كل قطاعات المجتمع . وكان يقوم ببيع الأكياس و هو صغير في سوق أمدرمان كمساعدة لأصدقائه الذين يقومون بهذه المهمة كمساعدة لأسرهم. و والدتي كانت لا تعترض على قيامنا بأي نوع من العمل . و كانت رحمة الله عليها تعطينا فرصة لكي نذهب لأي مكان و أن نتعرف بكل الناس . وعندما كنا نذهب الى النيل و أنا في السادسة مع إخوتي ، كانت الخالة (فاطمة الطيب) ابنة أخ الشيخ/ البشير الريح وزوجة الدكتور محمود حمد ، تلوم والدتي من تركها لنا الذهاب الى النيل ووالدتي تقول ( الله في . و تضيف مازحة ، هم كتار كان غرق واحد الباقين برجعوا . أخير من يقعدوا في البيت مكسرين ، وما عارفين الحاصل شنو في الدنيا ) ، و هذا ما آمنت به السيدة سمية بدري و زوجها العميد . 
قبل ثلاث سنوات كنت في طريقي إلى أوسلو لأقدم محاضرة للجالية السودانية عن ( الهوية السودانية) كنت أداعب العميد قائلا( الناس من كل العالم تجي تدرس في السويد ، انتو ترسلوا ولدكم شهاب الي مصر ليدرس في الأزهر ثم الى المدينة في السعودية ). وعندما كان كمال الدين و شهاب الدين يقفان على خدمتنا و كأنهم أولاد أمدرمان قديما الذين يحضرون الإبريق و الصحن للضيوف .كنت أداعبهم قائلا ( أنني إذا لم أكن عمهم و شاهدتهم في أحد المطارات ل(تخارجت) مسرعا )، فبلحاهم المسترسلة والطواقي واللبس الأفغاني الذي يرتدونه دائما يبدون كمجاهدي طالبان . 
أسرة العميد و خاصة زوجته ليس عندهم ( هظار) في الإسلام . ولهذا السبب تركوا السودان عندما أتت الإنقاذ وبالرغم من هذا لا يضيعون فرصة في الذهاب الى السودان في الإجازات ، وهم الآن يشيدون منزلا في أمدرمان . بل إن شهاب قد ذهب بزوجته السويدية و أطفاله الى السودان لكي يعيشوا هناك واستصلح جزء من منزل جده ابراهيم بدري ، ولم يكونوا يخشون العقارب الأمدرمانية بل كانوا يقبضوا عليها و يضعونها في برطمانيات . فشهاب قد ترعرع في أمدرمان ودرس في مدرسة المجلس الإفريقي في بانت غرب و زامل فيها ابن عمته الذي يكبره قليلا محمد صلاح الذي كان يشاركه السكن . 
السيدة سمية و أبنائها مرتبطون ارتباطا قويا بالسودان و أمدرمان ، و هي طباخة ماهرة و عندما يشيد العميد بأكلها قائلا ( الليلة الأكل زي أكل أمدرمان ) فترد نافية و تقول ( لا لا لا ، أكل أمدرمان مافي زيو ) شهاب إن لم يكن متزوجا و عنده أطفال صغار و هو لا يزال في العشرينات لقام بما قام به شقيقه رحمه الله . كمال الدين إن لم يكن صغيرا أيام الحرب الأفغانية لذهب و هذا خياره و نحترمه. كمال لم يكمل العشرين و عندما كان في الثامنة عشرة أتى و معه بعض أصدقائه وهم في طريقهم الى تشيكوسلوفاكيا عن طريق كوبنهاجن التي يفصلنا منها كبري . تشيكوسلوفاكيا كانت تغري الشباب السويدي بالدراسة فيها لأن الحياة فيها رخيصة و الحكومة السويدية تدفع ، و قضينا أيام جميلة ، وتعرف بأبنائي عن قرب و تأثروا به جدا خاصة ابني ( كمال ) . فقد كان مسلما ملتزما ، مهذبا جدا ، قليل الكلام ، ووسيما بدرجة ملفتة ، وجسمه رياضي بعضلات بارزة عندما يذهب الى السودان يسأل عن أقرب جامع و أقرب صالة تمارين (جيم). كان بارا بوالده و والدته و مطيعا جدا ، يؤدي كل ما يطلب و ما لايطلب منه . شقيقه شهاب الدين ملتصق بجامع ( يوتبوري ) و يتواجد فيه أغلب الوقت و لكنه لم يتخلص من ( طمسة أمدرمان) ولسان الرباطاب ، يحب التشنيعات و التنكيت على نفسه و الآخرين ، كلامه مزيج من اللغة العربية الفصحى و الدارجية .
الأوروبيون يتفوقون علينا بأنهم يحسنون عملهم ، ويعملون كل شئ عن إقتناع . عندما حضر كمال الدين في المرة الأخيرة زائرا مع أصدقائه المتواجدون الآن في سوريا ، أعطيناهم بعض الأكل في حاويات بلاستيكية كزوادة في الطريق و أعطيناهم شوك معدنية لا قيمة لها . و هذا الصيف عندما أتى شهاب أحضر معه الشوك و بعض الهدايا من والدته . فهؤلاء يؤمنون برد الأمانة فالشوك بالرغم من عدم قيمتها فهي أمانة ، و المؤمن يرد الأمانة . في الثمانينات تعرفت بسويدي اسمه ( سفين ) في جامعة لند . أسلم و غير إسمه الي ( سيف الدين ) كان عنده غبينة مع آل سعود ، لأن ليس هناك ملكية في الأسلام كما كان يرفض أن يصلي خلف الإمام المغربي لأنه ( ماخد مرضية ) و يتحصل على مرتب من التأمين الصحي و لا يعمل بسبب ظهره ، ولكن ( سيف الدين ) شاهده يركض في السلالم و ينقل عفشا ثقيلا في مسكنه الجديد . ( سيف الدين ) قطع علاقته بي لأنه سلفني ، كتابا عن ملوك الجزيرة العربية و أنا لم أبحث عنه لأرد له الأمانة كمسلم جيد . فأرسل مظروف داخل مظروف به طوابع بريد لكي أقوم بإرسال كتابه . فنحن نأخذ الأمور حتى التدين بطريقة عفوية فأمثال كمال رحمة الله عليه كان الجهاد بالنسبة له جزء لا يتجزأ من الإسلام و يجب تأديته مثل الصلاة و الصوم . فأهل الإنقاذ يبنون لأبنائهم القصور و يأكلون مال اليتيم . رحم الله كمال فلقد كان يؤمن بالإستشهاد في سبيل معتقداته و هو الآن عند عزيز كريم و لن نجزع . كمال دفن في حلب ، و يقولون أن ( الشهداء ) يدفنون في مكان إستشهادهم . 
صورة كمال بملابس الميدان في سوريا . و الثانية صورة شهاب الدين جالسا بجواري و محاطا بثلاثة من أبنائي .
التحية
ع.س شوقي بدري"
Släktingen bifogade också porträttbilden på Kamal Badri i stridskläder.

Att döma av Facebook stämmer bilden av mammans religiösa tro. Hon uppdaterade sin omslagsbild den 5 februari, och infogade där ett korancitat som tycks hänvisa till sonens död: "Och betrakta inte dem som fallit i kampen för Guds sak som döda. Nej, de lever [och] Gud sörjer för dem."

I mammans vänlista på Facebook återfinns änkan efter en annan "martyr" från Sverige: hustrun till svensktunisiern Makram Ben Salem Mejri som dog i strid för al-Qaida i Irak. I övrigt kan man notera att mamman "gillar" al-Qaida-imamen Anwar al-Awlaki.

Kanske är det som det sägs, att äpplet inte faller långt från trädet.
Dödsnotis från sudanesisk nyhetssajt.
Uppdatering 4/3: 

Några dagar senare har mamman ändrat sin Facebookprofil så att hon nu kallar sig "Umm Shaheed Insha'Allah" (dvs moder till en martyr om Gud vill).

Uppdatering 4/3 em:

En detalj jag glömde att skriva om är att Kamal Badri var aktiv inom kampsporten MMA. Även en annan jihadist i Syrien från Sverige, Bherlin Gildo, var aktiv inom samma MMA-klubb: GBG MMA.

Uppdatering 4/3 kväll:

Uppgifterna i denna bloggpost har blivit nyhet i en av de största finska dagstidningarna. Ilta-Sanomat har rubriken "Suomi-taustainen nuorukainen kuoli Syyriassa". IltaLehti har en rewrite, liksom MTV3.

Uppdatering 5/3:

Fler stora finska medier: Helsingin Sanomat, YLE.

Uppdatering 5/3 kväll:

För första gången citeras bloggen i Estland. Landets äldsta dagstidning Postimees rubrik lyder "Süürias hukkus soome päritolu siss".