måndag, mars 25, 2013

Villkorligt frigiven terrorist bodde hos Shabaabmedlem

Den dömde terroristen Mirsad Bektasevic, som nyligen fälldes för grovt vapenbrott, delade under hösten lägenhet i Göteborg med Mohamoud Jama, en man som deltagit i träningsläger med terroriströrelsen al-Shabaab i Somalia.

Mirsad Bektasevic dömdes 2007 för terroristbrott av riksdomstolen för Bosnien och Hercegovina, efter att ha gripits med vapen, sprängmedel, bombmanualer, självmordsbombarbälte samt videotestamente i en lägenhet i Sarajevo. Straffet blev fängelse i 8 år och 4 månader. 2009 överfördes han till svenskt fängelse. Han frigavs villkorligt den 10 maj 2011.

Under hösten 2012 var Bektasevic folkbokförd hemma hos Mohamoud Jama. Jama dömdes i december 2010 i Göteborgs tingsrätt till fyra års fängelse för stämpling till terroristbrott. Han friades senare i hovrätten, trots att rätten konstaterade att Jama deltagit i al-Shabaabs träningsläger i Somalia och att han uttryckt önskemål om att bli martyr.

Att de två har bott tillsammans noteras i förundersökningsprotokollet från Göteborgs tingsrätt rörande ovannämnda vapenbrott och några andra brott som avhandlats samtidigt (målnr B1631-13). Det grova vapenbrottet lär inte ha med terrorism att göra. Ändå kan det vara värt att notera kopplingarna mellan kända jihadister – och närheten till vapen.

Ur Säkerhetspolisens PM. Maskering gjord av bloggen.
På sidan 41 i förundersökningsprotokollet återfinns en promemoria från Säkerhetspolisen om ett samtal man haft med trafikpolisen i Västra Götaland efter att Mirsad Bektasevic fastnat i en trafikkontroll.

"Personbil XXX XXX stoppades vid påfarten från Torrekullamotet, Mölndal, E6 i riktning mot Göteborg. Det var två personer i bilen. Förare av bilen var Mirsad BEKTASEVIC (870730-XXXX). Bektasevic uppvisade ett serbiskt körkort. Eftersom körkortet inte var giltigt rapporterades han för grov olovlig körning. Trafikpolisen genomförde även en flygande inspektion på bilen som resulterade i en ombesiktning inom en månad.

Bektasevic var vid fordons- och förarkontrollen trevlig mot polispatrullen och påtalade att han inte hade haft med polisen att göra innan. Polispatrullen tyckte att det var anmärkningsvärt att Bektasevic inte kände till sin hemadress, som vid detta tillfälle enligt dataslagning var: c/o Mohamoud Jama, XXXXXXXXXXXXX XX, XXX XXXX, Angered."

Bektasevic dömdes den 15 mars i Göteborgs tingsrätt för olovlig körning. Samtidigt dömdes han för grovt vapenbrott, narkotikabrott, våldsamt motstånd, brott mot knivlagen samt snatteri. Det sammanlagda straffet fastställdes till 6 månaders fängelse – samt att 2 månader av den tidigare villkorliga frigivningen förklarades förverkad.

Jama bor inte längre på adressen.