onsdag, mars 27, 2013

Flera jihadister hemma i Sverige igen från kriget i Syrien

Flera jihadister som har stridit i Syrien har återkommit hem till Sverige. Det uppger källor inom olika delar av polisväsendet för undertecknad.

Säkerhetspolisen vill inte uppge hur många som har rest från Sverige till det heliga kriget i Syrien, men säger sig se "en ökande trend sen i somras". I Danmark uppges minst 45 personer ha rest till jihad i Syrien – bland dem kända gängkriminella och ungdomar under 18 år. I Storbritannien uppges att mellan 70 och 100 personer har rest till kriget i Syrien och i Frankrike sägs att minst 50 jihadister har rest till Syrien, för att bara nämna några av de senaste bedömningarna.

I Norge hamnar uppskattningen mellan 10 och 20 egna jihadister i Syrien. Några har också återvänt till Norge, däribland en av de mest namnkunniga jihadisterna, Mohyeldeen Mohammad.

Just återvändande jihadister, med erfarenheter från strid och kanske bombtillverkning, uppges av de flesta europeiska säkerhetstjänster vara ett särskilt allvarligt säkerhetshot. Så sent som igår upprepade svenska Säkerhetspolisen till Sydsvenskan att "De personer som reser blir ett potentiellt hot mot Sverige om de återvänder. Då kan de ha fått både en utökad förmåga och en avsikt att begå attentat här hemma."

Forskningen visar att hotet är reellt, även om det inte ska överdrivas. Den norske forskaren Thomas Hegghammer – som tillhör världens främsta inom fältet – skriver i artikeln Should I Stay or Should I Go? Explaining Variation in Western Jihadists’ Choice between Domestic and Foreign Fighting, publicerad i American Political Science Review i februari, att högst ungefär en av nio heliga krigare i utlandet senare återvänder hem för jihadistiska aktiviteter, men att dessa är farligare än andra som aldrig varit i strid.

"Most foreign fighters do not return for domestic operations, but those who do return are more effective operatives than nonveterans. 
[...] 
My data, with all its limitations, indicate that no more than one in nine foreign fighters returned to perpetrate attacks in the West (107 returnees against 945 foreign fighters). The return rate may well be even lower, because the foreign fighter estimate has a larger upside than that of returnees. On the one hand, this rate suggests that far from all foreign fighters are domestic fighters-in-the-making. On the other hand, a one-in-nine radicalization rate would make foreign fighter experience one of the strongest predictors of individual involvement in domestic operations that we know. The predictive power of other biographic variables—whether nationality, economic status, or any other biographical trait studied so far—does not come close"
Utlandserfarenhet spelar roll. Av de fyra jihadister från Sverige som sitter fängslade i Danmark för att ha försökt slakta personalen Jyllands-Postens redaktion i Köpenhamn har tre rest i olika stridszoner: Afghanistan/Pakistan och Somalia.

Nu har de första jihadveteranerna från Syrien kommit tillbaks till Sverige, enligt källor inom svenskt polisväsende. Endast framtiden kan visa vilken betydelse det får.

Att svenska jihadister i Syrien har experimenterat med sprängmedel vet vi.