söndag, januari 08, 2012

Fängelseimam, ungdomsledare och jihadist i Linköping

Han är muslimsk ungdomsledare, fängelseimam, föreståndare för en islamisk församling i Linköping, omtyckt föreläsare och ordförande för ett nätverk där en hel rad muslimska församlingar och organisationer menar sig "förmedla den sanna bilden av Islam".

Och, kan jag avslöja idag, han kallar Usama Bin Ladin för "käre bror", hyllar talibanernas attacker i Afghanistan, manar till stöd för mujahedinerna i Tjetjenien, sprider vapeninstruktioner och jihadpropaganda, förespråkar införandet av den hårda sharia-lagen även i Väst, postar nashider till Abu Musab al-Zarqawis ära, har kontakt med internationella jihadister, samt säger sig vilja dö som martyr i samma mening som han prisar al-Qaidas krigare.

Han är ytterligare ett exempel på hur extremister tycks röra sig helt obehindrat i islams mittfåra.

Mikael Osman Nilsson, född 1963 och bördig från Umeå men verksam i Linköping, konverterade till islam för två decennier sedan och är idag en religiös ledare som arbetar med ungdomar och kriminella. Han arbetar på Skäggetorps Islamiska Kulturcenter i Linköping, men har även föreläst i Stockholm, Uppsala och Malmö.

Vid ett föredrag i Uppsala Moské år 2007 poängterades hans arbete med ungdomar i presentationen:
"Osman Mikael Nilsson är en svensk revertit sedan 15 år tillbaka, har medverkat i dawah sedan dess och jobbat med ungdomar i Linköping och andra städer."
I en artikel i Östgöta Correspondenten i år beskrevs hans arbete med kriminella.
"Han möter unga kriminella i sina stödgrupper på Skänningefängelset. Han är muslimsk imam och i sitt bostadsområde är han en person som tonåringar och föräldrar vänder sig till med problem."
Den islamiska webbtidningen Alternativ Media har skildrat arbetet på moskén.
"I Linköping träffade jag bror Osman Nilsson som precis har fått en ny lokal för moskén han är verksam för. Kulafa al-rachidin moskén ökar sin yta från 40 till 110 kvadratmeter. Detta var välkommet då de nu har ungefär 100 medlemmar och det råder en stor aktivitet i dess förening. Skäggetorps Islamiska Kultur Center (SIKC) startades 2005. Det fanns ett behov av en bönelokal då det bor många muslimer i området Skäggetorp och många ansåg att det var för långt att ta sig till centrum för bön, där det finns en annan moské."
Som ordförande för det i huvudsak salafistiskt inriktade "Frid – Sveriges Muslimska Nätverk" (grundat 2006 men med oklar grad av aktivitet idag, se archive.org) har han koordinerat en rad muslimska församlingar och organisationer i deras gemensamma arbete "för att förmedla den sanna bilden av Islam".
Vi är en grupp muslimer, revertiter och infödda, som alla är aktiva på olika sätt med dawah och arbete för Islam. Vår idé är enkel. Vi vill binda ihop alla aktiva muslimer och deras organisationer genom ett nätverk för att vi tillsammans ska kunna uträtta så mycket som möjligt för Islam och för muslimer.

Genom Internet har vi ett verktyg och en länk till viktig information, nya idéer och gemensamma aktioner. Organisationen FRID är tänkt som ett övergripande nätverk för Sveriges muslimer. Det krävs ett målinriktat arbete för Islam i Sverige och FRID -Sveriges Muslimska Nätverk vill vi ska bli den plattform som saknas.

FRID kommer att arbeta för att förmedla den sanna bilden av Islam.
Nätverkets största evenemang tycks ha varit konferenserna Aktiv Muslim, som anordnats i Rinkeby Folkets Hus, i Tunabergsskolan och med övernattning i moskén i Uppsala, och i kommunala Garaget i Malmö. Mikael Osman Nilsson har framträtt vid samtliga. Två av föreläsningarna finns tillgängliga på det till nätverket knutna Hikmainstitutets webbplats.

Varför Mikael Osman Nilsson anses lämplig att vägleda ungdomar, arbeta med interner och styra islamiska föreningar är oklart.

Det finns nämligen en annan sida av honom. Den framträder tydligt bland annat i det omfattande bildgalleri av mujahediner som han postat i sin Windows Live-profil.


Men det är främst hans konto på Facebook (i skrivande stund kallar han sig Aboabdallah Swede Osman, men profilen har också hetat Dhulfiqaar Swede, efter ett mytologiskt signifikant svärd) som är nerlusat med jihadpropaganda.I en statusuppdatering skriver han att "efter att vår kära bror Usama lämnat oss har muslimerna sjunkit ner i en djup och farlig dvala", i en annan "Glöm inte att göra dua till mudjahedin som kämpar mot Allah swt fiender världen över Irak, Afganistan, Pakistan, Kashmir, Tjetjenien, Indonesien".

Bland filmklippen Mikael Osman Nilsson postar på Facebook hittar man en instruktionsfilm för automatkarbin, föreläsningar av och en religiös hymn till minne av forne ledaren för al-Qaida i Irak, Abu Musab al-Zarqawi, filmer på talibanattacker, predikningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki, officiella propagandafilmer för al-Qaida samt teologiska argument varför jihad är en plikt för varje muslim. Hans vänlista är inte öppen för insyn, men hans namn dyker upp i kartläggningar av jihadister på internet. Mikael Osman Nilsson propagerar också för dödsstraff för homosexuella, och argumenterar för införandet av sharia-lag även i Västvärlden.

Han har också konto i Google Plus och Picasa, men där har han ännu bara laddat upp tre bilder: två på sig själv och, talande nog, en på en man med raketgevär.

Även för den som dagligen granskar islamisters websajter ter sig denne man extrem, ett undantag på en svensk jihadistscen som annars lärt sig att ligga lågt.

Därför är det ännu märkligare att en rad islamiska föreningar, unga, föräldrar, åhörare och till och med kriminalvården har givit denna man förtroende, och att man låtit honom ge religiös vägledning åt unga och kriminella.

Hur många unga våldsbenägna muslimska män har han fostrat?

(Överkurs: Facebookkontona Aboabdallah Osman och Om Abdulah/Om Malek ser ut att ha anknytning. Och namnvarianten Othman Khattab?)

Uppdatering 9/1: 

Twitterflödet muslimisvearike, och ett bloggerkonto med samma namn. Facebookkontot nerstängt.

Uppdatering 10/1:

Twitterflödet inte längre offentligt.