lördag, november 20, 2004

Unket, Dagens Nyheter!

De senaste två veckorna har jag varit så glad över att Dagens Nyheter är tillbaks på arenan. Vareviga dag har tidningen toppat med ett nytt avslöjande om hur fackförbundstoppar myglat till sig lägenheter - på bekostnad av fattiga, svaga, sjuka och behövande.

Visserligen har DN varit blygsamma med analys av skeendet (planekonomi genererar ju nomenklaturer, vilket kunde understrykas), men ändå måste jag säga att artikelserien varit ett sundhetstecken ifrån en tidning som jag länge ansett avsomnad.

Det nyvunna förtroendet raderades dock snabbt.

Igår publicerade Oivvio Polite den mening som Dagens Nyheter strök ur hans rapportering från Bloggforum (berättar Erik).

Tillsammans med dryga hundratalet likasinnade kom de i måndags till Stockholm Bloggforum, ett seminarium om bloggar som dataförlaget IDG stod värd för. Bland arrangörerna fanns Erik Stattin, Sveriges meste bloggare. Han ledde en paneldiskussion med kvällens akademiker. Kan man lita på dem som bloggar?, var en given fråga. Kan man lita på dem som inte bloggar?, replikerade vetenskapshistorikern Gustav Holmberg. Vad har till exempel alla ickebloggande journalister att dölja? En hel del, om man skall tro bloggaren som avslöjade att DN-journalisten Peter Borgström lånat lite väl flitigt ur New York Times.

Den sista meningen strök alltså Dagens Nyheter.

Unket!