tisdag, december 26, 2006

Kalla kriget igen


Den som vill veta mer om kriget i Somalia kan ha stor glädje av den här aktuella kartan från Wikipedia, som visar vilka distrikt i Somalia som styrs av vem, och var de respektive trupperna befinner sig.

Det är naturligtvis inte första gången etiopier strider mot somalier. Snarare kan man där betrakta krig som del av normaltillståndet sedan tusentals år. Historiskt sett har det som idag är Somalia bestått av stadsstater, eller hövdingadömen, som ivrigt bekämpat varandra, och historiskt sett har Etiopien haft expansionistiska och imperialistiska ambitioner.

Men under senare tid finns det andra aspekter inblandade i krigen. Det är inte bara ett allmänt kaos.

Ett ganska sentida krig mellan Etiopien och Somalia ger en god relief till vad som händer nu. Flera detaljer där har bäring i dagens konflikt.

1977 försökte Somalia införliva Etiopiens sydöstra del Ogaden. Och det är helt naturligt, eftersom Ogaden, trots att det är en del av Etiopien, bebos i huvudsak av etniska Somalier, som i överväldigande majoritet är muslimer. Etiopien har väsentligen varit en kristen nation, även om de idag har en sekulär konstitution.

Regionen Ogaden bär på en av anledningarna till att Etiopen vill slå tillbaks de Islamiska Domstolarnas Förbund. Etiopien vill inte se att den muslimska befolkningen i det egna landet nås av en militant religiös väckelse. De har nog bekymmer med den nationalistiska rörelse som vill befria Ogaden från Etiopien. Kombinationen religion och nationalism skulle kunna bli alltför explosiv för att Etiopiens gränser ska kunna upprätthållas. Så därför slår man till mot islamisterna i Somalia.

Men inget krig som inte har större krafter bakom sig. På sjuttiotalet rådde det kalla kriget. Supermakterna bekämpade varandra i snart sagt varje regional konflikt. Kriget om Ogaden var inget undantag, men möjligen lite rörigare. Från början stöttade Sovjet Somalia. Men när Etiopiens kejsare Haile Selassie störtats och nye diktatorn Mengistu Haile Mariam (nyligen dömd för folkmord) tagit makten så började Sovjet hjälpa Etiopien i hopp om att Mengistu skulle utveckla en kommunistisk stat. Plötsligt fann sig Sovjet i ett krig där man bistod bägge sidor. Sovjet drog tillbaks sitt stöd till Somalia - och istället klev USA in, som tidigare varit lojalt med Etiopien. Vad gör man inte för att komma åt sin fiende? Ingen allians blir omöjlig.

Även idag är konflikten del i ett större spel. På den etiopiska sidan står nu åter USA - inne i Etiopien ligger Camp United, där amerikanska soldater utbildar etiopiska. De Islamiska Domstolarnas Förbund hämtar sina vapen från Libyen, Iran och Saudiarabien och rekryterar erfarna irreguljära krigare ifrån Hizbollah. Och Al Qaida säger öppet att Somalia är en viktig front i deras globala Jihad. Det är uppenbart att striden om Somalia är ett av slagen i vad vi kallar kriget mot terrorismen, men som naturligtvis är ett krig om vilket värdesystem som ska dominera världen. Frihet, jämlikhet och broderskap, eller Det Muslimska Brödraskapet, grovt uttryckt.

Än en gång är Afrika spelplats för högre makter.