fredag, januari 05, 2007

Svenskt fredsrop var islamiststöd

Svensk-somaliska riksförbundet och dess ordförande, förre riksdagskandidaten för socialdemokraterna, Abdirisak Aden, fördömde på juldagen Etiopiens angrepp på Islamiska Domstolarnas Förbund i Somalia.

I pressmeddelandet från riksförbundet krävdes omedelbart tillbakadragande av Etiopiska trupper, med hänvisning till att offensiven stred mot folkrätten och att striderna hotade "att sabotera all försök till fred och dialog mellan somaliska partnerna."

Men det finns skäl att ifrågasätta hur Svensk-somaliska riksförbundet definierar "fred och dialog". Svensk-somaliska riksförbundets och Abdirisak Adens sympatier tycks nämligen varit tämligen ensidiga - till islamisternas fördel.

Den andra juli 2006 arrangerade Abdirisak Aden, under organisationsnamnet "Somalisksvenska nätverket mot krig för fred", en demonstration i Tensta med ett hundratal deltagare. Nätverkets uttalade syfte var att "att stödja traditionella islamiska domstolarnas strävan för fred och skapande av lag och ordning i Mogadishu".

Via telefon medverkade Sheikh Sharif Ahmed, ordförande för Islamiska Domstolarnas Förbund i Somalia. Samme man som bara månader senare förkunnade att Islamiska Domstolarnas Förbund bedrev jihad och inbjöd all världens somalier, inte minst de svenska, att delta i det heliga kriget.

P1 Morgon rapporterade från demonstrationen och i den efterföljande diskussionen försvarade Abdirisak Aden Islamiska Domstolarna:

"Äntligen så har Mogadishu-folket fått lugn och ro. Äntligen så får man gå ut på gatorna. Man kan bli glad, man kan göra det man vill."
Abdirisak Aden såg Islamiska Domstolarnas maktövertagande som en befrielse, som i framtiden skulle leverera valfrihet och demokrati åt somalierna, precis som kommunister i alla tider utlovat folkdemokrati efter en revolutionär period:
"Det är så att om man har varit gisslan under tio år, så är det så att du har blivit befriad, så ska du väl inte säga om de är kommunister eller islamister. Utan folket i Mogadishu är jätteglada, och de har fått tillbaka deras frihet. Så får de ju själva avgöra, så småningom, vem som kommer att vara deras ledare - om det är islamisterna eller den tillfälliga regeringen."
Riktigt så blev det inte. Det ursprungligen uttalade målet kan förstås ha varit social rättvisa och slut på förtryck, men Islamiska Domstolarnas Förbund införde efter att ha ockuperat huvudstaden sharia-lagstiftning genom att ändra konstitutionen. Exakt hur tillämpningen av sharia såg ut är omdiskuterat. Nyhetsrapporter har berättat om dödsstraff för muslimer som inte ber ordentligt, offentliga avrättningar, nedstängda biografer och förbud mot fotbollsmatcher, men nyhetsförmedling från Somalia är alltid osäker. Utan att överdriva kan man nog ge Abdirisak Aden rätt i att graden av "lugn och ro" var hög. Om folk kunde "göra det man vill" är mindre säkert.

Islamisterna i Somalia bär på samma problem som Hizbollah i Libanon, Hamas i de palestinska områdena och Muslimska Brödraskapet i resten av arabvärlden. Med handfast socialt arbete och religiös legitimitet framstår de, precis som kommunisterna en gång gjorde, som den enda pålitliga oppositionen en förtryckt muslim kan engagera sig i. Men den naiva förhoppningen som Aden uttrycker, att de ska få "själva avgöra, så småningom, vem som kommer att vara deras ledare" uppfylls aldrig.

Fredsvännerna i väst idag bär på samma problem som fredsrörelsen hade under kalla kriget. Då undvek västvärldens socialister och pacifister att se att kommunistblocket använde fredsrörelsen, inte för fredens skull, utan för att underlätta den egna expansionen. På samma sätt ekar Abdirisak Adens rop på fred ihåligt - eller i bästa fall naivt.

(ps: Abdirisak Aden är naturligtvis mest känd som en av de tre svensksomalier som fick sina tillgångar frusna genom FNs sanktioner, då han i Al Barakaat bedrivit informell bankverksamhet, något man misstänkte användes för att finansiera terrorism i bland annat Somalia. I augusti 2002 avfördes han från sanktionslistan.)

Uppdatering:

(ps 2: I P1 Morgons rapportering från demonstrationen i Tensta framträdde en annan svensksomalier som sade sig inte se några som helst problem med Islamiska Domstolarnas Förbund. "Nej, ingen nackdel, bara positivt. Det ser fint ut. Ingen nackdel." Hans namn är enligt P1 Ahmed Yusuf. Det är oklart om detta är samma Ahmed Yusuf som fram till augusti 2006 var uppförd på FNs sanktionslista för sitt arbete med Abdirisak Aden i Al Barakaat.)