tisdag, februari 27, 2007

Lästips

Litteraturvetare, religionshistoriker, antropologer, vi som förvånas av bilderna från när shia-muslimer firar ashura, samt - kanske främst - alla som tycker att det är dags att gå i krig med Iran eller Hezbollah kan ha intresse av att läsa en sprillans ny svensk doktorsavhandling som kan ge fördjupad insikt i martyrskapets betydelse för shia-muslimer.

Men visst. Efter att ha skummat den kan jag väl erkänna att avhandlingen inte är lika rolig läsning som när The War Nerd beskrev samma sak, men det beror säkert på att jag inte fattade allt det där om strukturalism och Claude Lévy-Strauss. I vilket fall kan det vara värt att uppmärksamma de fåtal tillfällen det presenteras svensk forskning om islam.

Det är religionshistorikern Torsten Hylén som i sin avhandling analyserat en berättelse som är grundläggande för den shiitiska grenen av islam.

Ur pressmeddelandet:

Berättelsen handlar om profeten Muhammads dotterson Husayn ibn Ali som år 680 kämpade för att återföra den politiska makten till profeten Muhammeds familj. Den version som analyseras är nedtecknad av juristen och historikern al-Tabari (d. 923). Husayn ibn Ali blir vid ett tillfälle tillsammans med sina anhängare och sin familj förrådd och stoppad av en stor armé från den regerande kalifen. De skärs av från all tillgång till vatten på slätten Karbala mitt i öknen och berättelsen återger detaljerat deras situation och den feghet och grymhet som fienden visade.

- Händelsen vid Karbala är intressant att undersöka som en myt i betydelsen en berättelse som är grundläggande för en grupps världsbild och identitet. Berättelsen ligger än idag till grund för martyridealet inom shiitisk islam, säger Torsten Hylén.

Analysen utförs med hjälp av en metod som är inspirerad av den strukturalistiske antropologen Claude Lévi-Strauss. Han menar att alla myter har en djupare struktur som inte är synlig vid en ytlig läsning och som speglar de kategorier en kultur använder för att organisera och ordna sin värld. Torsten Hyléns analys visar bland annat att Husayn, genom sitt exempel och genom den religiösa vägledning han ger, överbryggar klyftan för dem som vill gå från otro till tro, från död till liv – kategorier som samtidigt framställs som oförenliga. Genom att gå i döden för sin tro visar han vägen till det sanna islam.

- Avhandlingen bidrar förhoppningsvis till en större förståelse för martyrskapet i islam, säger Torsten Hylén.
Avhandlingen finns i sin helhet på internet (pdf).