fredag, mars 30, 2007

Jag om Public service, på SVT

SVT Opinion publicerar idag en debattartikel av mig, med anledning av Public service-dagen. Texten handlar om vad Public service har för funktion - alltså ingen alls.

Public service brukar motiveras med att den garanterar medborgarna en saklig och korrekt nyhetsförmedling, att den agerar kulturellt och folkbildande, att den saknar hänsyn till kommersiella intressen och alltså kan vara nyskapande och gå sin egen väg, att den är viktig för det demokratiska samtalet, och att den kan förmedla information även till åsidosatta minoriteter.
Ja, ni kan säkert gissa resten.

Eller, förresten. Slutklämmen kan ni aldrig gissa.
När vi höjer våra glas i en skål på Public service-dagen kan vi med visshet se fram emot att få göra detsamma årligen i all framtid. Men firandet, om än trevligt, kommer att plågas av samma fråga som ställs i Dalarna i juni varje år då man firar Falukorvens dag.

Varför?
Det går bra att diskutera frågan på SVT Opinion, förresten. Det var därför de beställde mitt inlägg.