måndag, april 02, 2007

Ett problem att korrigera

Häromdagen skrev jag att ett av de centrala motiven för Public services existens nästan aldrig framförs eftersom det, underförstått, är lite skämmigt.

Dessutom finns det förstås en annan grund, som sällan eller aldrig framförs: att public service finns av nationalistiska och socialkonservativa skäl, på samma sätt som Svenska Akademien och Dramaten. Att det skulle vara viktigt för det svenska nationalistiska projektet med tv och radio på det svenska språket, som skydd mot opålitliga utländska influenser. Men det säger ju inte ens Sverigedemokraterna.
Den nationalistiska aspekten har dock nämnts, påminner mig Erik Starck i ett mejl. I Dagens Nyheter för två år sedan framträdde den socialdemokratiska politikern Bengt K Å Johansson i en artikel som berörde denna dolda anledning till att vi har Public service.
Den parlamentariska utredningens ordförande, exministern Bengt K Å Johansson (s), tycker att det är ett problem att människor i allt större utsträckning tar del av mer varierade mediekällor:

- Det är ett problem eftersom vi behöver en gemensam grund för att vara en nation, säger Bengt K Å Johansson.
Ja, just det. Om man anser att det är ett problem att medborgarna tar del av varierande mediekällor är det naturligtvis extra viktigt att staten sprider ett sammanhållande kitt i etern.