tisdag, april 24, 2007

Journalister, sök mellanösternstipendiet!

I höstas deltog jag i en kurs i mellanösternjournalistik i Libanon. Det är bland det bästa jag varit med om. Ett späckat schema med intressanta föreläsare på hög nivå, möte med lokala politiker, studiebesök på militära anläggningar, erfarenhetsutbyte med kvalificerade kollegor, och kontaktknytande med lokala journalister.

En vecka i Beirut. Lärdomar för livet.

Gratis. Helt gratis.

Journalistfonden utlyser nu detta stipendium på nytt.

Journalistfonden utlyser tio stipendier till en kurs 11–17 november 2007 i Beirut, Libanon, för dig som har användning för bättre kunskaper om arabvärlden i allmänhet och Mellanöstern i synnerhet. I stipendiet ingår ett förberedande och obligatoriskt seminarium i Stockholm i mitten av oktober.

Kursen ger en bred bakgrund till aktuella politiska, ekonomiska och kulturella frågor i Mellanöstern. Några av ämnena som behandlas är: kolonialismen och dess efterspel, oljan och dess betydelse, Palestinakonflikten, Irakkriget och dess konsekvenser, islams roll i samhället, klantänkandet, etniska och religiösa konflikter, arabnationalismen och framtidsutsikterna för en demokratisk utveckling i området.

Särskild vikt läggs vid hur man som journalist kan arbeta med Mellanöstern som ämne/arbetsfält. Deltagarna får också möjlighet att bygga upp kontaktnät för framtida journalistiskt arbete.

Föreläsningar och möten med arabiska journalister och internationella korrespondenter varvas med studiebesök på redaktioner i Beirut och besök i palestinska flyktingläger och hos etniska/religiösa samfund i Beirut med omnejd.

Utbildningen inleds med ett seminarium i Stockholm där deltagarna orienteras om aktuella frågor. Det förutsätts att stipendiaterna under perioden mellan seminariet i Stockholm och resan läser in vissa bakgrundstexter.

Kursen arrangeras av Fojo på uppdrag av Journalistfonden. Kursledare är frilansjournalisten Peter Löfgren som har lång erfarenhet av att bevaka Mellanöstern för svenska medier.
Sök på Journalistfondens webbplats!