måndag, april 30, 2007

Tajming

I Svenska Dagbladet ser jag att Socialdemokraternas riksdagskansli har värvat helt ny kompetens.

- Vi har alldeles nyss rekryterat två nationalekonomer för den kompetensen hade vi inte.
Men i Dagens Nyheter klargörs att nationalekonomerna inte börjat jobba ännu.
... a-kassan ska stimulera till omställning, inte omöjliggöra den. När vi återtar regeringsmakten avser vi därför att återställa ersättningen från a-kassan till 80 procent av inkomsten, skriver socialdemokraternas ordförande Mona Sahlin ...
Trist, sånt. Ekonomerna kanske hade kunnat hjälpa till med utformningen av politiken.

(via alltid briljanta John Bubbers journal)