fredag, april 27, 2007

Var stolt, Niklas Svensson!

Journalisten Niklas Svensson är en av tre som fälldes för dataintrång. Till Resumé säger han att han ångrar sig.

– Jag begick ett brott som politisk reporter på Expressen. Det är klart att jag ångrar det idag. Tingsrätten har nu klargjort att så får man inte göra, säger Niklas Svensson till Resume.se.
Men Svensson ska inte ångra sig. Han gjorde sin förbannade plikt som journalist, och borde med stolthet bära straffet.

Yttrandefrihetsexperten Anders R Olsson har förklarat varför i Journalisten.
Niklas Svensson fick ett lösenord till socialdemokraternas intranät Sapnet av en ung folkpartist – som fått det av en SSU-are – och använde det för att logga in och läsa. En meddelare gav honom information på ett för IT-samhället typiskt sätt.

För 15 år sedan skulle Svensson ha fått en pärm med SAPs interna cirkulärskrivelser, avsedda endast för partiets förtroendemän. Naturligtvis hade Svensson tittat på innehållet, för att se om där fanns något som borde berättas för allmänheten.

Ingen hade då kommit på tanken att kalla honom brottslig. Det hade varit hans förbannade plikt som journalist att öppna pärmen och läsa.

Men nu förvandlas alltså det som var en plikt till ett brott. Ingen reagerar. Tydligen är hela historien så upphetsande i sig – nästan som Watergate! – att varken reportrar eller redaktionschefer funderar över vad som hänt med de medborgerliga rättigheter som är den fria journalistikens förutsättning.

Begreppet dataintrång skrevs in i brottsbalken på 1990-talet utan att man i förarbetena seriöst diskuterade frågorna om informations- och anskaffarfrihet. Lagregeln lyder nu: ”Den som (…) olovligen bereder sig tillgång till upptagning för automatisk databehandling eller olovligen ändrar eller utplånar eller i register för in sådan upptagning döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år.” (4 kap 9c §)

Det värsta med dataintrångs-skandalen är att en vansinnig ordning nu cementeras. Ledande politiker, jurister och ledarskribenter har i åtta månader offentligen fördömt, med stämmorna darrande av indignation, det moraliska förfallet i fp-leden och den brottslighet som avslöjats. Av prestigeskäl kommer de inte på många år att kunna vända på klacken och förklara att den lagregel som allt ståhej bygger på är orimlig.

Många goda principer begravs i övergången till IT-samhället.
Upp med hakan, Niklas!