söndag, maj 13, 2007

Islamism i Sverige

Fredagens konferens med temat Islamism i Europa, som jag skriver om i SvD idag, var på många sätt fantastisk. Föreläsningarna av exempelvis Melanie Phillips, om multikulturalism kontra pluralism, och Irsjad Manji, om behovet av och möjligheten att muslimer börjar ifrågasätta koranens roll som ofelbar text, var i sig tillräckliga för att göra min dag fulländad.

Men när heldagen var slut kände jag ändå att det saknades en pusselbit. Jag ville se en kvantifiering av problemet. Hur omfattande är den militanta islamismen i Sverige?

En konferens av det här slaget rymmer dock stora möjligheter att mingla med experter på området. Under en av pauserna visade det sig att terrorismforskaren Magnus Norell tillsammans med Karl Sörenson har skrivit en artikel med namnet Islamism in Sweden, som kommer att publiceras efter sommaren i en internationell vetenskaplig tidskrift.

I Islamism in Sweden ger författarna, utlovar de, för första gången en någorlunda robust sammanfattning av hur islamismen ser ut här hemma. De uppdelar fenomenet i tre kategorier: nationalistisk islamism, konstitutionell islamism och jihadistisk islamism, om jag nu kommer ihåg rätt. I den nationalistiska gruppen placeras anhängare till organisationer som Hamas och Hizbollah. Detta är personer som visserligen stödjer politiskt våld, men som bedriver sin kamp främst i hemlandet - och alltså inte utgör något direkt säkerhetshot i Sverige. I den konstitutionellt inriktade islamistfalangen hittar vi dem som vill ändra det svenska samhället i riktning mot sharia - på samma sätt som Mahmoud Aldebe för något år sedan föreslog särlagstiftning för muslimer i Sverige. Här finns egentligen inte heller något direkt säkerhetshot - kanske kan man som sekulär snarast uppleva dem som påträngande och debattglada Livets Ord:are eller Jehovas Vittnen. Om det nu inte är så att de trakasserar medlemmar av den egna folkgruppen för att de försvenskats eller lever utsvävande enligt den religiösa dogmen. Det är i den tredje gruppen säkerhetshoten finns. Och det är också dessa människor som är svårast att hålla uppsikt över. Jihadisterna kan ju, som fallet Mirsad Bektasevic visat, blomma ut till terrorister på ganska kort tid, och rentav sakna koppling till någon svensk grupp, utan istället helt och hållet radikaliseras genom internetkontakter.

Men någon kvantifiering kommer artikeln inte att innehålla. Säkerhetspolisen i Sverige publicerar inte sina uppskattningar, och några andra mätningar tycks inte finnas.

Man får söka sig utomlands för att få en uppfattning. Exempelvis offentliggjorde ju Storbritannien nyligen en siffra på antalet militanta islamister som stod under säkerhetstjänsternas övervakning - MI5 sade sig övervaka 2.000 personer med terroristkoppling.

Den bästa beskrivningen i siffror har dock det tyska författningsskyddet. Verfassungsschutz publicerade sin årsrapport 2005 på engelska (pdf), och däri finns en prydlig uppräkning av militanta islamiströrelser och deras numerär. Tyskland, med sina 80 miljoner invånare, ansåg sig 2005 ha 32.100 islamister. Och då Tyskland har en alldeles egenartad befolkningssammansättning vad gäller det stora turkiska inslaget beräknades anhängarna av olika turkiska islamiströrelser utgöra lejonparten, 27.250, av dessa. Anhängare av arabiska grupper uppgick till 3.350, persiska till 150, och övriga islamister till 1.350.

Tyskland är nästan tio gånger så stort som Sverige. Så om vi, efter att för enkelhetens skull ha exkluderat den turkiska rörelsen, dividerar de tyska siffrorna med 10 så får vi en uppfattning om hur många personer det rör sig om här hemma, grovt men lågt räknat.

Grupp. Antal i Tyskland. Grovt uppskattat antal i Sverige.

Hizbollah: 900. 90.
Hizb ut-Tahrir: 300. 30.
Hamas: 300. 30.
Muslimska brödraskapet: 1300. 130.
Tablighi Jama'at: 500. 50.
Tjetjenska separatiströrelsen: 500. 50.
Övriga: 1050. 105.
Totalt: 4.850. 485.
Det är, som alla kan se, inga stora siffror. Inte ens när man på en höft lägger till de turkiska islamister vi torde ha i landet, eller nyare företeelser som supportrar till Islamiska Domstolarna i Somalia blir man överväldigad. Säg att det finns ungefär 500 personer som är anhängare av militanta islamistiska rörelser i Sverige, som det därför finns skäl för vår säkerhetsapparat att bevaka.

Mer än så kan vi inte veta.

Uppdatering:

I Magasinet Neo (4/2007) uppskattar Magnus Norell antalet islamister i Sverige till 1500. Se mer här.