måndag, juni 18, 2007

Aj då, Totto

Det som Friktion skriver verkar illavarslande, om det nu är sant. Jag har inte kollat uppgifterna. Och det finns säkert en god förklaring. Men det kan vara läsvärt ändå.

Hört talas om Fairfax University i USA? Förmodligen inte. Universitetet har inte utmärkt sig genom högrankade utbildningar eller forskning i världsklass, utan som en mindre nogräknad institution som säljer examina. En av dess tidigare studenter tycks vara Sveriges arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin.

Som de flesta av sina regeringskolleger har Sven Otto Littorin (m) inte mycket till akademiska meriter att ståta med. Av hans biografi att döma blev det ingen examen från Lunds universitet, där han läste 1988 till 1991, om än en C-uppsats i nationalekonomi. Han tycks ha varit desto flitigare i studentpolitiken.

Däremot ska Littorin 1997 ha tagit en MBA-examen från Fairfax University i USA. Han skrev en masteruppsats om “ett tjänsteföretags etableringsstrategi i USA.” Därmed skulle Littorin, förutom Tobias Billström, master i historia från Cambridge, vara den ende som skaffat en examen vid ett utländskt universitet.

Om det nu inte vore för att Fairfax University — av allt att döma — är ett så kallat diploma mill — ett bluffuniversitet.
Nu fäster vi ju ingen vikt vid akademiska meriter i Sverige (vilket gynnar såna som mig, som på sex år i Uppsala inte lyckades med mycket mer än så kallat nätverkande) men det kan ändå vara bestickande att åberopa meriter som inte är helt, eh, meriterande.

(via Dennis)