måndag, juni 25, 2007

Resning

Stången höll i år. Hedern är återupprättad.

Förra midsommar så gick stången i Hjortnäs av när den rests till ungefär 45 grader. Det kändes i själen på alla närvarande. Folk blev modstulna av att dansa runt en stump. Tvivlade på meningen. Nativiteten i byn sjönk.

I år kom den upp. Ordningen är återställd.

Tyvärr hade dock bredbandet i byn havererat, varför jag inte kunnat upplysa läsekretsen om de enastående epos som SvD har lånat sitt namn till.

På lördagen bidrog jag med en text om Centerpartiet, kallad De Nya Mauderaterna, med anledning av Torbjörn Nilssons fina reportage i Fokus.

När Reinfeldt vänder sig mot mitten för att vinna socialdemokratiska röster kan Olofsson smyga upp bakom hans rygg, som De Nya Mauderaterna.
På fredagen skrev jag (pdf) om Robert Putnam, och hans nya upptäckt om vad som händer med etniskt heterogena samhällen.
I dagarna publicerade Scandinavian Political Studies (2007/2) den föreläsning som Robert D Putnam, världsberömd statsvetarprofessor vid Harvard som lanserat idén om socialt kapital, höll när han förra året mottog Skytteanska priset i Uppsala. Här presenterar han sina senaste forskningsrön om vad som händer i samhället i dessa tider av omfattande migration och ökande etnisk diversitet. I bakhuvudet fanns arbetshypotesen att människor som bor på mångkulturella orter utvecklar större förståelse för varandra. Resultatet blev det motsatta:

Ju fler etniciteter det finns i ett samhälle, desto större misstro hyser invånarna mot varandra. Putnam finner att i etniskt heterogena samhällen råder lägre förtroende för lokala politiker och medier, lägre tro på det egna inflytandet, lägre valdeltagande, lägre benägenhet att delta i gemensamma projekt och lägre vilja att arbeta med välgörenhet. Vidare menar Putnam att människor i dessa samhällen har färre nära vänner, upplever sämre livskvalitet, samt tillbringar mer tid framför tv-apparaterna.
Nåväl.

Nu är jag tillbaks i Stockholm. Nu firar vi sommar, som Pettersson sa.