måndag, juni 11, 2007

Round Up

Under helgen har det varit för fint att skriva. Jag har spenderat mycket tid i solen och på uteserveringarna. En osunt stor del av min tid har gått åt att fundera över de vackraste tu inom svensk kulturjournalistik: Expressens Natalia Kazmierska och Svenska Dagbladets Martin Aagård, också känd från Doktor Kosmos. Man hoppas att de skaffar barn, som ett slags kulturjournalistisk eugenik. En überkritiker skulle det bli.

Nåväl.

Dagens ledartext (pdf) handlar om integration, jämställdhet och krav.

För svenskar skiljer 4,6 procentenheter mellan könen när det gäller sysselsättningsgrad. Mellan utlandsfödda är gapet dubbelt så stort. Många av dessa kvinnor lever kanske i patriarkala familjer eller kommer ifrån regioner där de behandlats som andra klassens medborgare, vilket kanske påverkat möjligheten till försörjning, men det är ingen ursäkt för att de ska känna sig så även i Sverige.

Här ligger en enorm utmaning. Integration i praktiken stavas arbete. Därmed inte sagt att arbetsmarknads- och finansministrarna är de enda Nyamko Sabuni behöver arbeta med. De nya jobben kommer enligt statistiken främst de invandrade männen tillgodo. Det skulle troligtvis krävas ett osannolikt uppsving på arbetsmarknaden för att invandrarkvinnorna automatiskt skulle slussas in. Här skulle folkpartiets tankar om krav på motprestation i-bidragssystemen verkligen kunna ha effekt, genom att leda fattiga invandrarkvinnor till utbildning för arbetsmarknadsbehov eller företagande. Det kanske är lättare att bryta en påtvingad tradition om-staten ger incitamenten.

Att invandrarkvinnorna också vill in på arbetsmarknaden är självklart. De är inte annorlunda än vi. Men någonting hindrar dem. Kanske är det vår rädsla för krav.