lördag, augusti 18, 2007

Vilks-utställningen inställd?

Nyligen sade sig tidskriften Minaret tillsammans med Semus, Sekulära muslimer i Sverige, vilja anordna en visning av Lars Vilks bilder av Muhammed som rondellhund och en debatt omkring detta.

Nu tycks det hela hänga i luften. Minarets redaktör Mohamed Omar verkar ha ändrat sig. I ett mejl skriver han att han inte vill arrangera en visning:

Det har framkommit att det finns de som anser att vi genom att arrangera ett samtal mellan Lars Vilks och diverse muslimska kulturpersonligheter därmed blir de första som de facto publicerar hans "verk". Detta var en aspekt som tidigare undgått mig. Jag hade uppfattat publiceringen på nätet som en publicering. Det var en felbedömning.

En utställning i samband med dialogen skulle i så fall innebära att vi blir ansvariga för att publicera Lars Vilks teckningar. Det är ett ansvar jag inte kan axla. Dialog är något gott. Men att bli den som publicerar teckningarna. Nej tack. Med tanke på den kritik jag riktat mot Jyllands-Posten för att de publicerade sina karikatyrer vore det dessutom inkonsekvent och emot mina etiska och konstnärliga principer.

På grund av detta vill jag nu meddela att dialogen blir av och Vilks är som sagt varmt välkommen. Men publiceringen/utställningen av hans bilder får han sköta själv. Tyvärr har tidningar som rapporterat om vårt initiativ endast fokuserat på den eventuella utställningen och inte på dialogen som ju var det centrala då jag fattade mitt beslut.

Mohamed Omar
Semus verkar inte vara med på noterna, utan argumenterar fortfarande för en visning:
I den debatt som vi har följt om Lars Vilks teckningar har vi hamnat i ett låst läge. Detta är på flera plan:
1- Som försvar för yttrandefriheten anser många att de måste visas.
2- De som upplever dessa teckningar kränkande vill inte att de ska visas därför att de upplever dem som en grov överträdelse av en gräns för det som upplevs heligt.
3- Debatten fokuseras i det här fallet på yttrandefrihet kontra självcensur som muslimer blir ansvariga för.

Hur kan man komma ut ur den här positionen? Hur kan vi gå vidare så att debatten om islam kommer till en intelligent nivå där framförallt muslimer är med och sätter agendan för den inomislamiska debatten?

Mitt syfte till att låta visa Lars Vilks teckningar en gång för alla är att vi tar ett steg fram i den här debatten.
SEMUS primära syfte har varit att kunna föra en dialog kring yttrandefrihet, religionsfrihet, konst och demokrati.

DET ÄR DIALOGEN SOM ÄR MÅLET OCH FÖR ATT KUNNA FÖRA DIALOGEN ÄR DET NÖDVÄNDIGT ATT TECKNNIGARNA VISAS UPP.

Om Lars Vilks teckningar inte visas upp, hur kan vi föra en dialog om saken?
Jag tycker det vore djupt beklagligt om visningen inte blev av. Som vi bloggat på SvD:
Minaret med högt i tak

Den muslimska idé- och kulturtidskriften Minaret har tillsammans med föreningen Sekulära muslimer i Sverige, Semus, tagit initiativ att anordna en utställning med konstnären Lars Vilks teckningar av Muhammed.

Ett bättre forum finns inte. Som konstverk har bilderna redan, i och med refuseringsdebatten som varit, uppfyllt sitt syfte att påvisa konstvärldens självpåtvingade gränsdragningar. Nu desarmeras den spända situationen på ett intelligent sätt, och diskussionen kan höjas ett snäpp.
Kanske var vi för snabba i bedömningen av takhöjden.

Uppdatering:

Utställningen blir av. Semus visar bilderna, Minarets Mohamed Omar står för arrangemanget med diskussionen. Men någon utställning är det inte tal om. Kul ändå.
SEMUS verkar för att möjliggöra att teckningrna visas upp.
Minaret verkar för att, efter att tecknnigarna visats upp arrangera, en dialog med Lars Vilks, muslimska företrädare och relevanta samtalsdeltagare.