söndag, september 23, 2007

Mauricio Rojas skarprättaren

Sveriges kanske mest rakryggade politiker i modern tid skriver om fundamentalismen inom islam:

I skriften Att Förstå Islam, som togs fram av den nuvarande ordföranden för Sveriges Muslimska Förbund, Mahmoud Aldebe, kan följande läsas: "Islam ger åsikts - och yttrandefrihet åt alla medborgare i den islamiska staten, på villkor att denna rättighet utnyttjas för utbredningen av dygd och sanning och inte för spridningen av ondska och omoral. Den islamiska idén om yttrandefrihet är betydligt överlägsen den som är rådande i västerlandet."

Så vitt jag kan bedöma delas denna syn bland muslimer med auktoritet i frågan. Yttrandefriheten i religionsfrågor accepteras enbart som ett sökande efter sanningen och under inga omständigheter omfattas respektlöshet, skymf eller förnekelse av Muhammed, Allah eller islam.

Skillnaden gentemot de moderna frihetsidealen har klargjorts av muslimska experter genom att säga att den islamiska friheten har en mening och ett mål, sanningen. Den västerländska eller moderna däremot finns bara för frihetens egen skull. Och exakt så är det. Eller, som vi skulle säga, friheten finns för den fria människans skull och den fria människan är ett mål i sig, som står över religiösa övertygelser och det heligas helighet. Frihetens gräns går där den kränker andras frihet, inte där den kränker andras känslor eller trosföreställningar.

Denna konflikt är inte alls olik den mellan den förmoderna kristendomen och sekulariseringsrörelsen.