fredag, oktober 26, 2007

Muslimerna och deras ledare

När Mahmoud Aldebe på Sveriges Muslimska Förbund ska definiera vilka han anser sig vara talesman för räknar han snart sagt alla huvuden. I sitt famösa brev (pdf), där han diskuterade särlagstiftning med de politiska partierna, beskrev han sitt mandat så här:

Islamiska samfunden beräknar antalet muslimer i Sverige drygt 470 000 personer. Alla som genom födseln hör hemma inom en av islamisk tradition dominerad miljö, åtalar islamisk trosbekännelse, tillhör ett muslimskt folk, har muslimsk härstamning, har ett egennamn som hör hemma i en islamisk tradition och som själva identifierar sig med eller betraktar sig som hörande till denna religion och tradition är muslimer.
Han anser alltså att han talar för alla som råkar ha döpts till Muhammed. Inte riktigt alla dock. De som aktivt säger ifrån räknas inte. Men de är svåra att beräkna...
Det finns en del invandrarmuslimer som inte vill ha kontakt med islamiska samfunden och betraktar sig som sekulariserade och från deras håll har också hörts protester över att i olika sammanhang betraktas som muslimer. Det är svårt att räkna antalet men från våra analyser och kartläggning, kan vi bedöma att det finns kring 15% av Sveriges muslimer vill inte ha med islam att göra och vill betraktas som svenskar i allmänhet med nationella bakgrunder.
Men vad anser muslimerna själva? Johan Norberg uppmärksammar en ny norsk opinionsmätning.

This morning I woke up in Oslo and read Aftenposten. They had a very interesting article by Martin E Sandbu from Liberalt Laboratorium, who had followed up a survey of the attitudes of muslims in Norway with a survey of what Norwegians thought that muslims in Norway thought and wanted. The result strengthens my conviction that many prejudices are...prejudices, and that our negativity bias (we tend to notice the risks, threats and bad examples) is very influential in the debate about muslims in Europe.

Norwegians thought:

...that 62% of muslims participate in religious ceremonies at least once a week - but only 18% do.

...that two thirds of muslims think that Norwegian society is immoral - but only 15% do.

...that 43% of muslims want sharia law - but only 14% do.

...that 39% of muslim leaders want militant Jihad - but muslims thought that no more than 2% wanted it.

...that only 38% of muslims wanted to integrate into the Norwegian society and that only 37% thought that immigrants should do more to accomplish this - but in fact, 93% and 94% of the muslims said that they wanted this.

Here is the survey. Perhaps someone should do the same study in Sweden, and everywhere else, before we reach conclusions based on what we think others think.

Jag själv bloggar om detta på SvD.
Man kan förstås tycka att det är allvarligt att 15 procent av en befolkningsgrupp vill införa sharia-lag, men det är tydligt att det inte finns något som helst substantiellt stöd för ett sådant krav. Sveriges Muslimska Förbund och ledaren Mahmoud Aldebe, som talat om särlagstiftning, är sannolikt inte egentligen representativ för dem han påstår sig representera.